Stille sikkerhet for ditt eget barn?

Mange foreldre benytter muligheten til å stille egen bolig som sikkerhet for lånet når barna skal inn i boligmarkedet. Ønsker du å gi en hjelpende hånd er det greit å vite at realkausjon også kan få betydning for din egen økonomi.

Stadig flere unge lånekunder har foreldrene som medlåntaker og/eller tar tilleggssikkerhet i foreldrenes bolig. Prisveksten i boligmarkedet har hverdagsliggjort det å stå som realkausjonist, men husk at dette kan få betydning dersom du selv har økonomiske planer for fremtiden.

Mye kan skje på ti år. Kanskje vil man bytte bolig selv, pusse opp eller kjøpe hytte. Da er det viktig å vite at banken tar med realkausjonsansvaret i sine vurderinger når de skal vurdere et eventuelt nytt lån for deg.

Kjapt om realkausjon

 • Realkausjon innebærer å stille tilleggssikkerhet for andres gjeld.
 • Det kreves 15 % egenkapital ved kjøp av bolig. Realkausjon/tilleggssikkerhet kan være et alternativ til dette.
 • Formålet med realkausjon er at den som gir lånet får en ekstra sikkerhet.
 • Det at noen stiller med realkausjon kan være avgjørende for at den som søker kan få boliglån, og/eller alternativt gi låntaker lavere rente.

Før du stiller som kausjonist tenk nøye gjennom

 • Hvor lenge skal du stå som kausjonist?
 • Vil du selv ha behov for å ta opp lån i forbindelse med f.eks. oppussing eller boligbytte, slik at du ikke burde låse økonomien?
 • Har du flere barn og vil du ha behov for å hjelpe også disse?
 • Tåler du ansvaret dersom det skulle gå dårlig med låntaker?
 • Hvilke forhandlingsmuligheter har du som kausjonist inn mot banken?

"Den beste investeringen i barns fremtid er å lære dem å stå på egne bein"

Privatøkonom, Endre Jo Reite

Realkausjon vs kausjon - hva er forskjellen?

 1. Realkausjon – Gis som regel ved at banker får pant i fast eiendom som ikke tilhører kunden. Betaler ikke kunden det som er avtalt av renter og avdrag, kan banken tvangsselge pantet for å dekke gjelden. En realkausjonist garanterer for at du kan betale tilbake den delen av lånet ditt som han/hun har stilt sikkerhet for. 
 2. Kausjon – Dette er ikke så vanlig lenger, men kan i enkelte tilfeller gis ved at man stiller sikkerhet, men ikke i form av bolig eller fast eiendom. I stedet brukes gjerne formue eller andre verdier som sikkerhet, da gjerne plassert på en sperret konto. Dette kalles “sikkerhet i enkle pengekrav”. Dersom låntakeren ikke betaler ned lånet, er han/hun økonomisk ansvarlig for den angitte delen av lånet. 
 • Kausjonsavtalen reguleres av Finansavtaleloven.
 • Kausjoner vil vanligvis gjelde for mange år inn i fremtiden. Tenk derfor godt gjennom ansvaret det medfører.
 • Størrelsen på kausjonskravet eller hvor stort beløp banken kan søke dekning i pantet for skal alltid avtales. Dette skal være lavere enn lånebeløpet.
 • Det skal avtales hvor lenge kausjonstiden skal vare.
 • Ansvarstiden for kausjonen er begrenset til ti år fra kausjonsavtalen ble inngått. Dette gjelder ikke realkausjon.