Slik bytter du bank

Under får du en enkel oppskrift på hvordan du bytter bank og hvordan du kommer i gang.

Har du BankID fra en annen bank, kan du bli kunde umiddelbart hos oss i BN Bank.

Bli kunde med BankID

Bli kunde uten BankID

Når du har blitt kunde kan du opprette flere kontoer i nettbanken. Kanskje trenger du en regningskonto, en vedlikeholdskonto eller en feriekonto? Dette fikser du enkelt selv under >Meny >Åpne konto, og det er ingen begrensninger på hvor mange kontoer du kan ha. 

Du kan også søke om kredittkort og opprette sparekontoer.

Logg inn i nettbanken

 • Noter deg nytt kontonummer i BN Bank og overfør fra tidligere bank til konto i BN Bank.
 • Har du en BSU-konto i annen bank, kan du enkelt flytte den til BN Bank via denne siden.
 • Send e-post til arbeidsgiver og gi dem kontonummeret ditt.
 • Dersom du får utbetalinger fra NAV eller andre, kan du enkelt endre kontonummer når du er innlogget på sidene deres.
 • eFaktura følger ditt fødsels- og personnummer og vil automatisk framgå i ny nettbank.
 • Finn informasjon om dine eksisterende AvtaleGiroer i din gamle nettbank. Relevant informasjon er mottakers kontonummer og KID-nummer fra selve betalingsavtalen.
 • Følg disse enkle stegene for å flytte dine AvtaleGiro til ny nettbank:
 1. Gå til: > Meny > Betalingsavtaler > Søk etter tilbyder
 2. Søk etter kontonummeret til tilbyder.
 3. Trykk på forslaget eller plusstegnet (+) som dukker opp og velg «Opprett AvtaleGiro-avtale».
 4. Fyll deretter ut skjema med KID-nummer.
 • Om avtalen lå til forfall i tidligere bank, blir denne belastet der og neste forfall blir belastet i BN Bank.
 • Avtalen vil automatisk overskride avtalen du hadde i gammel bank, så det er ingen grunn til å slette avtalen.
 • Husk å avslutte kortavtale i gammel bank.
 • Når du har mottatt kort fra oss bør du makulere gamle bankkort.
 • Send bekreftelse til din gamle bank i nettpostkassen og be om å avslutte kortavtale for å unngå å bli fakturert for nytt kort.
 • Du velger selv om du vil avslutte kontoen i din gamle bank.

Last ned mobilbanken for enkelt å kunne følge med på din økonomi uansett hvor du er.

SeniorLån

Lurer du på noe omkring SeniorLån finner du her svar på de vanligste spørsmålene.

Alle par eller enslige over 60 år som eier sin egen bolig/leilighet med sentral beliggenhet, kan søke om SeniorLån. Inntekt spiller ingen rolle, det er boligens verdi som er viktig. Boligen bør være helt eller nesten gjeldfri.

Med SeniorLån kan du frigjøre deler av sparepengene dine som er bundet opp i boligen, uten å betale verken renter eller avdrag så lenge du bor der.

 1. Ring oss på 22 82 56 00 eller legg igjen kontaktinfo her på vårt kontaktskjema, så tar vi en prat om hvordan SeniorLån fungerer og hvilke muligheter som finnes.

 2. Vi lager et foreløpig eksempel med ønsket lånesum og sender til deg i posten, sammen søknadskjema, ytterligere informasjon og frankert svarkonvolutt.

 3. Ny takst – Når det gjelder SeniorLån krever vi alltid oppdatert takst på boligen. Dersom du bor i leilighet må vi ha en såkalt E-takst fra eiendomsmegler. Dersom du bor i enebolig eller tomannsbolig/rekkehus krever vi verdi/lånetakst utført av sertifisert takstmann. BN Bank er gjerne behjelpelig med å skaffe takstmann hvis du ikke ønsker å ordne dette selv. Dersom du nettopp har kjøpt bolig trengs ikke ny takst. Da forholder vi oss til kjøpesummen.

 4. Søknadskjema og ny takst sendes til BN Bank i den tilsendte svarkonvolutten, eller pr epost.

 5. Vi lager så lånedokumenter som sendes deg i posten for signering.

 6. Etter at vi har mottatt signerte dokumenter i retur, sendes pantedokumentet til tinglysning, og lånet kan utbetales etter ca. 10 dager. Vi ordner samtidig alt med innfrielse av ditt eksisterende boliglån.

Pengene du får utbetalt velger du selv hvordan du vil bruke. Noen ønsker å pusse opp, nedbetale gjeld eller gi forskudd på arv, mens andre bare ønsker mer å rutte med.

Renten er noe høyere enn for vanlige boliglån. Dette er for at det skal være mulig å garantere livsvarig rett til å bli boende i boligen, uten at du skal betale renter eller avdrag. Kostnader til takst, etablering og tinglysing kommer til fratrekk ved utbetaling av lånet.

Du beholder eierskapet til boligen og den lengstlevende ekte­fellen er sikret å bo der livet ut. For ektefeller med særkullsbarn og enkelte andre familieforhold, kan spesielle regler gjelde. Da må det inngås særskilte avtaler mellom partene. Vi anbefaler å søke juridisk bistand i slike tilfeller.

Når det gjelder SeniorLån krever vi alltid oppdatert takst på boligen. Dersom du bor i leilighet må vi ha en såkalt E-takst fra eiendomsmegler. Dersom du bor i enebolig eller tomannsbolig/rekkehus krever vi verdi/lånetakst utført av sertifisert takstmann. BN Bank er gjerne behjelpelig med å skaffe takstmann hvis du ikke ønsker å ordne dette selv. Dersom du nettopp har kjøpt bolig trengs ikke ny takst. Da forholder vi oss til kjøpesummen.

