Hva er e-takst?

Elektronisk takst: E-takst er en moderne tilnærming til vurdering av boligens verdi ved å benytte elektroniske verktøy, og er en bransjestandard innenfor eiendomsmegling for verdifastsettelse av boliger/eiendommer. 

Utviklet av Eiendomsverdi: Metoden er utviklet av Eiendomsverdi, en ledende aktør innen digitale løsninger for eiendomsverdivurdering. 

Tilgang til all informasjon: E-taksten gir rask og enkel tilgang til omfattende informasjon om boligen, basert på et sett med faste punkter som skal vurderes. 

Gjennomføring: Megler samler inn all relevant informasjon som kan påvirke boligens verdi. Deretter lagres e-taksten i en database, slik at både du og banken har tilgang ved behov.

Merk at det også stilles krav til dokumentasjon for å bekrefte standard og eventuelle oppgraderinger. Det vil si at megler blant annet må ta minimum tre bilder av eiendommen - som bad, kjøkken og fasade.

Bankene stiller ofte krav om e-takst

I dagens marked er e-takst en foretrukken metode for raskt og effektivt fastslå en vurdering av boligens verdi. De fleste banker stiller krav om e-takst ved refinansiering av lån og ved salg av bolig.  

Hva koster en e-takst på bolig?

Et av de tiltalende aspektene ved e-takst er kostnaden. Tradisjonelle takster kan være kostbare og tidkrevende, men med e-takst reduseres både tid og utgifter. Prisen varierer, men det er vanligvis en mer økonomisk løsning sammenlignet med de tradisjonelle takstalternativene. 

Hva er forskjellen på E-takst, takst, verdivurdering og prisantydning?

E-takst

Dette er en elektronisk verdivurdering som utføres ved bruk av digitale verktøy og algoritmer. Siden 2016 har e-takst vært den nye bransjestandarden for verdivurdering for eiendomsmeglere. Her benyttes objektiv data sammen med en meglers vurdering for å beregne boligens verdi. Med e-takst får du en verdi på eiendommen basert på statistiske data, blant annet beliggenhet, standard og salgspriser for tilsvarende boliger i nærområdet ditt. 

Takst

En takst er en profesjonell evaluering av verdien på en eiendom, utført av en kvalifisert takstmann. Dette innebærer en grundig gjennomgang av boligen, der takstmannen tar hensyn til tekniske aspekter, standard og beliggenhet for å fastsette en nøyaktig pris. Den tekniske vurderingen som utføres under en takst gir et detaljert innblikk i boligens tilstand, med fokus på byggetekniske elementer, materialkvalitet og generell vedlikeholdstilstand. 

Verdivurdering

En verdivurdering av boligen utføres ofte av eiendomsmeglere eller takstmenn, som setter en antatt salgsverdi på boligen, altså en antydning om av du kan få for boligen. Er ofte gratis, men ikke spesielt grundige og sier ingenting om boligens tekniske tilstand. Verdivurderingen er en subjektiv vurdering basert på erfaring og markedskunnskap.

Prisantydning

Når det settes prisantydning på boligen er det den prisen selgeren sammen med megler foreslår for boligen. Prisantydningen kan være høyere eller lavere enn den faktiske verdien for å gi rom for forhandlinger, men den skal likevel gi en realistisk pekepinn på hva man kan antas å få kjøpe boligen for. 

I sum er e-takst av bolig en innovativ tilnærming til å få verdifulle innsikter om boligens verdi. Den elektroniske prosessen gir rask tilgang til omfattende informasjon, og kostnadene er ofte mer overkommelige sammenlignet med tradisjonelle takster. For de som vurderer å selge boligen eller refinansiere lån, gir e-takst en solid plattform for å ta informerte og gode beslutninger i dagens konkurransepregete marked. 

Visningsskilt fra Krogsveen står i gata og viser vei til visning

Trenger du e-takst?

Ønsker du å få utført E-takst av boligen kan du ta kontakt med vår samarbeidspartner Krogsveen for mer informasjon. 

Hvordan øker jeg verdien på boligen?

Før du vurderer e-takst, er det viktig å forstå hvordan du kan øke boligens verdi. Blant annet inkluderer dette: 

  • Oppgraderinger: Gjør nødvendige oppgraderinger for å forbedre boligens utseende og funksjonalitet. 
  • Vedlikehold: Hold boligen i god stand gjennom jevnlig vedlikehold. 
  • Energieffektivitet: Invester i energieffektive løsninger som kan øke boligens appell. 

Les mer om hvordan du kan øke verdien på boligen her.