Utenlandsbetaling

Skal du overføre penger til eller motta penger fra utlandet, er det både effektivt og sikkert å gjøre det i nettbanken.

Hvordan fungerer betaling til utlandet

 • Velg mellom ordinær betaling eller hastebetaling. En ordinær betaling mellom land er vanligvis på mottakers konto etter 2-5 dager, mens hastebetaling tar 1-3 dager.
 • Betalingen skjer via SWIFT, et elektronisk nettverk som benyttes av de fleste banker verden over.
 • Alle transaksjoner inn og ut av landet rapporteres til myndighetene i henhold til Valutaregisterloven.
 • Før du gjør din første utenlandsbetaling, ta kontakt med vårt kundesenter på 73 89 20 00 for å tilgjengeliggjøre tjenesten.

 

Merk at hastebetaling koster mer enn ordinær betaling.

Se priser swift/betaling utland

Utføre en betaling

 • Mottakers navn, adresse, IBAN- eller kontonummer
 • Mottakerbanks BIC/SWIFT-adresse, evt bankkode.
 • Ved bankkode: Navn og adresse på bank
 • Beløp og valutasort
 • Fordeling av omkostninger
 • Ved overføringer over 100 000 kroner: Informasjon om hva betalingen gjelder.
Våre korrespondentbanker

Motta en betaling

 • Avsender benytter ditt IBAN nummer.
 • Avsender må benytte BN Banks SWIFT/BIC adresse som er KBNONO22 .
 • Navn og adresse for din konto.
Finn ditt IBAN-nummer

Kontaktinformasjon

Postadresse: BN Bank ASA.
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Leveringsadresse:
Kongens gate 2, 7011 Trondheim

Telefon 73 89 20 00
Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058
Org. nummer 914864445

Mest stilte spørsmål

BN Banks BIC/SWIFT er KBNONO22

Dette finner du i nettbanken ved å trykke på kontoen din og velger «Vis detaljer». Du kan også se dette på dine kontoutskrifter ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Alternativt kan du benytte vår IBAN-kalkulator ved å klikke her.

Europa

Vanlig betaling:   2-5 virkedager
Hastebetaling:    Normalt samme virkedag

Andre land

Vanlig betaling:   2-5 virkedager
Hastebetaling:    1-2 virkedager (kan ta lenger tid avhengig av landet du skal betale til)

 

Du kan betale i følgende valutasorter: SEK, DKK, EUR, USD, THB, CHF, PLN, GBP og NOK. Dersom mottakerkontoen er i en annen valuta vil mottakerbanken veksle beløpet. Da kan du velge å sende pengene i NOK eller EUR/USD.

Valutakursene som oppgis i nettbanken er kun å anse som en indikasjon på valutakurs. Endelig kurs vil bli satt når betalingen til utlandet er utført, eller når innbetalingen fra utlandet blir godskrevet konto. Kursene i valutamarkedet endres kontinuerlig innenfor korte tidsrom. I visse situasjoner, for eksempel i urolige finansmarkeder, vil det være store svingninger i valutakursene. 

Valutakurser hos Norges Bank.

Det finner du i nettbanken ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Her velger du «Melding om betalinger» som dokumenttype.

VAT (Value Added Tax) nummeret er nummeret i momsregisteret i Storbritannia. I Norge tilsvarer det «organisasjonsnummer».