Dersom det skulle vise seg at boligens verdi ikke dekker lånet ved forfall er det BN Bank som dekker tapet.

Rentene legges til lånet månedlig. Lånet, inklusive renter, tilbakebetales ved flytting eller død.

Det er selvsagt mulig å betale renter og gjøre andre innbetalinger om du ønsker det.
Dette gjøres ved å betale direkte inn på lånets kontonummer.

Mange bruker deler av SeniorLånet til å slette den gamle gjelden. Det gir mer å rutte med ved at dere slipper de månedlige utgiftene. Er gjelden større enn det er mulig å dekke med SeniorLån, må vi diskutere andre løsninger.

Du kan når som helst foreta innbetalinger eller avslutte låneforholdet.

Banken garanterer din rett til å bo i boligen frem til du enten dør eller flytter permanent på sykehjem. For ektepar gjelder garantien for lengstlevende. (Gjenlevende ektefelle eller registrert partner må ha rett til å sitte i uskiftet bo for å kunne bli boende). Når begge er borte eller har permanent opphold på sykehjem, må boligen selges (normalt innen ett år) og lånet innfris. Dersom boligens verdi er høyere enn lånesaldo, får arvingene differansen. Dersom lånet er høyere enn verdien på boligen, dekker banken tapet. Arvingene kan således ikke arve gjeld.

Seniorlån egner seg ikke for lånefinansiering av fondskjøp. Renten på et seniorlån er høyere enn for ordinære lån på grunn av trygghetsgarantien. Denne lånerenten sammenlignet med forventet avkastning på aksjefond etter forvaltningshonorarer gir dårlig avkastning målt mot risiko.

Finanstilsynet ber bankene ta hensyn til at inntektene reduseres både ved pensjonsalderen og når en av ektefellene dør. Dette må bankene vurdere når de innvilger rammelån, både i forhold til betjeningsevne og løpetid. Også den økonomiske utviklingen i samfunnet innebærer risiko, som høyere renter eller fallende boligverdi. Sviktende betjeningsevne kan i verste fall føre til at man må fraflytte boligen. For pensjonister som har behov for å spe på en mager pensjon, vil som regel et seniorlån passe bedre.

Les mer i nyhetssaken på dn.no.

Boliglån og boligkreditt

Her finner du svar på det du måtte lure på om boliglån og boligkreditt.

Flere forhold ved din økonomi har betydning for hvor stor boliglån du kan få. Inntekter, utgifter og egenkapital er blant de faktorene som vurderes.  

Boliglånsforskriften sier at du kan få maks 5 ganger inntekten din i samlet lån (boliglån + øvrige lån). Hvor mye du har i studielån har med andre ord betydning for hvor mye du kan få i boliglån. 

Er dere to som kjøper bolig sammen, er det den samlede inntekten som legges til grunn. Leieinntekter tas også med beregningen dersom du kjøper bolig med utleiedel. 

Når det gjelder utgifter ser vi på hvilke andre lån du har, samt kostnader knyttet til strøm, kommunale avgifter, barnepass, transport, fritidsinteresser og annet forbruk. Vi tar også høyde for at du skal kunne tåle en renteøkning på inntil 5 %.

Egenkapital er de pengene du selv skal bruke på boligkjøpet. Hovedregelen er at bankene kan låne ut maksimalt 85 % av kjøpesummen. Når du skal kjøpe bolig betyr det altså at du må ha 15 % egenkapital. I tillegg til dette må du betale omkostningene ved kjøpet. Hvor mye dete beløper seg til, avhenger av hvilken type bolig du kjøper. 

 • Selveier: Du må betale 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Du må også betale et  lite gebyr for tinglysing av skjøte og for tinglysing av bankens sikkerhet.
 • Borettslag: Her er omkostningene er betydelig lavere, ca. 5000 kroner.

Kjøper du en selveierleilighet til 3 millioner kroner, må du altså ha 450 000 kroner i egenkapital. I tillegg må du betale ca. 75 000 kroner i omkostninger.    

Det er mulig å låne mer enn 85 % av kjøpesummen hvis du har noen som kan stille som kausjonister, det vil si at de gir banken tilleggssikkerhet i sin bolig.    

Hvordan skaffer jeg egenkapital?

 • Det er lurt å spare. Er du under 34 år er Boligsparing for ungdom (BSU) et veldig godt alternativ.
 • Du kan få hjelp fra familie, ved at de for eksempel gir forskudd på arv eller et privat lån.

Effektiv rente er det du faktisk betaler for lånet eller boligkreditten og er den totale kostnaden av nominell rente på boliglånet + eventuelt etableringsgebyr og termingebyr. Renter beregnes og legges til saldoen den siste dagen i hver måned. Du betaler kun renter av det beløpet som til enhver tid har blitt benyttet.

Til boligkredittsiden

Til boliglånssiden

En kausjonist er en person (som oftest foreldre) som gir en garanti til banken om å betale lånet ditt hvis du selv ikke klarer det. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Kausjon kan ofte være en god løsning for unge som skal kjøpe bolig for første gang. Det er likevel slik at foreldre bør tenke godt gjennom ansvaret sitt før de inngår en kausjonsavtale, det kan få konsekvenser dersom de ønsker å endre på eget låneforhold.

Les mer om realkausjon hos Finansportalen.

