Kunne ikke starte applikasjon.

Hvor mye kan jeg låne?

Når du søker om lån vil banken se på inntekten og gjelden din, og på forholdet mellom disse for å vurdere hvor mye lån du kan betjene. Du kan låne maksimalt 5 ganger brutto årsinntekt. Ved kjøp av bolig må du også ha minimum 15 prosent egenkapital og en økonomi som tåler 5 prosentpoeng renteoppgang. 

Din nåværende økonomi og det du eier, samt din økonomiske fortid, blir vurdert for å anslå sannsynligheten for at du klarer å betale tilbake hvis du tar opp et lån.

Banken vurderer og kommer med et tilbud, men det er viktig at du selv også er realistisk og har et bevisst forhold til hvor høyt lån du ønsker å ta opp.

Hva koster lånet?

Den månedlige kostnaden på lånet ditt bestemmes av:

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye lånet koster vil avhenge av blant annet renten på lånet ditt, andre kostnader som etablerings-, termin- depot- og tinglysningsgebyrer, hvor lang nedbetalingstid du ønsker på lånet og om du velger annuitetslån eller serielån. For å se hvor mye lånet vil koste kan du teste boliglånskalkulatoren her.

Du kan låne maksimalt 5 ganger brutto årsinntekt. Eksempel: Har du en årslønn på 450 000 kroner, kan du låne maksimalt 5 x 450 000 kroner = 2 250 000 kroner.

Utlånsforskriften gir regler for hvor mye banken kan låne ut til kundene sine: Du kan ikke låne mer enn 5 ganger brutto årsinntekt. I tillegg må du ha minimum 15 prosent egenkapital og du skal kunne betjene en renteoppgang på lånet på 5 prosentpoeng. Ved å søke finansieringsbevis har du en bekreftelse på hvor mye du kan låne når du skal kjøpe bolig.