Hva er forskjellen på realkausjon og kausjonist?

Realkausjon og kausjon er to måter å gi sikkerhet for et lån, men de skiller seg med tanke på hva som brukes som sikkerhet.
I dag er det realkausjonister som er vanlig å bruke når man skal ta opp boliglån.

Hva er realkausjon?

En realkausjonist stiller sikkerhet for lånet gjennom pant i fast eiendom, som bolig eller hytte. Dette er den vanligste formen for kausjon, og det er ofte dette som menes når noen bruker begrepet "kausjon". Hvis låntaker ikke klarer å betale tilbake lånet, kan banken om nødvendig kreve salg av realkausjonistenes bolig, for å dekke den delen av lånet boligen har sikret.

Hva er kausjonist?

En kausjonist stiller sikkerhet med formue eller andre verdier, da gjerne plassert på en sperret konto. Det kalles "sikkerhet i enkle pengekrav". Hvis låntaker ikke kan betale lånet sitt, er kausjonisten(e) økonomisk ansvarlig for den delen av lånet som de har stilt sikkerhet med. Å stille "vanlig" kausjon er ikke så vanlig lenger.

Råd til deg som vurderer å være kausjonist

1

Gå gjennom økonomien din

Før du stiller som realkausjonist/kausjonist, bør du nøye vurdere din egen økonomiske situasjon og din evne til å dekke låneforpliktelser. Se på inntekt, gjeldsbelastning og generell økonomisk stabilitet. Tenk gjennom og vurder hvordan det å stille som kausjonist kan påvirke din egen økonomi.

2

Kommunikasjon og forståelse

Før du tar på deg rollen som kausjonst bør du forsikre deg om at de du kausjonerer for forstår det økonomiske ansvaret som følger med å ta opp boliglån. Diskuter forpliktelsene og eventuelle utfordringer både for låntakere og kausjonister. Gå også gjennom nedbetalingsplan og se på eventuelle vilkår som kan påvirke lånet. 

3

Snakk med rådgiver

Avtal møte med rådgiver og låntaker(e). Diskuter økonomiske forhold og forpliktelser. Spør rådgiveren om kausjonsansvar, og sørg for å få klarhet i alt du lurer på. Banken har frarådningsplikt hvis de ser at kausjonsansvaret kan bli økonomisk belastende. Målet er å få all nødvendig informasjon slik at du kan ta en velinformert beslutning om å være kausjonist.

Kausjon istedenfor egenkapital

For å få boliglån i forbindelse med boligkjøp krever banken at man har minimum 15 % av kjøpesummen i egenkapital. Ønsker man å hjelpe barn eller svigerbarn i å komme seg inn på boligmarkedet, er det å stille realkausjon et alternativ dersom de ikke har nok egenkapital. En realkausjonist kan da stille sin egen bolig som sikkerhet for deler av eller hele lånet, slik at låntakere får lån selv om de ikke har nok egenkapital. 

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Regelen er at total gjeld ikke kan overstige fem ganger inntekt, dette gjelder selv om man har med realkausjonist. Låntakers økonomi skal også tåle en økning i renten med 3 prosentpoeng, eller en rente på 8,5 prosent. Vet du at inntekten din vil øke i løpet av den nærmeste tiden kan du snakke med oss, så vurderer vi sammen om det er grunnlag for å justere på lånebeløpet.

Alternativer til kausjon

Forskudd på arv:
Arveavgiften ble fjernet i 2014 og forskudd på arv er nå skattefritt. Husk likevel at beløp over 100 000 kroner må føres på skattemeldingen. Har du mulighet til å gi forskudd på arv er dette en fin måte å hjelpe til med å oppfylle egenkapitalkravet.

Øke lånet på din egen bolig:
Har du mulighet kan du låne ekstra på din egen bolig og bruke dette som egenkapital for barnet i stedet for å stille som kausjonist. Da hjelper du til uten å påta deg kausjonsansvar, men det vil påvirke din egen økonomiske handlingsfrihet. 

Vær medlåntaker:
Hvis barnet ikke har tilstrekkelig betjeningsevne, kan du stille som medlåntaker. Dette er veldig vanlig i tilfeller hvor låntaker er student med ingen eller lav inntekt. Stiller du som medlåntaker må du være klare over at du blir solidarisk ansvarlig for at hele lånet tilbakebetales, ikke bare den manglende egenkapitalen.

Boligkjøpsprosessen

Et boligkjøp er en stor investering, og i den forbindelse er det mye som skal vurderes og mange avgjørelser som skal tas. Her gir vi deg noen gode tips og råd på veien.