Boligkreditt kalles også rammelån eller fleksilån/flexilån, og er et lån hvor du sammen med banken blir enig om en ramme for hvor mye du kan låne. Innenfor den avtalte lånerammen har du full handlefrihet og du betaler kun renter av det du faktisk benytter. Det du har ubenyttet kan du når som helst benytte deg av. Det gis inntil 60 % av boligens panteverdi, men ingen nedbetalingsplan. 

Det er du selv som legger opp når og hvor mye du ønsker å betale på lånet, og har mulighet til å ta ut penger igjen ved behov. Slik har du alltid penger tilgjengelig til uforutsette utgifter og små eller store investeringer, for eksempel oppussing, hytte eller bil. Med boligkreditt kan du låne opp til dette innenfor den tilgjengelige rammen, uten å måtte ta kontakt med banken.

Til boligkredittsiden.

Boligkreditt er priset høyere fordi det er dyrere for banken å drifte en boligkreditt enn et ordinært nedbetalingslån. For at du skal ha mulighet til å ta ut mer av boligkreditten til enhver tid, må banken holde disse pengene tilgjengelig for deg. Dette er en kostnad for banken.

Til boligkredittsiden.

Du kan betale inn på boligkreditten når du vil og fritt velge å ikke betale avdrag i en periode, så lenge lånesaldoen ikke overstiger den innvilgede rammen. Dersom du velger å ikke betale renter, må du huske at rentene legges til lånesaldoen hver måned. Hvor mye og hvor ofte du betaler inn bestemmer du selv. Du betaler inn på boligkreditten ved å gjøre en overføring fra kontoen din til boligkreditten.

Tips: Mange velger å opprette en fast månedlig betaling i nettbanken sånn at man betaler det samme beløpet hver måned. Du sikrer da at det betales ned som et ordinært boliglån, men står fritt til å endre betalingen etter eget ønske.

Til boligkredittsiden.

Ja, dette gjør du enkelt i nettbanken under > Betaling/overføring > Ny fast overføring egne konti

Til boligkreditt.

Via nettbanken eller mobilbanken kan du overføre penger direkte fra boligkreditten til dine eller andres kontoer. Det er også mulig å betale regninger direkte fra boligkreditten.

Til boligkredittsiden.

Refinansieringslån


Her finner du svar på det du måtte lure på om refinansieringslån.

Alle som oppfyller våre grunnkrav kan søke om refinansieringslån:

 • Du må være mellom 24 og 70 år og norsk statsborger.
 • Du har hatt fast lønns- eller pensjonsinngang på konto de siste 3 år.
 • Du har en fast netto årsinntekt på minimum 100.000 kroner.
 • Du har ingen registrerte inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Alle søkere kredittvurderes.

Du søker om refinansieringslån via vårt søknadsskjema

Du kan søke om lån fra 40.000 til 400.000 kroner. Hvor mye du kan låne avhenger av blant annet inntekt og din nåværende gjeldssituasjon.

Betaler du refinansieringslånet ditt punktlig hos oss får du etter hvert lavere rente på lånet ditt. Etter seks måneder settes renten ned med 0,75 prosentpoeng. Deretter reduseres den årlig med ytterligere 0,75 prosentpoeng. Den laveste renten du kan få med rentebonus er 5,5 %, og rentebonusen gis maks 5 ganger.

Du kan få inntil 10 års nedbetalingstid. Dette avhenger av gjenværende løpetid på lånet/lånene du ønsker å refinansiere.

Du får umiddelbar tilbakemelding; både om lånet er innvilget eller om vi trenger mer informasjon fra deg. Har du sendt lånesøknad etter våre åpningstider vil din søknad bli behandlet førstkommende virkedag.

Innvilges lånet får du tilsendt en e-post eller sms med en lenke til lånedokumentene. Dokumentene signerer du med BankID. Vi utbetaler lånet og innfrir dine lån i andre banker så snart det er praktisk mulig etter at du har signert dokumentene.

Ja, du kan når som helst innbetale ekstra på lånet. Det er viktig at du fører den ekstraordinære innbetalingen til lånets eget kontonummer. Ta kontakt med oss slik at vi får avtalt endring i nedbetalingsplanen.

Du kan søke om en avdragsfri måned (renter må betales som normalt). Dette forutsatt at de siste 6 måneder er betalt punktlig. Skulle du få problemer med å betale lånet i henhold til nedbetalingsplan ber vi om at du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan finne en løsning.

Nominell rente er pålydende rente fra vår prisliste og som du ofte får oppgitt når du ber om et tilbud. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, nedbetalingstid, etableringskostnad og termingebyr. Effektiv rente er det du faktisk betaler.

Skattemeldingen kan du laste ned elektronisk via Altinn.no. Les mer om hvordan du henter Skattemelding fra Altinn her.

Billån til bruktbil

Har du spørsmål omkring billån til bruktbil kan du finne svar her.

Du kan søke om billån i BN Bank for alle typer kjøretøy.

Se vår side med tips og råd for bilkjøp for mer informasjon om dette.
Tips-billån

Alle som oppfyller våre grunnkrav kan søke om kaskofritt billån:

 • Du må være norsk statsborger mellom 20 og 70 år
 • Du må ha minst ett års ligningshistorikk
 • Du kan ikke ha registrerte betalingsanmerkninger eller inkassosaker

Alle søkere kredittvurderes.

Du kan søke om kaskofritt billån fra 30.000 til 175.000 kroner. Hvor mye du får låne avhenger blant annet av inntekt og nåværende gjeldssituasjon.

Du får umiddelbar tilbakemelding på lånesøknaden og om vi trenger mer informasjon fra deg. Har du sendt lånesøknad etter våre åpningstider vil din søknad blir behandlet førstkommende virkedag.

