Hva er omkostninger ved kjøp av bolig? 

Omkostninger ved boligkjøp er alle de kostnadene som kommer i tillegg til kjøpesummen. I forbindelse med kjøp av ny bolig kan du måtte betale dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eierskiftegebyr i tillegg til gebyr i forbindelse med eventuell etablering av lån i banken. 

Med dagens boligpriser er det ikke uvanlig at omkostninger ved boligkjøp går opp mot eller overstiger 100 000 kroner. Hvor høy kostnaden blir avhenger både av boligens eierform og salgssummen på boligen. 

Omkostninger ved ulike eierformer 

Når du skal se på kostnadene ved kjøp av bolig er det viktig å sjekke hva slags type bolig du vurderer å kjøpe. I Norge er det i all hovedsak snakk om selveide boliger/selveierleiligheter eller leiligheter i borettslag/andelslag. 

Selveier 

Den høyeste omkostningen her er dokumentavgiften til staten på 2,5 prosent av kjøpesummen. Dette er en avgift som skal betales i forbindelse med hjemmelsovergang, og denne gjelder for selveide eneboliger, tomannsboliger og selveierleiligheter. Dersom du kjøper en helt ny bolig er det bare tomteverdien du må betale dokumentavgift av, ikke kjøpesummen på boligen. 

 

Eksempel

Kjøpesum bolig:

4 000 000 kroner gir dokumentavgift på 4 000 000 * 2,5 % = 100 000 kroner. 

 

Når du søker om boliglån i banken er det viktig at du er innforstått med at du ikke får låne utover den innvilgede lånesummen for å dekke inn omkostningene. Når du har fått innvilget et lån skal dette lånet også være nok til å betale for omkostningene i tillegg til kjøpesummen. 

Hva med borettslag? 

Alternativet til å kjøpe en selveid bolig er å kjøpe en andel i et borettslag, eller i enkelte tilfeller en aksje- eller obligasjonsleilighet (det finnes ikke så mange av disse lenger). Da slipper du unna dokumentavgiften til staten, slik at du ved kjøp av en borettslagsleilighet med kjøpesum 4 000 000 millioner kroner slipper du med andre ord omkostninger på 100 000 kroner som du måtte ha betalt for en selveierleilighet med tilsvarende kjøpesum.  

Selv om man slipper dokumentavgiften ved kjøp av borettslagsleilighet er det vanlig at det tas et gebyr hos forretningsfører for notering av eierskifte, hos OBOS ligger dette for eksempel på ca 6 000 kroner, men dette varierer fra forretningsfører til forretningsfører.  

Tinglysingsgebyr – gjelder for alle eiendommer 

Når du skal kjøpe ny bolig må du betale tinglysingsgebyr, dette gjelder uavhengig av om du kjøper selveid bolig eller i borettslag. Gebyret tas i forbindelse med at banken skal ta sikkerhet, eller pant, i boligen din.

Tinglysingsgebyret for selveide boliger (fast eiendom) er p.t. på 585 kroner dersom det sendes inn papirdokumenter, noe lavere dersom du sender inn elektronisk, nemlig 540 kroner. Kjøper du bolig i borettslag er tilsvarende priser 480 kroner for papirbasert innsending og 440 kroner for digital innsending. 

Andre kostnader forbundet med kjøp av bolig

Ikke glem at fellesgjeld også er en del av totalprisen når du skal kjøpe bolig i borettslag. Det er gjerne slik at høy fellesgjeld henger sammen med høye felleskostnader/husleie, så vær oppmerksom på det dersom du tenker å legge inn bud på denne type bolig.

Skal du kjøpe selveid bolig må du også ta høyde for at det vil komme andre kostnader inn i bildet, for eksempel kommunale avgifter. Vær nøye og få med deg viktige opplysninger når du leser salgsoppgaven/prospektet til ny bolig, slik at du får et helhetlig bilde av utgifter per måned og per år. 

 

Kunne ikke starte applikasjonen!

Ofte stilte spørsmål om omkostninger

Omkostninger er alle kostnadene ved kjøp av bolig som kommer i tillegg til kjøpesummen.

Omkostninger avhenger av boligens eierform og salgssum. Kjøper du en selveid enebolig, tomannsbolig eller selveierleilighet må man betale en dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen.