Hva er gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret gir en oversikt over hvor mye din totale gjeld, inkludert kredittkortgjeld, forbrukslån og eventuelt billån uten pant i bil. Kort fortalt inneholder gjeldsregisteret en oversikt med informasjon om usikret gjeld. Altså er det ikke bare hvor mye penger du faktisk har lånt som vil vises her, men også ubenyttet kreditt. 

Hvem kan sjekke gjeldsregisteret?

Har du et norsk fødsels-og eventuelt d-nummer kan du få tilgang og oversikt over egen usikret gjeld. Har du spørsmål om gjeldsregisteret, kan du logge deg inn med din BankID på Gjeldsregisteret for å få innsyn og sjekk hvor mye gjeld du har, eller kontakte myndighetene for mer informasjon. Man kan ikke få innsyn i andre personers gjeldsopplysninger, selv ikke med fullmakt.

Banker og andre långivere har mulighet til å sjekke gjeldsregisteret for å få en bedre forståelse av din økonomiske situasjon før de behandler en lånesøknad. Da sjekker gjerne banken hvor mye forbruksgjeld og kreditt du har og de får et bedre grunnlag for å ta en god beslutning når de skal innvilge en lånesøknad.

Formålet med et gjeldsregister i Norge er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger i Norge. Med denne oversikten håper man at folk får bedre oversikt over sin økonomiske situasjon til enhver tid, noe som igjen kanskje fører til at det tas opp mindre lån.

Slik virker gjeldsregisteret

I andre europeiske land har det allerede vært gjeldsregistre i flere år. Modellen som har blitt valgt i Norge er inspirert av måten Sverige har satt opp sitt register: Eid og drevet av privateide selskaper, men under offentlig tillatelse og tilsyn fra myndighetene.

I Sverige er det verken lovverk eller krav om at de som gir deg lån er nødt til å benytte seg av registeret. Fordi det er en merkostnad å benytte seg av det, finnes det der selskaper som velger å gi ut forbrukslån og kreditt uten å sjekke gjeld.

Seriøse aktører som formidler lån har det likevel som et krav til låntilbyder. Den effekten de ser er at mange av de som spekulerer i å «selge gjelden» til kunder som ikke har betalt, ikke kommer seg inn på en stor del av markedet.

Kreditt

Gjeldsregister_600x375.jpg

Med det nye registeret vil også den kredittgrensen du har på kredittkortet ditt vises som gjeld. Dette er noe mange ikke er klar over, og de fleste av oss har gjerne mer enn ett kredittkort. Bruker du bare 10 000 kroner og betaler tilbake ved forfall, har du altså faktisk 50 000 i gjeld om det er det du har i tilgjengelig kreditt.

Det er dette som kalles ubenyttet kreditt. Har du to kredittkort med en ramme på 50 000 kroner på hver, så vil du i registeret stå med 100 000 kroner i gjeld. 

Logg inn med BankID og få oversikt og sjekk dine gjeldsopplysninger her.

Hva betyr et gjeldsregister for meg?

Ønsker du å ta opp lån til boligkjøp vil din nåværende gjeld være avgjørende for hvor mye lån du kan få i banken. Banken gjør en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt, gjeld og betalingsanmerkninger. Det kan være at du ikke får låne mer. Søker du om boliglån kan du låne maksimalt 5 ganger din årsinntekt, og du skal tåle en renteøkning på fem prosentpoeng på alle dine lån, ikke bare på boliglånet.

Hvilken type gjeld ligger i Gjeldsregisteret?

  • Forbrukslån og kredittkort
  • Lån med sikkerhet hos tredjepart
  • Faktureringskort

Ta kontroll over egen økonomi

Du vil ikke finne sikret gjeld, herunder boliglån, hyttelån og billån, eller statlig gjeld, for eksempel studiegjeld, restskatt osv. Inkassokrav i form av ubetalte regninger og privat gjeld som ikke er tinglyst eller sikret med pant vil heller ikke ligge i registeret. Derimot ligger alt av usikret kreditt her etter hvert som de som driver med utlån melder inn.

Det du kan gjøre for å sikre at du har et best mulig utgangspunkt:

  • Sette opp en oversikt over det du sitter med av gjeld.
  • Slette kredittkortene du ikke bruker og si opp ubenyttede avtaler.
  • Velge opplåning på boliglånet over forbrukslån om du skal pusse opp.
  • Prioritere å betale forbrukslåns- og kredittkortgjeld først.
  • Må du ta opp usikret lån, ha en plan for hvordan du skal betale tilbake. Se alltid på effektiv rente fremfor nominell rente.

Mer informasjon om gjeldsregisteret finner du her.