Høy rente

Markedsrente justert med margin

Trygg sparing

Sparing på konto skal lønne seg

NIBOR-konto Privat gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med fratrekk eller tillegg av en margin.

Med NIBOR Privat er du sikret en god rente som hele tiden følger utviklingen i markedet. 

NIBOR Privat - hvordan fungerer det?

  • Innskudd 100.000 og høyere: 3 måneders NIBOR-rente 
  • Innskudd under 100.000: 3 måneders NIBOR-rente minus 1,20 prosentpoeng
  • Renten gjelder fra første krone
  • En konto per kunde - du må selv sette inn beløpet på NIBOR-kontoen
  • Rente avtales individuelt for innskudd over 40 mill.
  • Rente godskrives årlig
  • Uttak må varsles 31 dager før utbetaling
  • Når uttak fra konto er varslet, kan ikke nytt uttak varsles før det første uttaket er gjennomført
  • Du må opprette egen konto i BN Bank for utbetaling av innskutt beløp

Denne kontoen følger 3 månders NIBOR-rente, samt et fratrekk eller tillegg av en margin i prosentpoeng.

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. NIBOR er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

NIBOR beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. NIBOR beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Renten reguleres daglig og fremkommer på nettsidene til Norske Finansielle Referanser AS. For å få tilgang til rentesatsene kreves det at du registrerer deg med brukernavn og passord.

Varsling av uttak eller oppsigelse

Ønsker du å foreta et uttak fra din NIBOR-konto privat eller avslutte kontoen så må du fylle ut skjemaet her eller sende oss melding i nettbanken.