Innvilges lånet får du tilsendt en e-post eller SMS med en lenke til signering av lånedokumentene. Dokumentene signerer du med BankID. Vi utbetaler deretter til ny konto i BN Bank. 

Du får tilsendt giro i god tid før første forfall og kan deretter sette opp AvtaleGiro i nettbanken.

Vi anbefaler kort nedbetalingstid - maks 5 år.

Du kan søke om en avdragsfri måned (renter må betales som normalt). Dette forutsetter at du de siste 6 måneder har betalt lånet punktlig. Skulle du få problemer med å betale lånet i henhold til nedbetalingsplan ber vi om at du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan finne en løsning.

Ja, har du kaskofritt billån, kan refinansiere ved å  søke her.

Som utgangspunkt skal du registrere all gjeld du har. Dersom det eventuelt er flere låntakere, registrerer du samlet gjeld.

Billån til ny bil

Her finner du svar på det du måtte lure på omkring det å låne til kjøp av ny bil.

Du kan søke om Billån for alle kjøretøy som er registrert som personbil eller varebil.

Du kan låne hele kjøpesummen dersom alt ligger til rette for det. Flere faktorer er avgjørende, blant annet inntekt, og om du har gjeld fra før.

Nei, er du registrert med betalingsanmerkninger vil du ikke få innvilget lån.

Som utgangspunkt skal du registrere all gjeld du har. Dersom det eventuelt er flere låntakere, registrerer du din andel.

Nei, du kan få svar med én gang søknaden er levert. Dette forutsetter at du ikke har betalingsanmerkninger eller for høy gjeld i forhold til inntekt. Du får uansett tilbakemelding i løpet av påfølgende arbeidsdag, også om det er behov for mer informasjon fra deg.

Har du fått innvilget lån, må lånedokumenter signeres før henting eller omregistrering av kjøretøyet. Så snart SpareBank 1 Finans har mottatt disse, samt kjøpekontrakt og vognkort i kjøpers navn blir lånet utbetalt direkte til selger eller bilforhandler.

Billån gis med inntil 10 års nedbetalingstid. Ved kjøp av bruktbil må lånet være nedbetalt innen bilen er 13 år gammel.

Dette du gjør du enklest ved å opprette AvtaleGiro underveis i søknadsprosessen.

Ja, du kan refinansiere billånet, men på grunn av at det er et salgspantlån gjelder visse begrensninger. Det nye lånet må ha samme lånetaker(e), lånebeløp, innfrielsesdato og pant som ditt eksisterende. Fyll ut kontaktskjema for refinansiering av billån, så blir du kontaktet innen neste virkedag for utarbeidelse av tilbud.

Ja, du kan når som helst betale inn ekstra på lånet. Merk at det da er viktig at du oppgir riktig referanse ved innbetaling. Ta kontakt med SpareBank 1 Finans for å få avtalt fast endring i nedbetalingsplan.

Renter må betales som normalt, men du kan søke om avdragsfri måned. Dette er under forutsetningen om at de siste 6 månedene er betalt til riktig tid. Får du problemer med å betale lånet slik det er avtalt, ønsker vi at du tar kontakt med SpareBank 1 Finans så snart som mulig for å finne en løsning.

Dette er en forsikring som betjener billånet hvis du skulle bli syk, arbeidsledig eller permitert.
I tillegg innfris lånesaldo inntil 600 000 kr ved død eller kritisk sykdom.
Les mer om betalingsforsikring hos SpareBank 1 Finans.

Ja, men bilen må da kjøpes via en tredjepart i Norge som står for import, avgifter og registrering. Denne parten anses da som selger, og vil være den som får utbetalt lånet. Direkteimport finansieres ikke.

Se vår side med tips og råd for bilkjøp for mer informasjon om dette.
Tips-billån

Har du spørsmål om billån, kan du kontakte SpareBank 1 Finans på telefon 07301 eller e-post: privat@sb1finans.no.

Nettbank og innlogging

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til nettbank og innlogging.

Etter innlogging kan du enkelt:

 1. administrere og få full oversikt over kontoer og kontobevegelser, lån og avtaler
 2. bestille bankkort og finne PIN-kode
 3. opprette og lage egne navn på kontoer
 4. bestille SMS-varsling
 5. aktivere mobilbank
 6. aktivere BankID
 7. chatte sikkert med våre kundekonsulenter

Standard beløpsgrense i nettbanken er kr 1 000 000. Dette er per måned og gjelder for alle dine kontoer. Denne grensen kan endres. Send oss en melding via nettbanken eller på chat så ordner vi dette for deg.

PS: Du kan i tillegg overføre kr 1 000 000 fra mobilbanken månedlig.

Du logger inn fra bnbank.no via knappen øverst oppe til høyre. Velg mellom BankID, BankID på mobil eller kodebrikke eller kodekort, og følg instruksjonene. Lurer du på noe underveis, er det bare å klikke på sirklene med spørsmålstegn som ligger på innloggingssiden for mer informasjon: 

Nettbanken husker hvilken innloggingsmetode du brukte sist, og foreslår denne automatisk. Velg annen innloggingsmetode om du ønsker det.

 1. Får du en feilmelding?
  Trykk her så vil Ida hjelpe deg videre.

 2. Problemer med BankID?
  Det kan være flere grunner til at du ikke får brukt BankID. Dette kan skyldes nettleseren, kodebrikken eller midlertidig utilgjengelighet i nettbanken.
  Dersom du får en feilmelding som starter med BID, så gjelder det feil med BankID.
  Har du glemt passordet ditt kan du benytte vår selvbetjente passordbestilling ved innlogging. Trykk «Glemt BankID passord» etter du har tastet fødsels- og personnummer og trykket «Neste».
  Har du blokkert din BankID, ta kontakt med banken som har utstedt din BankID.

