Hva er gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret er kort fortalt en oversikt med informasjon om usikret gjeld. Her havner for eksempel alt du har av kredittkortgjeld, forbrukslån og eventuelt billån uten pant i bil. Altså er det ikke bare hvor mye penger du faktisk har lånt som vil vises her, men også ubenyttet kreditt. 

Hvem kan sjekke gjeldsregisteret?

Har du et norsk fødsels-og eventuelt d-nummer kan du få tilgang til gjeldsregisteret og oversikt over egen usikret gjeld. Logg deg inn med din BankID for å få innsyn og full oversikt i alle dine opplysninger her. Man kan ikke få innsyn i andre personers gjeldsopplysninger, selv ikke med fullmakt.

Banken har også mulighet til å sjekke hvor mye forbruksgjeld og kreditt du har. Da får banken et bedre grunnlag for å ta en god beslutning når de skal innvilge en lånesøknad.

Formålet med et gjeldsregister er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger i Norge. Med denne oversikten håper man at folk får bedre oversikt over sin økonomiske situasjon, noe som igjen kanskje fører til at det tas opp mindre lån.

Slik virker gjeldsregisteret

I andre europeiske land har det allerede vært gjeldsregistre i flere år. Modellen som har blitt valgt i Norge er inspirert av måten Sverige har satt opp sitt gjeldsregister: Eid og drevet av privateide selskaper, men under offentlig tillatelse og tilsyn fra myndighetene.

I Sverige er det verken lovverk eller krav om at de som gir deg lån er nødt til å benytte seg av gjeldsregisteret. Fordi det er en merkostnad å benytte seg av det, finnes det der selskaper som velger å gi ut forbrukslån og kreditt uten å sjekke gjeld.

Seriøse aktører som formidler lån har det likevel som et krav til låntilbyder. Den effekten de ser er at mange av de som spekulerer i å «selge gjelden» til kunder som ikke har betalt, ikke kommer seg inn på en stor del av markedet.

Kredittgrense vises som gjeld

Gjeldsregister_600x375.jpg

Med det nye gjeldsregisteret vil også den kredittgrensen du har på kredittkortet ditt vises som gjeld. Dette er noe mange ikke er klar over, og de fleste av oss har gjerne mer enn ett kredittkort. Bruker du bare 10 000 kroner og betaler tilbake ved forfall, har du altså faktisk 50 000 i gjeld om det er det du har i tilgjengelig kreditt.

Det er dette som kalles ubenyttet kreditt. Har du to kredittkort med en ramme på 50 000 kroner på hver, så vil du i gjeldsregisteret stå med 100 000 kroner i gjeld. 

Få oversikt og sjekk dine gjeldsopplysninger hos Gjeldsregisteret AS.

Hva betyr et gjeldsregister for meg?

Ønsker du å ta opp lån til boligkjøp vil din nåværende gjeld være avgjørende for hvor mye lån du kan få i banken. Banken gjør en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt, gjeld og betalingsanmerkninger. Det kan være at du ikke får låne mer. Søker du om boliglån kan du låne maksimalt 5 ganger din årsinntekt, og du skal tåle en renteøkning på fem prosentpoeng på alle dine lån, ikke bare på boliglånet.

Ta kontroll over egen økonomi

I gjeldsregisteret vil du ikke finne sikret gjeld, herunder boliglån, hyttelån og billån, eller statlig gjeld, for eksempel studiegjeld, restskatt osv. Inkassokrav i form av ubetalte regninger og privat gjeld som ikke er tinglyst eller sikret med pant vil heller ikke ligge i registeret. Derimot ligger alt av usikret gjeld her etter hvert som de som driver med utlån melder inn.

Det du kan gjøre for å sikre at du har et best mulig utgangspunkt:

Mer informasjon om gjeldsregisteret finner du her.