Hvorfor sette opp et budsjett

Det er mange gode grunner til å sette opp et budsjett, og en av de største fordelene er at man får bedre oversikt og kontroll over egen økonomi. Når du lager et budsjett gjør du det mye enklere å se hva du bruker penger på, hvilke utgifter og faste kostnader du kan kutte og hvilke muligheter du har til å spare. For de som har et konkret sparemål vil det være enklere å se hvordan man skal prioritere pengene for å få råd til det man drømmer om. 

Et budsjett er nyttig for alle uansett økonomisk situasjon, men spesielt de med stram økonomi bør benytte seg av dette for å prioritere riktig. Med lite å rutte med og mange faste utgifter er det ekstra viktig å beholde kontroll over egen økonomi.

Hvordan sette opp et budsjett

Aller først må du skaffe oversikt over dine inntekter og utgifter ved å gå igjennom kontoutskriften i nettbanken din. 

 1. Inntekter
  Dette gjelder alt du får inn på kontoen din per måned - lønn, leieinntekter, barnebidrag m.m.
 2. Faste utgifter
  Dette er alt av utgifter hvor du betaler samme sum hver måned. Eksempler på dette er ulike type utgifter til blant annet bolig, bil, strøm, forsikring, internett, mobil osv.

  Dersom du setter opp månedsbudsjett og har faste utgifter som betales kvartalsvis eller årlig kan du fordele kostnaden jevnt utover.
 3. Variable utgifter
  Dette er utgifter som varierer fra måned til måned, f.eks. mat, klær, underholdning, reiser osv. 
 4. Sparing
  Forhåpentligvis setter du av litt til sparing hver måned. Få oversikt over hvor mye og hvordan du sparer. Det er viktig å prioritere denne posten, både for å spare opp en buffer til uforutsette utgifter og for andre mer langsiktige sparemål.

  Lurer du på hvor mye du må spare for å nå målet ditt? Test vår sparekalkulator her.
Jo mer du får redusert utgiftene, jo mer penger vil du sitte igjen med

Når du har gjort dette har du fått god oversikt over hva du får inn og hva som går ut av kontoen din hver måned. Da er det på tide å sette opp budsjett! Ble du overrasket over hvor mye penger du brukte på enkelte poster? Kan noen utgifter reduseres eller til og med kuttes?

Jo mer du får redusert utgiftene, jo mer penger vil du sitte igjen med. Og disse pengene kan brukes til å betale ned mer på gjeld og til å sette av penger til sparing. 

Budsjettet er satt opp. Hva nå? 

Vær bevisst på hva du bruker penger på, slik at du holder deg innenfor budsjett. Hold kontroll på inntekter og kostnader. Og når måneden er omme er det tid for å evaluere ved å sjekke hvor mye du faktisk brukte. Om du brukte mindre penger enn budsjettert – supert! Hva gjør du med disse pengene?

Om du brukte mer – hva var det du brukte for mye penger på? Tenk deretter igjennom hva du eventuelt vil gjøre annerledes neste måned, eller gjør nødvendige justeringer i budsjettet underveis. 

LES OGSÅ: 50/30/20-regelen - slik kan du enkelt fordele pengene.

Tips for å holde budsjett

 1. Sett av penger til faste utgifter med én gang
  Samme dag som du får lønn inn på kontoen bør du sette av penger til faste utgifter. Mange setter et fast beløp på en egen regningskonto, på den måten sikrer man å alltid få betalt de faste regningene.
 2. Reduser faste utgifter
  Se om du kan få redusert prisen for boliglån, forsikring, strøm og mobilabonnement. Tenk også på om du har behov for alle abonnement eller medlemskap du har.
 3. Reduser variable utgifter
  Sløser du penger på noe? De aller fleste bruker unødvendig mye på denne posten. Det kan være på mat, shopping, snus/røyk eller take-away. Kutt ut det som er unødvendig, og sørg for å handle mat én dag i uka.
 4. Gjenbruk
  Å selge unna ting du ikke bruker lengre gjør at du får mer penger inn på kontoen og å kjøpe brukt gjør at du sparer penger. Dette gjøres enkelt gjennom bl.a. Finn.no, ulike salgsgrupper på Facebook eller apper som Tise og Letgo.  
 5. Det er lov å leve livet
  Hensikten med et budsjett er ikke at du skal slutte å unne deg ting, at du aldri kan besøke en restaurant eller kjøpe et klesplagg du ønsker deg. Det vil kunne bli så negativt at det til slutt vil oppleves som for vanskelig å leve etter budsjettet. Bruk budsjettet som en motivasjon til å få kontroll over egen økonomi og for å bli mer bevisst på hva du bruker penger på. 

Lykke til!

Få kontroll på økonomien

Bruk vår budsjettmal

Med eget budsjett kan du enkelt få oversikt over totale inntekter og utgifter. Vi har laget en liten mal som du kan bruke som utgangspunkt.

Tips for bruk av budsjettmal

 1. Last ned budsjettmalen.
 2. Fyll inn beløpene du tror du vil bruke kommende måned. Merk at malen er delt opp i kvartal, du kan åpne riktig kvartal nederst i Excel-dokumentet
 3. Når måneden er omme, skriv inn hva du faktisk har brukt.
 4. Gjør det samme neste måned. Greier du å holde budsjett?
 5. Etter 3 måneder vil du kunne se igjen mønstre og få et godt innblikk i eget forbruk. Tenk igjennom om du ønsker å gjøre eventuelle justeringer.