 3. Problemer med BankID på mobil?
  Har du byttet mobil, abonnementet eller SIM-kort på mobilen må du bestille BankID på mobil på nytt. Du løser det ved å logge deg inn i nettbanken med kodebrikke og bestille BankID på mobil ved å gå til >Meny >BankID på mobil >Bestill.
  Hvis det ikke kommer opp noe på mobiltelefonen når du bruker BankID på mobil kan du prøve å slå av det trådløse nettverket og heller bruke 3G eller 4G. Dersom det ikke hjelper kan du slå av og på telefonen og se om det blir bedre. Det kan også være noe feil hos telefonselskapet ditt.

 4. Trenger du ny kodebrikke?
  Hvis du har mistet kodebrikken din eller den er tom for strøm, klikk her for å bestille ny.

 5. Oppdater nettleseren
  Dette er nettlesere vi anbefaler for at nettbanken skal fungere optimalt. Vi anbefaler å bruke siste versjon:
  Firefox - last ned
  InternetExplorer - last ned
  Google Chrome - last ned 
  Opera - last ned
  Safari er anbefalt nettleser på Mac OS - last ned

  Tips: Hvis du får problemer i én nettleser, kan det fungere å prøve en annen.

Du kan bestille nytt engangspassord i innloggingsøyeblikket. Se etter lenken "glemt passord". 

Er din BankID blokkert må du ringe oss på tlf. 73 89 20 00 på hverdager mellom kl. 09.00 - 15.00 for å få åpnet den igjen.

Du kan bestille ny kodebrikke via denne linken: www.bnbank.no/kodebrikke. Du blir oppringt av en kundekonsulent senest neste virkedag, så sender vi kodebrikken til deg i posten.

BankID og BankID på mobil

Her finner du svar på det du måtte lure på om BankID og BankID på mobil.

For å få BankID og BankID på mobil må du være riktig legitimert og ha norsk fødsels- og personnummer. Du må også ha en kodebrikke som er utstedt av BN Bank.

Oppfyller du kravene kan du logge inn i nettbanken med kodebrikken og bestille BankID/BankID på mobil ved å gå til >Meny >BankID >Bestill.

Dersom du får beskjed om at du ikke er riktig legitimert må du kontakte banken.

Har du ikke kodebrikke utstedt av BN Bank, klikk her.

PS! Er man under 18 år må foreldre bestille BankID/BankID på mobil til den mindreårige. Du kan lese mer om dette og bestille her

 

Dette kan du gjøre med BankID på mobil

 • Logge inn i nettbank
 • Bekrefte betalinger ved netthandel
 • Logge inn hos Lånekassen, Altinn, Mine sider, osv.

Er din BankID blokkert må du ringe oss på tlf. 73 89 20 00 på hverdager mellom kl. 09.00 - 15.00 for å få åpnet den igjen.

Den enkleste måten å bli kunde er med BankID. Men du er selvfølgelig velkommen til å bli kunde hos oss selv om du ikke har det. Ring oss på telefon 73 89 20 00 og vi hjelper deg med å opprette kundeforholdet.

Du kan signere med BankID på mobil - se under:

 1. Du må ha både BankID og BankID på mobil fra BN Bank
 2. Velg signering med BankID på mobil
 3. Bekreft tilsendte referanseord med egen 4-sifret kode
 4. Tast inn ditt BankID-passord fra BN Bank

Du kan bestille ny kodebrikke via denne linken: www.bnbank.no/kodebrikke. Du blir oppringt av en kundekonsulent senest neste virkedag, så sender vi kodebrikken til deg i posten.

Betalingstjenester

Svar på ofte stilte spørsmål omkring våre betalingstjenester.

Den vanligste årsaken er at beløpsgrensen du har satt på din AvtaleGiro er for lav. En annen årsak kan være at det ikke var dekning på konto ved forfallsdato.

Gå til > Meny > Betalingsavtaler. Trykk på den aktuelle avtalen og velg «Slett».

Beløpsgrensen endrer du i nettbanken ved å gå til >Meny >Betalingsavtaler. Her trykker du på den aktuelle avtalen og velger «Vis detaljer/endre avtale». Husk å ta hensyn til at beløp som skal betales kan variere, og at priser justeres med jevne mellomrom. Det kan derfor være lurt å sette grensen noe høyere enn det du betaler akkurat i dag. Da unngår du at AvtaleGiroen stoppes på grunn av for lav beløpsgrense.

Gå til >Meny >Betalingsavtaler. Trykk på den aktuelle avtalen og velg «Vis detaljer/endre avtale». 

De finner du i nettbanken ved å gå til >Meny >eFakturaarkiv.

Ikke alle leverandører tilbyr eFaktura.

Den sletter du i nettbanken ved å gå til >Meny >Betalingsavtaler. Finn riktig avtale, trykk på den og velg "Slett".

Betaling til utland

Spørsmål og svar om betaling til utlandet.

Hvis du velger å betale omkostningene kun i Norge betaler du NOK 50,00 uavhengig av beløpet som sendes. Tillegg for betaling av omkostninger i utlandet er NOK 150,00. Betalingen koster da NOK 200,00 til sammen. Dersom omkostningene i utlandet overstiger NOK 150,00 vil overskytende bli etterbelastet.

