Depositumskonto

Skal du drive med utleie må du ha en depositumskonto. Kontoen opprettes enkelt av utleier her.

Trygghet ved utleie | Opprettes av utleier | Står i leietakers navn

Kunde i BN Bank fra før

Opprett depositumskonto i nettbanken

 1. Utleier oppretter depositumskonto i nettbanken og signerer avtalen med BankID.
 2. Leietaker mottar e-post med lenke og signerer med BankID.
 3. Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begge parter.
 4. Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.
Opprett depositumskonto

Bli kunde og opprett depositumskonto

Utleier etablerer kundeforhold hos oss og deretter følges samme prosedyre som hos eksisterende kunder (se trinn ved siden av).

Bli kunde med BankID

Hva er en depositumskonto?

 • Depositumskontoen er en sperret konto som disponeres av utleier og leietaker i fellesskap.
 • Depositumskontoen opprettes av utleier, men står i leietakers navn. 

Hva er et depositum?

 • Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet i leieperioden.
 • Depositumet skal dekke eventuelle skader, skyldig husleie, utgifter i forbindelse med utkastelse, eller andre krav etter leieavtalen.

Dette trenger du

 • Navn, personnummer, e-post og telefonnummer til leietaker.
 • Adressen til leieenheten.
 • Elektronisk kopi av signert leiekontrakt.
 • Kontonummer i BN Bank for belastning av etableringsgebyret.

Depositumskonto priser

Etablere i nettbank    300,-
Etablere manuelt 1 300,-
Avslutte        0,-
Rentesats  0,05 %

 

Avslutte depositumskonto

Er leieforholdet avsluttet og partene er enige om fordelingen av depositumet, kan man bestille frigivelse av depositumet.

Bestill frigivelse av depositum

Er leietaker eller utleier en bedrift?

Ta kontakt med oss for opprettelse av konto, da det må gjøres manuelt for bedrifter.

Du når oss på telefon 73 89 20 00 eller post@bnbank.no.

Ofte stilte spørsmål

Ny kunde

 1. Utleier blir kunde her
 2. Utleier bestiller depositumskonto i nettbanken og signerer avtalen med BankID.
 3. Leietaker mottar e-post med link for elektronisk signering med BankID.
 4. Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begge parter.
 5. Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.

Eksisterende kunde

 1. Utleier bestiller depositumskonto i nettbanken og signerer avtalen med BankID.
 2. Leietaker mottar e-post med link for elektronisk signering med BankID.
 3. Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begge parter.
 4. Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.

Les mer om depositumskonto

En depositumskonto er utleiers og leietakers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie.

Depositum betaler du fra konto i den banken du er kunde. Logg inn i nettbanken din der for å overføre avtalt beløp. Kontonummeret til depositumskontoen finner du i kontoavtalen, og i din nettbank her i BN Bank. Logg inn her for å se kontonummeret til depositumskontoen som du skal overføre til.

Dersom leietaker skal ha hele beløpet kan utleier frigi dette i nettbanken sin ved å trykke på depositumskontoen og velge «Frigi». Beløpet blir da tilgjengelig for leietaker. Merk at denne funksjonen ikke er tilgjengelig dersom banken har opprettet kontoen manuelt. 

Skal depositumsbeløpet fordeles, eller banken har opprettet kontoen manuelt, benytt dette skjemaet: Oppgjør depositumskonto

 

Utleier fremmer krav

Krav kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Utleier må først fremme kravet til leietaker, helst skriftlig. Dersom leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Gjelder utleiers krav skyldig husleie, kan utleier kontakte banken, som på visse vilkår kan utbetale denne fra depositumskontoen. Det er en forutsetning at depositumkonto og husleiekonto er i samme bank for at utleier skal kunne fremme krav om dekning for ubetalt husleie direkte til bank, ref. Husleieloven § 3-5 og punkt 6 i kontoavtalen.

• Husleien må ha blitt innbetalt til utleiers konto i BN Bank.
• Leieavtalen må dokumentere at husleie skal innbetales på utleiers konto i BN Bank.
• Utleier må dokumentere overfor banken hva som er start- og sluttdato for leietakers betalingsplikt.

Dersom disse punktene oppfylles fremmer banken utleiers krav overfor leietaker per brev. Banken utbetaler skyldig leie til utleier dersom leietaker innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot utleier.


Leietaker fremmer krav

Krav om frigivelse av depositum kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Leietaker må først fremme kravet til utleier, helst skriftlig. Dersom utleier ikke er enig i leietakers krav kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Etter at leietaker har fremmet sitt krav til utleier uten å komme til enighet kan leietaker sende sitt krav mot utleier til banken. Banken fremmer da leietakers krav til utleier per brev. Banken frigir depositumet til leietaker dersom utleier innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot leietaker