Hvordan fungerer betaling til utlandet

 • Velg mellom ordinær betaling eller hastebetaling. En ordinær overførsel er vanligvis på mottakers konto etter 2-5 dager, mens hasteoverførsel tar 1-3 dager.
 • Overføringen skjer via SWIFT, et elektronisk nettverk som benyttes av de fleste banker verden over.
 • Alle transaksjoner inn og ut av landet rapporteres til myndighetene i henhold til Valutaregisterloven.

 

Merk at hastebetaling koster mer enn ordinær betaling.

Se priser swift/betaling utland

Utføre en betaling

 • Mottakers navn, adresse, IBAN- eller kontonummer
 • Mottakerbanks BIC/SWIFT-adresse, evt bankkode.
 • Ved bankkode: Navn og adresse på bank
 • Beløp og valutasort
 • Fordeling av omkostninger
 • Ved overføringer over 100 000 kroner: Informasjon om hva betalingen gjelder.
Våre korrespondentbanker

Motta en betaling

 • Avsender benytter ditt IBAN nummer.
 • Avsender må benytte BN Banks SWIFT/BIC adresse som er KBNONO22 .
 • Navn og adresse for din konto.
Finn ditt IBAN-nummer

Kontaktinformasjon

Postadresse: BN Bank ASA.
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Leveringsadresse:
Kongensgate 2, 7011 Trondheim

Telefon 73 89 20 00
Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058
Org. nummer 914864445

Mest stilte spørsmål

BN Banks BIC/SWIFT er KBNONO22

Dette finner du i nettbanken ved å trykke på kontoen din og velger «Vis detaljer». Du kan også se dette på dine kontoutskrifter ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Alternativt kan du benytte vår IBAN-kalkulator ved å klikke her.

Hvis du velger å betale omkostningene kun i Norge betaler du NOK 50,00 uavhengig av beløpet som sendes. Tillegg for betaling av omkostninger i utlandet er NOK 150,00. Betalingen koster da NOK 200,00 til sammen. Dersom omkostningene i utlandet overstiger NOK 150,00 vil overskytende bli etterbelastet.

Du kan betale i følgende valutasorter: SEK, DKK, EUR, USD, THB, CAD, AUD, CHF, PLN, GBP og NOK. Dersom mottakerkontoen er i en annen valuta vil mottakerbanken veksle beløpet. Da kan du velge å sende pengene i NOK eller EUR/USD.

Kurssetting av kundetransaksjoner skjer etter at betaling er registrert i nettbanken. BN Bank har derfor ingen kursliste.

Det finner du i nettbanken ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Her velger du «Melding om betalinger» som dokumenttype.