IBAN-nummer er et kontonummer som brukes for internasjonale betalinger.

IBAN er en forkortelse for International Bank Account Number. Et IBAN-nummer fungerer som et internasjonalt kontonummer, og er nødvendig for betaling til og fra utlandet.

Hvorfor bruker man IBAN-nummer?
Hvis du skal motta betaling fra utlandet, trenger avsenderen IBAN-nummeret ditt. IBAN-nummeret identifiserer altså din bankkonto, slik at til motsetning fra et norsk kontonummer, kan man med IBAN-nummer betale fra en utenlandsk bank.

Oppbygging av IBAN-nummer
Et IBAN-nummer består ofte av bokstaver etterfulgt av kontonummeret. Et norsk IBAN-nummer starter typisk med bokstavene NO. Hele IBAN-nummeret registreres i feltet for kontonummer ved utenlandsbetaling. Ellers er nummeret mer konkret oppbygget som følger:
    •    2 bokstaver som karakteriserer landet som kontoen tilhører
    •    2 tall som beregnes automatisk og sikrer at IBAN-nummeret er korrekt
    •    Opp til 30 tall og bokstaver som blant annet er basert på eget kontonummer

Hvor finner du IBAN-nummeret ditt?
Som regel kan du finne ditt IBAN-nummer inne i nettbanken din, eller du kan kontakte banken din og få det opplyst. Dette må du dersom du skal motta en betaling fra en internasjonal konto.

IBAN-nummer er ikke det samme som en SWIFT-kode
IBAN-nummer må ikke forveksles med en SWIFT-kode. Mens IBAN-nummeret ditt representerer ditt eget kontonummer, er SWIFT-kode et nummer som identifiserer en bank. IBAN og SWIFT brukes imidlertid sammen ved utenlandsbetalinger.

Dette finner du i nettbanken ved å trykke på kontoen din og velger «Vis detaljer». Du kan også se dette på dine kontoutskrifter ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Alternativt kan du benytte vår IBAN-kalkulator ved å klikke her.

BN Banks BIC/SWIFT er KBNONO22

Kurssetting av kundetransaksjoner skjer etter at betaling er registrert i nettbanken. BN Bank har derfor ingen kursliste.

Du kan betale i følgende valutasorter: SEK, DKK, EUR, USD, THB, CAD, AUD, CHF, PLN, GBP og NOK. Dersom mottakerkontoen er i en annen valuta vil mottakerbanken veksle beløpet. Da kan du velge å sende pengene i NOK eller EUR/USD.

1. EU-land

Land Landkode IBAN-lengde Eksempler på IBAN-nummer
Belgia BE 16 BE68 5390 0754 7034
Bulgaria BG 22 BG80 BNBG 9661 1020 3456 78
Estland EE 20 EE38 2200 2210 2014 5685
Gibraltar GI 23 GI75 NWBK 0000 0000 7099 453
Hellas GR 27 GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695
Irland IE 22 IE29 AIBK 9311 5212 3456 78
Italia IT 27 IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456
Kypros CY 28 CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600
Latvia LV 21 LV80 BANK 0000 4351 9500 1
Litauen LT 20 LT12 1000 0111 0100 1000
Luxembourg LU 20 LU28 0019 4006 4475 0000
Malta MT 31 MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 1S
Polen PL 28 PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387
Portugal PT 25 PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4
Romania RO 24 RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000
Slovakia SK 24 SK31 1200 0000 1987 4263 7541
Slovenia SI 19 SI56 1910 0000 0123 438
Tsjekkia CZ 24 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
Ungarn HU 28 HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000

2. EØS-land

Land Landkode IBAN-lengde Eksempler på IBAN-nummer
Island IS 26 IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39
Liechtenstein LI 21 LI21 0881 0000 2324 013A A

3. Land utenfor EU/EØS-området

Land Landkode IBAN-lengde Eksempler på IBAN-nummer
Sveits CH 21 CH93 0076 2011 6238 5295 7

 

Land IBAN-lengde Eksempel på IBAN for det enkelte land
Albania 28 AL47212110090000000235698741
Bosnia-Hercegovina 20 BA391290079401028494
Georgia 22 GE29NB0000000101904917
Israel 23 IL620108000000099999999
Kasakhstan 20 KZ86125KZT5004100100
Kuwait 30 KW81CBKU0000000000001234560101
Mauritania 27 MR1300020001010000123456753
Mauritius 30 MU17BOMM0101101030300200000MUR
Serbia 22 RS3526000560100161

 

