Høy rente

Markedsrente justert med margin

Trygg sparing

Sparing på konto skal lønne seg

NIBOR-konto Privat gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med fratrekk eller tillegg av en margin.

Med Nibor-konto Privat er du sikret en god rente som hele tiden følger utviklingen i markedet. Se vår prisliste her.

Nibor Privat - hvordan fungerer det?

  • Innskudd 2.000.000 og høyere: 3 måneders NIBOR-rente 
  • Innskudd 500.000-1.999.999: 3 måneders NIBOR-rente minus 0,60 prosentpoeng
  • Innskudd under 500.000: 3 måneders NIBOR-rente minus 1,20 prosentpoeng
  • Renten gjelder fra første krone
  • En konto per kunde - du må selv sette inn beløpet på Nibor-kontoen
  • Rente avtales individuelt for innskudd over 40 mill.
  • Rente godskrives årlig
  • Uttak må varsles 31 dager før utbetaling
  • Når uttak fra konto er varslet, kan ikke nytt uttak varsles før det første uttaket er gjennomført
  • Du må opprette egen konto i BN Bank for utbetaling av innskutt beløp

Hva er NIBOR Privat?

Denne kontoen følger 3 månders Nibor-rente, samt et fratrekk eller tillegg av en margin i prosentpoeng.

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. NIBOR er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

NIBOR beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. NIBOR beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Renten reguleres daglig og fremkommer på nettsidene til Norske Finansielle Referanser AS. For å få tilgang til rentesatsene kreves det at du registrerer deg med brukernavn og passord.