Bredde i stillingene

Ansatte i BN Bank involveres i mye, sammen finner vi beste praksis.

Ditt bidrag teller

Din nysgjerrighet og kunnskap bidrar til utvikling og forbedring, og alle kan se at sitt bidrag teller. 

Vi-følelse

Her er det ingen "jeg" eller "du".
I BN Bank har vi en sterk "vi-følelse".

Tom og Marit jobber i BN Bank

Derfor trives vi i BN Bank

I BN Bank vil man oppleve å bli bredt involvert, og hver enkelt har større ansvarsområde sammenlignet med større banker. Det betyr at vi er avhengig av at alle bidrar, og den enkelte medarbeider ser at dens jobb er viktig for å oppnå felles resultater. 

I banken er vi som en stor familie, der alle blir sett og hørt. Det er kort vei mellom ledelsen og de enkelte ansatte, det bidrar til at ideer og forslag fra hvem som helst i organisasjonen kan iverksettes på kort tid.