Land IBAN-lengde Eksempel på IBAN for det enkelte land
Andorra 24 AD1200012030200359100100
Belgia 16 BE68539007547034
Bulgaria 22 BG80BNBG96611020345678
Danmark 18 DK0208950001002675
Estland 20 EE382200221020145685
Finland 18 FI2112345600000785
Frankrike 27 FR1420041010050500013M02606
Færøyene 18 FO1464600009692713
Gibraltar 23 GI75NWBK000000007099453
Grønland 18 GL8964710001000206
Guernsey 22 GB57NWBK55504453178386
Hellas 27 GR1601101250000000012300695
Irland 22 IE29AIBK93115212345678
Island 26 IS140159260076545510730339
Isle of Man 22 GB57NWBK55504453178386
Isle of Man 22 IM07MIDL40193872448696
Italia 27 IT60X0542811101000000123456
Jersey 22 GB57NWBK55504453178386
Jersey 22 JE68ABNA0350917C000978
Kroatia 21 HR1210010051863000160
Kypros 28 CY17002001280000001200527600
Latvia 21 LV80BANK0000435195001
Libanon 28 LB209990000000001001901229114
Liechtenstein 21 LI21088100002324013AA
Litauen 20 LT121000011101001000
Luxembourg 20 LU280019400644750000
Makedonia 19 MK07250120000058984
Malta 31 MT20FIMB3301900001474CALLUSD020
Monaco 27 MC111273900070001111100H79
Montenegro 22 ME25505000012345678951
Nederland 18 NL91ABNA0417164300
Norge 15 NO0212345678910
Polen 28 PL6110901014000071219812874
Portugal 25 PT50000201231234567890154
Romania 24 RO49AAAA1B31007593840000
San Marino 27 SM86U0322509800000000270100
Saudi Arabia 24 SA0380000000608010167519
Slovakia 24 SK3112000000198742637541
Slovenia 19 SI56191000000123438
Spania 24 ES9121000418450200051332
Storbritannia 22 GB57NWBK55504453178386
Sveits 21 CH9300762011623852957
Sverige 24 SE4550000000058398257466
Tsjekkia 24 CZ6508000000192000145399
Tunisia 24 TN5910006035183598478831
Tyrkia 26 TR330006100519786457841326
Tyskland 22 DE89370400440532013000
Ungarn 28 HU421177301611111101800000000
Østerrike 20 AT021400077410893196

Mobilbank og mobile tjenester

Her finner du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene knyttet til
mobilbank og mobile tjenester.

Mobilbanken inneholder nøyaktig det samme som nettbanken, men det er enklere og raskere å logge inn. Du velger selv om du vil logge inn med personlig kode eller om du ønsker å bruke FingerID. Appen er tilgjengelig for iOS og Android.

         

Med mobilbanken:

 • Betale regninger og overføre mellom egne kontoer
 • Godkjenne eFaktura
 • Oversikt over regninger til forfall
 • Enkelt sjekke saldo på konto
 • Sette opp SMS-tjenester og varslinger
 • Overføre fra kredittkort til konto

Mobilbanken finner du i Appstore for iPhone og Google Play for Android.

         

Ettar at du har lastet ned mobilbanken følger du instruksene i appen for aktivering. Du må ha BankID på mobil, BankID eller kodebrikke og passord tilgjengelig ved aktivering. Etter at du har identifisert deg med en av de tre metodene vil du motta en aktiveringskode på SMS. 

Du kan enkelt logge inn i mobilbanken med TouchID, ansiksgjenkjenning eller personlige kode. Ønsker du å endre innloggingsmetode må du slette appen, for så å laste den ned og aktivere på nytt. 

Du kan opprette SMS-varsling både via mobilbanken og nettbanken.

 • I mobilbanken:
  Velg >mer og >SMS-varsling fra menyen

 • I nettbanken:
  Velg >SMS-varsling i menyen.

Du kan få SMS-varsel om 

 • lønn har kommet på konto
 • du mangler dekning og betalinger ikke utføres
 • saldo kommer under et viss beløp
 • hva du har disponibelt på en fast dag
 • du får innbetalinger over et gitt beløp

Slik får du BankID på mobil:

 1. Logg inn i nettbanken med din kodebrikke fra BN Bank.
 2. Velg >BankID på mobil i menyen.
 3. Følg anvisningene.
 4. Du vil motta en SMS når aktiveringen er fullført.

Dette kan du gjøre med BankID på mobil

 • Logge inn i nettbank
 • Bekrefte betalinger ved netthandel
 • Logge inn hos Lånekassen, Altinn, Mine sider, osv.

Bankkort og kredittkort

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til bankkort og kredittkort.

Når du mottar et nytt bankkort i posten må dette aktiveres. Logg inn i nettbanken, velg >Meny, >Kort og trykk på krysset til høyre for kortet og velge "Aktiver"

Vanligvis kan du hver 7. dag ta ut 9.900 kroner i Norge og 20.000 kroner i utlandet med ditt bankkort. I tillegg kan du ta ut inntil 20.000 kroner hver 7.dag på kredittkortet ditt - hvis du har stor nok kredittgrense. Om du tar ut på en onsdag vil du altså ikke ha anledning til å ta ut igjen neste onsdag.

Du kan også ta ut kontanter i de fleste butikker. Husk at det kan være andre begrensninger i kortet ditt.

Vi tar ingen gebyr verken ved bruk av kort i Norge eller utlandet. Dette gjelder også uttak i minibank. Kortet har kun et årsgebyr på kr 275,- Se vår prisliste for fullstendig oversikt.

Du vil motta kortet innen 3-5 dager etter bestilling. 

Du kan endre regionsperren både i nettbanken og mobilbanken. I nettbanken endrer du ved å følge denne lenken, eller klikk på >Meny og under >Kort finner du regionsperre. I mobilbanken velger du >Mer nede til høyre og får opp regionsperre. Regionsperren er viktig for å redusere risikoen for at kortet ditt ikke belastes i en region du ikke befinner deg i. 

Du kan sperre kortet ditt enkelt via mobilbanken, nettbanken eller ved å ringe oss.

Via mobilbank:

 1. Logg inn i din mobilbank
 2. Velg menyen øverst til venstre, deretter >Kort og >Sperre kort
 3. Velg hvilket kort som skal sperres

Via nettbank: 

 1.  Logg inn i nettbanken.
 2. Velg >Meny oppe til venstre og deretter >Mine kort.
 3. Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og deretter >Sperr kort.

Telefon:

Du kan ringe oss på +47 73 89 20 00 (i åpningstiden mellom kl 09.00-15.00 får du snakke med en kundekonsulent, utenfor åpningstiden får du tastevalg).

