Med avdragsfrihet kan du utsette nedbetalingen av lånet i en periode. Som låntaker bør du imidlertid være oppmerksom på kostnadene knyttet til en slik betalingsutsettelse og nøye vurdere de økonomiske forholdene før du tar en beslutning.

Tom og Siri i BN Bank står i lokalet med en PC og kaffekopp

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet er en ordning som gjør det mulig å utsette nedbetalingen av det gjenstående lånebeløpet, i en periode. Vanligvis er det da boliglån det er snakk om.

I perioden du har avdragsfrihet på lånet betaler du kun renter og omkostninger, og avdragene utsettes til senere tidspunkt. Dette gir deg midlertidig økonomisk fleksibilitet ved å redusere de månedlige kostnadene knyttet til lånet. 

Hvordan fungerer avdragsfrihet?

Hvor lenge du kan ha avdragsfritt boliglån varierer mellom ulike långivere og avhenger av flere faktorer. Vanligvis tilbys det i en begrenset periode, før du må begynne å betale avdrag.

I enkelte tilfeller kan det være mulig å forlenge nedbetalingstiden på boliglånet etter avtale med långiver. Maksimalt antall avdragsfrie år er 5 år, men aldri mer enn halvparten av nedbetalingstiden. 

Det er også mulig å ha avdragsfritt lån med fastrente. Dette betyr at renten på lånet er fast i en avtalt periode, mens avdragsfriheten fortsatt gjelder. Imidlertid kan renten på et avdragsfritt lån med fastrente være noe høyere sammenlignet med et lån der avdragene betales regelmessig.

Avdragsfrihet regler

Når det gjelder regler for avdragsfrihet på lån, er følgende punkter relevante: 

 • Boligens verdi: Verdien på boligen er relevant når du skal søke avdragsfrihet for å få det innvilget. Långiveren kan ønske å vurdere sikkerheten for lånet og kreve en verdivurdering av eiendommen. For at du skal kunne få betalingsutsettelse på boliglånet er utgangspunktet nå at lånet må være sikret innenfor 60 prosent av boligverdien. Er boligen din for eksempel verdt 5 000 000 kan lånet utgjøre maksimalt kr 3 000 000 dersom du skal kunne få avdragsfrihet.
 • Dokumentasjon av økonomisk situasjon: Du må kunne dokumentere tilstrekkelig betalingsevne. Dette innebærer vanligvis en vurdering av inntekt, gjeldsgrad og andre økonomiske forhold.
 • Lånets alder: Noen långivere har en øvre grense for hvor gammelt et lån kan være. Dette kan variere, ta kontakt med banken for å finne ut mer om dette. 
 • Andre faktorer: Det kan være ytterligere faktorer som långiveren vurderer, for eksempel din kredittverdighet og tidligere betalingshistorikk. 

Når kan avdragsfrihet være en løsning?

Avdragsfrihet kan være hensiktsmessig i følgende situasjoner:

 • Midlertidig økonomisk utfordring: Hvis du opplever en midlertidig økonomisk nedgang, for eksempel ved arbeidsledighet eller sykdom, kan en avdragsfri periode bidra til å redusere de månedlige utgiftene og gi nødvendig økonomisk pusterom.
 • Karriereskifte eller studier: Ved karriereskifte eller når du tar utdanning på fulltid, kan inntekten reduseres betydelig i en periode. Å utsette avdragene kan da være en løsning for å tilpasse seg den midlertidige endringen i økonomien.
 • Investeringsmuligheter: Hvis du velger å benytte avdragsfrihet for å investere pengene du ellers ville brukt til avdrag, i forventning om høyere avkastning. Dette kan være risikabelt og krever nøye vurdering av mulige investeringsalternativer. 

Hva koster avdragsfrihet?

Kostnadene knyttet til avdragsfrihet vil variere avhengig av långiver, lånebeløp, rentenivå og lengden på avdragsfrihetsperioden.

Her er et priseksempel for å illustrere kostnadene knyttet til avdragsfrihet

 • Anta at du har et boliglån på 3 millioner kroner med en nominell rente på 5 %.
 • Dersom du velger å ha avdragsfrihet i fem år, vil renteutgiftene i denne perioden utgjøre 150 000 kroner per år (3 millioner kroner x 5 %).
 • Totalt vil du derfor betale 750 000 kroner i renter i løpet av de fem årene du ikke betaler avdrag. 
 • Når de 5 årene med avdragsfrihet har gått har du ikke betalt ned på selve lånet i perioden. Dette innebærer at rentekostnadene og innbetalingene fremover vil bli høyere enn dersom du hadde betalt ned på lånet. Hvor mye dette vil utgjøre avhenger av lånebeløp, rentesats og løpetid på lånet.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om avdragsfrihet på lån kan gi økonomisk fleksibilitet på kort sikt, vil du på sikt måtte betale tilbake lånet inkludert avdragene. Merk deg også at du får økte totalkostnader dersom du ikke betaler avdrag på lånet i en periode.

Enten må du betale mer i avdrag hver måned etterpå, eller så må du bruke lenger tid på å betale ned lånet. 

Trenger du økonomisk rådgivning?

Vi forstår at det er tøft når man står overfor økonomiske utfordringer. Derfor er vi her for å hjelpe deg med å finne løsninger som kan gjøre den økonomiske hverdagen din litt bedre. Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ring oss: 73 89 20 00

Kontakt oss via e-post: direkte@bnbank.no

Tom hjelper deg med finansieringsbevis og boliglån

Spørsmål om avdragsfrihet

Varigheten på avdragsfrihet på boliglån kan variere, men vanligvis kan man få det i opptil 5 år hvis lånet er 60 % av boligverdi eller mindre.

Når man har avdragsfrihet på boliglånet, betaler man kun renter i den angitte perioden og utsetter nedbetalingen av selve lånet.

Hvis man ikke klarer å betale huslånet, kan det føre til alvorlige konsekvenser som mislighold, inkasso, tvangssalg eller tap av boligen. Det er viktig å ta kontakt med oss dersom du ser at du får problemer med å betale lånet.

Det er mulig å ha avdragsfritt lån med fastrente, men det vil være begrensninger og betingelser knyttet til dette - ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt.

Avdragsfrihet innebærer at man midlertidig unngår å betale avdrag på lånet, og i stedet kun betaler renter i en gitt periode. Dette gir kortsiktig økonomisk lettelse, men total kostnad på lånet vil øke siden nedbetalingen utsettes.

Vanligvis er realkausjonister ikke pålagt å signere ved søknad om avdragsfrihet. Dette er en avtale mellom låntakeren og banken, hvor betingelsene for betalingsutsettelse av lånet diskuteres og avtales. 

Realkausjonistene er ansvarlige for å betale lånet hvis låntakeren ikke klarer det, men deres signaturer er ikke nødvendig for å søke om avdragsfrihet. Det er likevel ryddig å orientere eventuelle realkausjonister om det blir søkt om et avdragsfritt lån. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe rundt dette.

Hvis du har redusert inntekt, kan vi hjelpe deg ved å se på ulike alternativer som refinansiering, endring av nedbetalingsplan, avdragsfrihet eller andre løsninger for å tilpasse lånet til din økonomiske situasjon. Det er viktig å ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene som er tilgjengelig for deg.