Depositumskonto - trygghet ved utleie

Skal man drive med utleie er det visse ting man enkelt og greit bare må ha orden på. En skikkelig depositumskonto, for eksempel. Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden. Kontoen opprettes av utleier og står i leietakers navn. Den disponeres av leietaker og utleier i fellesskap, rentene tilfaller leietaker.

Ny kunde

Bli kunde og opprett depositumskonto

 1. Utleier blir kunde, oppretter depositumskonto i nettbanken og signerer avtalen med BankID.
 2. Leietaker mottar e-post med lenke og signerer med BankID.
 3. Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begge parter.
 4. Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.
Bli kunde med BankID

Er kunde i BN Bank

Opprett depositumskonto i nettbanken

 1. Utleier oppretter depositumskonto i nettbanken og signerer avtalen med BankID.
 2. Leietaker mottar e-post med lenke og signerer med BankID.
 3. Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begge parter.
 4. Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.
Logg inn og opprett

Medlem av Huseierne

Opprett depositumskonto via Huseierne

 1. Utleier bestiller depositumskonto via Huseierne.
 2. Leietaker mottar e-post med lenke og signerer med BankID.
 3. Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begger parter.
 4. Leietaker betaler inn depositumsbeløpet.
Opprett via Huseierne

Vi samarbeider med Huseierne

Som medlem i Huseierne får du tilgang til gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. I tillegg får du gratis depositumskonto i BN Bank. Videre kan du benytte deg av en rekke rabattordninger og fordeler som gjør at du fort tjener inn mer enn medlemskontingenten

Mer om medlemskap i Huseierne

Ofte stilte spørsmål

Depositum betaler du fra konto i den banken du er kunde. Logg inn i nettbanken din der for å overføre avtalt beløp. Kontonummeret til depositumskontoen finner du i kontoavtalen, og i din nettbank her i BN Bank. Logg inn her; https://www.bnbank.no/logg-inn/ for å se kontonummeret til depositumskontoen som du skal overføre til.

Dersom leietaker skal ha hele beløpet kan utleier frigi dette i nettbanken sin ved å trykke på depositumskontoen og velge «Frigi». Beløpet blir da tilgjengelig for leietaker. Merk at denne funksjonen ikke er tilgjengelig dersom banken har opprettet kontoen manuelt. 

Skal depositumsbeløpet fordeles, eller banken har opprettet kontoen manuelt, benytt dette skjemaet: Oppgjør depositumskonto

 

Utleier fremmer krav

Krav kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Utleier må først fremme kravet til leietaker, helst skriftlig. Dersom leietaker ikke er enig i utleiers krav, kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Gjelder utleiers krav skyldig husleie, kan utleier kontakte banken, som på visse vilkår kan utbetale denne fra depositumskontoen. Det er en forutsetning at depositumkonto og husleiekonto er i samme bank for at utleier skal kunne fremme krav om dekning for ubetalt husleie direkte til bank, ref. Husleieloven § 3-5 og punkt 6 i kontoavtalen.

• Husleien må ha blitt innbetalt til utleiers konto i BN Bank.
• Leieavtalen må dokumentere at husleie skal innbetales på utleiers konto i BN Bank.
• Utleier må dokumentere overfor banken hva som er start- og sluttdato for leietakers betalingsplikt.

Dersom disse punktene oppfylles fremmer banken utleiers krav overfor leietaker per brev. Banken utbetaler skyldig leie til utleier dersom leietaker innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot utleier.


Leietaker fremmer krav

Krav om frigivelse av depositum kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Leietaker må først fremme kravet til utleier, helst skriftlig. Dersom utleier ikke er enig i leietakers krav kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. 

Etter at leietaker har fremmet sitt krav til utleier uten å komme til enighet kan leietaker sende sitt krav mot utleier til banken. Banken fremmer da leietakers krav til utleier per brev. Banken frigir depositumet til leietaker dersom utleier innen fem uker ikke dokumenterer å ha reist søksmål mot leietaker

 

Priser depositumskonto

Etablere i nettbank    300,-
Etablere manuelt 1 300,-
Avslutte        0,-
Rentesats  0,05 %

 

Fri etablering for medlemmer i Huseierne. Forutsetter bestilling via deres nettsider. Les mer hos Huseierne.

Oppgjør depositumskonto

Er leieforholdet avsluttet og partene er enige om fordelingen av depositumet, kan man bestille frigivelse av depositumet.

Bestill frigivelse av depositum

Er leietaker eller utleier en bedrift?

Ta kontakt med oss for opprettelse av konto, da det må gjøres manuelt for bedrifter.

Du når oss på telefon 73 89 20 00 eller post@bnbank.no.

Øvrige spørsmål? Følg lenken under.

Alle spørsmål om depositumskonto og leieforhold