PS! Gjelder det sperring av kredittkortet ditt må du ringe oss på 73 89 20 00.

Du kan velge efaktura som fremtidig betalingsmåte første gang du registrerer fakturaen i nettbanken. Ønsker du å opprette eFaktura før første faktura kommer, finner du kontonummer og eFaktura-referanse/KID-nummer i nettbanken under >Detaljer på kredittkortet

Du mottar månedlig faktura på kredittkortet. Ønsker du å betale før faktura kommer, finner du kontonummer og KID-nummer i nettbanken under >Detaljer på kredittkortet.

Depositumskonto

Finn svar på det du lurer på om depositumskonto.

Dersom leietaker skal ha hele beløpet kan utleier frigi dette i nettbanken sin ved å trykke på depositumskontoen og velge «Frigi». Beløpet blir da tilgjengelig for leietaker. Merk at denne funksjonen ikke er tilgjengelig dersom banken har opprettet kontoen manuelt. 

Skal depositumsbeløpet fordeles, eller banken har opprettet kontoen manuelt, benytt dette skjemaet: Oppgjør depositumskonto

 

Utleier fremmer krav

Krav kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Utleier må først fremme kravet til leietaker, helst skriftlig. Dersom leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Gjelder kravet skyldig husleie og leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan banken utbetale skyldig husleie til utleier fra depositumskontoen på visse vilkår:

• Husleien har blitt innbetalt til utleiers konto i BN Bank.
• Leieavtalen dokumenterer at husleie skal innbetales på utleiers konto i BN Bank.
• Utleier dokumenterer overfor banken start- og sluttdato for leietakers betalingsplikt.

Dersom disse punktene oppfylles fremmer banken utleiers krav overfor leietaker per brev. Banken utbetaler skyldig leie til utleier dersom leietaker innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot utleier.


Leietaker fremmer krav

Krav om frigivelse av depositum kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Leietaker må først fremme kravet til utleier, helst skriftlig. Dersom utleier ikke er enig i leietakers krav kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Etter at leietaker har fremmet sitt krav til utleier uten å komme til enighet kan leietaker sende sitt krav mot utleier til banken. Banken fremmer da leietakers krav til utleier per brev. Banken frigir depositumet til leietaker dersom utleier innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot leietaker

 

Depositum betaler du fra konto i den banken du er kunde. Logg inn i nettbanken din der for å overføre avtalt beløp. Kontonummeret til depositumskontoen finner du i kontoavtalen, og i din nettbank her i BN Bank. Logg inn her; https://www.bnbank.no/logg-inn/ for å se kontonummeret til depositumskontoen som du skal overføre til.

Dersom du oppretter depositumskonto via Huseierne vil du automatisk få en husleiekonto i nettbanken. Vi anbefaler at konto i BN Bank benyttes for innbetaling av husleie.

Både utleier og leietaker må signere avtalen før kontoen blir opprettet. Kontoen vil ikke være tilgjengelig i nettbank før begge har signert.

BSU-konto

Lurer du på noe om BSU kan du finne svar på det her.

Du kan spare inntil 25.000 kroner hvert år, og 300.000 kroner totalt. Det tar minst 12 år å spare opp maksbeløpet. Husk at du ikke kan spare lenger enn til og med det året du fyller 33 år, så du må senest starte sparingen det året du fyller 22 år for å nå maksbeløpet på 300.000 kroner.

 • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (f.eks. kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
 • Kjøpesum for nødvendig tomt
 • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Forutsetningen er at boligen mv. er anskaffet etter at BSU-kontrakt er inngått.
 • Anskaffelse av garasje.

 

 • Påkostning/vedlikehold av bolig selv om den er ny, anses ikke som utgift til anskaffelse av bolig.
 • Kjøp av bolig som er anskaffet og flyttet inn i, før kontrakt om sparing er inngått.
 • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig.
 • Eksempelvis kan ikke BSU-innskuddet brukes til kjøp av fritidseiendom uten at vilkårene for skattefradrag brytes.

 

Oppsparte midler er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet. Tar du ut mer enn det du har spart siste år, avsluttes kontoen og mulighet for BSU-sparing opphører.

Skattefradraget er på 20 % av det du sparer per år, maksimalt fradrag er 5.000 kroner. Pengene må være på kontoen innen 31. desember, og stå over årsskiftet. Banken melder inn beløpet du har spart til Skatteetaten, som regner ut skattefradraget basert på inntekten din. For å få fullt utbytte av BSU-fradraget må du tjene over 75.000 kroner. Først da betaler du nok skatt til at du får maksimalt fradrag for BSU-innskuddet på 25.000 kroner.

Ja, det må du. Alle må skatte av opptjente renter når rentene godskrives konto.

Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33. Du kan spare inntil 25.000 kroner hvert år, og maks 300.000 kroner. Det tar minst 12 år å spare opp maksbeløpet, og det vil si at du senest må starte sparingen det året du fyller 22 år.

Du kan spare på BSU til og med det året du fyller 33 år. Etter dette beholder du kontoen med samme rente, men kan ikke fortsette sparingen.

Fra fylte 36 år endres renten automatisk til gjeldende sats for sparekonto. Overfør til kontoen når du selv vil i nettbanken. Du kan beholde din BSU-konto så lenge du vil, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

 

Hvis du skal avslutte BSU-kontoen kan du logge inn i nettbanken og sende oss en melding. Vi trenger å vite konto - eller lånenummeret som pengene skal overføres til, og hva pengene skal brukes til. Husk at du ikke kan åpne en ny BSU-konto etter at du har avsluttet den du har.