Dette gjør vi når vi får varsel om at en kunde har gått bort

 • Konto sperres for uttak/overførsler. Konto er fremdeles åpen for innbetalinger (som for eksempel sluttoppgjør for lønn, pensjon, skatt eller lignende).
 • AvtaleGiroer eller betalinger som ligger til forfall vil ikke bli belastet.
 • Utgifter i forbindelse med begravelse kan belastes før skifteattest foreligger. Faktura må da sendes til oss, og være signert av en eller flere arvinger.
 • Konti kan belastes for strøm, husleie, telefon som er påløpt frem til dødsdato, samt begravelseskostnader. Det er da nødvendig å oversende en scannet kopi av fakturaen som er signert av en eller flere arvinger.
 • Faste trekk til boliglån i banken vil fortsette selv om konto er sperret.
 • Disponenter fjernes fra konto.
 • Bankkort, tilgang til nettbank, og andre selvbetjeningsløsninger sperres.

Avslutte kundeforholdet elektronisk med BankID

 • Fyll ut skjema for avslutning av kundeforhold til avdøde (se lenke under).
 • Du må laste opp kopi av skifte-/uskifteattest utstedt av tingretten.
 • Fullmakter fra arvinger - dersom skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
 • Arvinger får tilsendt lenke på e-post for signering med BankID.
 • Avslutning av kundeforholdet blir gjennomført når alle arvinger/fullmektig (i skifte-/uskifteattest) har signert med BankID.
 • Denne tjenesten forutsetter at alle arvinger kan signere med BankID.

Avslutte konto per post - dette trenger vi

 • Kopi av skifte-/uskifteattest utstedt av tingretten.
 • Henvendelse om kontoavslutning signert av arvinger/fullmektig.
 • Fullmakter fra arvinger - dersom skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
 • Kopi av gyldig legitimasjon for alle arvinger, samt fullmektig.

Dokumentasjon sendes inn per post til:
BN Bank
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Av personvernhensyn kan ikke dokumentasjon sendes på e-post.

Dødsbo der avdøde var bosatt i utlandet

 • Hvis kontoopplysninger skal utleveres/kundeforholdet skal avsluttes, må banken få tilsendt en bekreftet kopi av dødsattesten og en bekreftet kopi av testamentet eller et annet arvebevis. Hvilke dokumenter som utstedes i andre land i forbindelse med dødsfall kan variere. Kopiene må være av originaldokumentene, og i tillegg være stemplet «Bekreftet kopi». Vi godkjenner ikke kopier av dokumentkopier. Dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert translatør, og bekreftet av notarius publicus.
 • Dersom det er flere arvinger i boet og dokumentene ikke opplyser hvem som skal opptre på vegne av boet, må vi be om skriftlig fullmakt fra hver av arvingene der de samtykker i at kundeforholdet skal avsluttes. Bekreftede kopier av arvingenes legitimasjoner må også vedlegges. Også disse dokumentene må være bekreftet av notarius publicus.
 • Ved avslutning av kundeforholdet må banken få opplyst mottakerens navn, adresse og kontonummer.
 • Hvis pengene skal overføres til utlandet, må banken få opplyst mottakerens navn, adresse, IBAN-nummer og BIC-adresse, samt bankens navn og adresse.
 • Oppdraget må signeres av den/de som opptrer på vegne av boet.

Innsyn i avdødes kundeforhold

Også avdødes kundeforhold er omfattet av ordinære regler for personvern og taushetsplikt. For at banken skal kunne gi arvinger innsyn i kundeforholdet, må arvingene be tingretten utstede skifteattest eller formuesfullmakt.

Med skifteattest eller formuesfullmakt kan navngitte arvinger få innsyn i avdødes kundeforhold. For dødsfall før 2021 kan arvinger få innsyn fra dødsdato. For dødsfall fra 2021 kan arvinger få innsyn inntil tre måneder før dødsfallet.

I de første 60 dagene etter arvelaterens død kan arvelaterens ektefell eller en samboer som har, har hatt, eller venter barn med arvelateren, også uten formuesfullmakt kreve innsyn i arvelaterens formues- og gjeldsforhold.