Motta penger fra utlandet

Motta penger fra utlandet

  • Avsender benytter ditt IBAN-nummer.
  • Avsenderen må benytte BN Banks SWIFT/BIC adresse som er KBNONO22
  • Navn og adresse for din konto

Hvor lang tid tar det å motta penger fra utlandet?

Internasjonale overføringer kan ta mellom 1 til 8 virkedager før pengene er tilgjengelige på din konto. Tiden det tar er avhengig av hvilke valuta som betalingen blir gjort i, samt hvilken bank og land avsenderen kommer fra.

Ofte stilte spørsmål om utenlandsbetaling

BN Banks BIC/SWIFT er KBNONO22

Dette finner du i nettbanken ved å trykke på kontoen din og velger «Vis detaljer». Du kan også se dette på dine kontoutskrifter ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Alternativt kan du benytte vår IBAN-kalkulator ved å klikke her.

Europa

Vanlig betaling:   2-5 virkedager
Hastebetaling:    Normalt samme virkedag

Andre land

Vanlig betaling:   2-5 virkedager
Hastebetaling:    1-2 virkedager (kan ta lenger tid avhengig av landet du skal betale til)

 

Du kan betale i følgende valutasorter: SEK, DKK, EUR, USD, THB, CHF, PLN, GBP og NOK. Dersom mottakerkontoen er i en annen valuta vil mottakerbanken veksle beløpet. Da kan du velge å sende pengene i NOK eller EUR/USD.

Valutakursene som oppgis i nettbanken er kun å anse som en indikasjon på valutakurs. Endelig kurs vil bli satt når betalingen til utlandet er utført, eller når innbetalingen fra utlandet blir godskrevet konto. Kursene i valutamarkedet endres kontinuerlig innenfor korte tidsrom. I visse situasjoner, for eksempel i urolige finansmarkeder, vil det være store svingninger i valutakursene. 

Valutakurser hos Norges Bank.

Det finner du i nettbanken ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Her velger du «Melding om betalinger» som dokumenttype.

VAT (Value Added Tax) nummeret er nummeret i momsregisteret i Storbritannia. I Norge tilsvarer det «organisasjonsnummer».