Det finnes forskjellige typer lån

Skal du ta opp lån har du valget mellom to hovedtyper lån: Lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. Som lånetypene antyder er de vidt forskjellige, og det er også rentevilkårene og forutsetningene som følger med dem. Nedenfor forklarer vi forskjellen på de to begrepene slik at du kan se hvilke fordeler og ulemper de ulike lånetypene har med seg, og hvilken type lån som passer best for deg og din økonomiske situasjon. Vi tar også for oss andre ord og uttrykk som ofte kommer opp i forbindelse med lån.

Dame ved kjøkkenbenken leser dokumenter, til illustrasjon for lånetyper

Lån med sikkerhet

Et lån med sikkerhet er et lån hvor du som låntaker stiller med sikkerhet til långiver. På denne måten kan banken redusere sin risiko ved at det tas pant i noe av verdien. Dersom du skulle møte økonomiske utfordringer, slik at du ikke klarer å betjene lånet eller gjøre opp for deg, vil banken kunne selge det de har tatt pant i, eksempelvis bolig eller bil.

Det kan kanskje virke litt skummelt at banken tar pant i noe du eier, men dette er helt vanlig praksis, og gir deg ofte fordeler når du skal søke lån. Bankene krever ofte at du kan stille med noe egenkapital i forbindelse med låneopptaket. Skal du eksempelvis kjøpe bolig kreves det som regel at du stiller med minimum 15 prosent egenkapital.

Fordeler lån med sikkerhet

De betingelsene du får på lånet ditt og hvor mye du kan få låne er blant annet avhengig av hva du kan stille med som sikkerhet. Prisen på lånet, eller renten, blir som regel lavere desto bedre sikkerhet banken får, og desto mer bankens risiko reduseres. 

Et boliglån ligger i dagens marked gjerne med rente mellom 4 og 6 prosent. Et usikret lån kan antas å ha rente på omtrent 15 prosent. Da sier det seg selv at på lang sikt er det veldig mye å spare på sikrede lån, og da snakker man gjerne om boliglån hvor banken tar pant i boligen, eller billån hvor banken tar salgspant. Billån har imidlertid ofte litt høyere rente enn boliglån, dette har blant annet sammenheng med at biler synker i verdi år for år.

Ulike typer lån med sikkerhet

 • Boliglån: Her har du en fast nedbetalingsplan, slik at lånet nedbetales over et visst antall år. Som regel kan du velge mellom annuitetslån eller serielån. Banken tar pant i boligen din som sikkerhet for lånet, og maksimal belåning er i utgangspunktet 85 prosent av verdien på boligen. Maksimal løpetid på boliglån er vanligvis 30 år.
 • Rammelån/Boligkreditt/Flexilån: Disse begrepene brukes ofte om hverandre, og passer for deg som har betalt ned mye på boligen. I de fleste banker kan du få rammelån opp til 60 prosent av boligverdien. Du bestemmer selv når og hvor mye du ønsker å betale ned - du har ingen fast nedbetalingsplan. Med sikkerhet i boligen får du en låneramme du kan bruke som du vil.
 • SeniorLån: Dette er en form for boliglån for deg som er over 60 år og har lite eller ingen gjeld på boligen din fra før - du kan frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom mange år. Pengene bruker du som du selv ønsker. Banken tar pant i boligen din som sikkerhet for lånet.
 • Billån med salgspant: Dette er et lån som naturlig nok gis ved kjøp av bil, gjerne både ny og brukt bil. Som sikkerhet for lånet tar banken salgspant i bilen.
 • MC-lån med salgspant: Dette er et lån du tar opp for å kjøpe en motorsykkel, lånet sikres med pant i selve motorsykkelen.
Mann sitter på gulvet og jobber på pc, til illustrasjon for ulike lånetyper

Lån uten sikkerhet

Et usikret lån er som navnet tilsier det motsatte av et sikret lån, og kalles ofte forbrukslån eller smålån. Det finnes også billån uten sikkerhet, de kalles gjerne kaskofri billån. For alle disse usikrede lånene er fellesnevneren at det ikke stilles noen krav til sikkerhet, dermed er det heller ikke nødvendig å stille med egenkapital.

Når du tar opp et usikret lån stilles det som regel ingen krav til at pengene må brukes til et konkret formål, i motsetning til når man tar opp boliglån eller billån med salgspant. På denne måten er selvfølgelig friheten ved usikrede lån altså langt større, men samtidig er disse lånene også langt dyrere. Snakk gjerne med en rådgiver i banken om hva du bør velge.

Usikrede lån har som nevnt høyere rente enn lån med sikkerhet. I tillegg er nedbetalingstiden også kortere. Et usikret lån kan først og fremst være en grei løsning dersom man har behov for et mindre lån, som kan betales ned i løpet av relativt kort tid. Et usikret lån har som nevnt tidligere som regel langt høyere rente enn et lån med sikkerhet, gjerne mellom 10 og 15 prosent, da blir rentekostnadene svært høye om man bruker lang tid på å betale ned lånet. 

Hos flere aktører er det mulig å låne opp mot 500 000 kroner uten sikkerhet. Generelt frarådes det å ta opp så høye forbrukslån/usikrede lån, da skal man i tilfelle ha solid betjeningsevne og veldig god kontroll på økonomien, men har man muligheten kan det være gunstig å velge andre lån.

Hva koster lånet?

Uavhengig om du velger lån med eller uten sikkerhet er det visse faktorer som spiller inn når du skal beregne den totale kostnaden på lånet, og de månedlige utgiftene dine. Her er noen sentrale begrep:

 • Nominell rente: Viser kun renten, ikke medregnet øvrige kostnader som etableringsgebyr, termingebyr eller liknende.
 • Effektiv rente: Viser den totale kostnaden på lånet, inkludert etableringsgebyr, termingebyr og andre kostnader som knyttes til lånet.
 • Flytende rente: På et boliglån betyr det at renten du betaler på lånet ditt kan gå opp eller ned basert på endringer i rentenivået i økonomien.
 • Fast rente: Renten du betaler på lånet ditt forblir den samme, uavhengig av eventuelle endringer i markedet eller rentenivået.
 • Annuitetslån: Et lån der du betaler like store terminbeløp hver måned gjennom hele lånets løpetid, så lenge renten er uforandret.
 • Serielån: Med et serielån betaler du et variabelt terminbeløp, hvor avdragene på lånebeløpet er faste i hele låneperioden, mens rentedelen blir lavere og lavere for hver måned du betaler ned på lånet.
 • Nedbetalingstid: Har betydning for det månedlige beløpet du må betale. Har du kort nedbetalingstid må du betale mer per måned enn om du har lang nedbetalingstid. Samtidig er det viktig å huske at totalkostnaden for lånet blir høyere dess lengre nedbetalingstiden er, fordi du må betale renter på lånet ditt. Dersom det skulle skje endringer i din økonomiske situasjon kan det være lurt å ta kontakt med banken for å tilpasse nedbetalingstiden.
Portrett av bankrådgiver Bernt Oskar i BN Bank

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om boliglån, boligkjøp eller boligbytte?
Snakk med våre dyktige rådgivere, sammen finner vi den løsningen som passer best for deg.

Ta kontakt med oss i dag
Telefon: 73 89 20 00
E-post: post@bnbank.no

Boligkjøpsprosessen

Et boligkjøp er en stor investering, og i den forbindelse er det mye som skal vurderes og mange avgjørelser som skal tas. Her gir vi deg noen gode tips og råd på veien.