Prisliste personkunder

Under finner du en fullstendig oversikt over hvilke priser som gjelder for våre personkunder.

Dagligbank
Betale regning
kr 0
Overføre mellom egne kontoer
kr 0
Faste betalinger / overføringer
kr 0
eFaktura
kr 0
AvtaleGiro
kr 0
SMS-varsling
kr 0
Bankkort varekjøp og uttak fra minibank i Norge
kr 0
Bankkort varekjøp og uttak fra minibank i utlandet
kr 0
2,00 % kurspåslag ved bruk av bankkortet i utlandet
-
Årsgebyr
Nettbank
kr 0
Mobilbank
kr 0
Telebank
kr 0
BrevGiro
kr 0
Bankkort barn (til og med 12 år)
kr 0
Bankkort ungdom (13 - 17 år)
kr 0
Bankkort voksen
kr 275
Betalinger til/fra utlandet (minimumspriser)
Ordinær inngående betaling via SWIFT
kr 50
Ordinær utgående betaling i nettbank
kr 50
Hastebetaling inntil NOK 10 000
kr 300
Hastebetaling inntil NOK 1 000 000
kr 500
Hastebetaling over NOK 1 000 000
kr 850
Tillegg: manuell korrigering av banken før oppdraget sendes
kr 100
Tillegg: avsender betaler mottakers omkostninger (OUR) (dersom det er valgt at avsender betaler omkostninger i utlandet tas det forbehold om at omkostningene kan overstige kr 150,-. Eventuelt overskytende beløp vil bli etterbelastet)
kr 150
Tillegg: reklamasjoner/endringer/kansellering (pris for manuell behandling pga feil ved betaling som medfører reklamasjon eller endringer av betalingen etter at de er sendt. Eventuelle omkostninger i utenlandske banker kommer i tillegg)
kr 300
Tillegg: bekreftelse per e-post/telefaks til mottaker
kr 150
Andre tjenester
Avslutning av konto
kr 0
Kontanter i butikk - innskudd
kr 0
Kontanter i butikk - uttak
kr 10
Kontoinformasjon Telebank
kr 0
Overføring fra kredittkort til konto i BN Bank
kr 25 + 1 % av overført beløp
Straksbetaling nettbank/mobilbank
kr 10
Kontoutskrift Telebank
kr 20
Kvitteringsoblat fra nettbank/mobil
kr 0
Kvitteringsoblat fra BrevGiro/Telebank
kr 20
Kvitteringsliste fra BrevGiro
kr 50
BrevGiro uten mottakers kontonummer
kr 50
Porto BrevGiro
iht. Postens satser
Utsendelse av ny kodebrikke hvis mistet/stjålet
kr 100
Utsendelse av nytt bankkort hvis mistet/stjålet
kr 100
Bankremisse
kr 100
Depositumskonto etablert selvbetjent
kr 300
Depositumskonto etablert manuelt av banken
kr 1300
Kontoutskrift/bilag manuelt utsendt fra banken
kr 100
Overføring/betaling manuelt utført av banken
kr 250
Renteoversikt (renter kapitaliseres årlig)
Brukskonto/Brukskonto60/Brukskonto Ung
0,05 % 
Sparekonto Ung ¹
0,50 %
Depositumskonto
0,05 %
Spiffkonto
0,50 %
BSU-konto²
2,75 %
Sparekonto Pluss - saldo over 100 000 kr ¹
0,50 %
Sparekonto Pluss - saldo under 100 000 kr
0,10 %
Høyrentekonto Pluss - saldo over 500 000 kr ¹
1,00 %
Høyrentekonto Pluss - saldo under 500 000 kr
0,50 %
Fastrente 12 måneder ¹
1,00 %
Fastrente 24 måneder ¹
1,20 %
-----------
1) 0,20 % rente for den delen av innskuddet som eventuelt overstiger 20 mill.
2) Fra fylte 36 år endres kontoen til produktet BSU 36+, og renten endres til beste rentesats for Sparekonto Pluss.
BN Bank forbeholder seg retten til å slette kontoer (og ev. tilhørende avtaler) som ikke tas i bruk innen seks måneder etter at kontoen er åpnet for bruk
Dagligbank
Betale regningkr 0
Overføre mellom egne kontoerkr 0
Faste betalinger / overføringerkr 0
eFakturakr 0
AvtaleGirokr 0
SMS-varslingkr 0
Bankkort varekjøp og uttak fra minibank i Norgekr 0
Bankkort varekjøp og uttak fra minibank i utlandetkr 0
2,00 % kurspåslag ved bruk av bankkortet i utlandet-
Årsgebyr
Nettbankkr 0
Mobilbankkr 0
Telebankkr 0
BrevGirokr 0
Bankkort barn (til og med 12 år)kr 0
Bankkort ungdom (13 - 17 år)kr 0
Bankkort voksenkr 275
Betalinger til/fra utlandet (minimumspriser)
Ordinær inngående betaling via SWIFTkr 50
Ordinær utgående betaling i nettbank kr 50
Hastebetaling inntil NOK 10 000kr 300
Hastebetaling inntil NOK 1 000 000kr 500
Hastebetaling over NOK 1 000 000kr 850
Tillegg: manuell korrigering av banken før oppdraget sendeskr 100
Tillegg: avsender betaler mottakers omkostninger (OUR) (dersom det er valgt at avsender betaler omkostninger i utlandet tas det forbehold om at omkostningene kan overstige kr 150,-. Eventuelt overskytende beløp vil bli etterbelastet)kr 150
Tillegg: reklamasjoner/endringer/kansellering (pris for manuell behandling pga feil ved betaling som medfører reklamasjon eller endringer av betalingen etter at de er sendt. Eventuelle omkostninger i utenlandske banker kommer i tillegg)kr 300
Tillegg: bekreftelse per e-post/telefaks til mottakerkr 150
Andre tjenester
Avslutning av kontokr 0
Kontanter i butikk - innskuddkr 0
Kontanter i butikk - uttakkr 10
Kontoinformasjon Telebankkr 0
Overføring fra kredittkort til konto i BN Bankkr 25 + 1 % av overført beløp
Straksbetaling nettbank/mobilbankkr 10
Kontoutskrift Telebankkr 20
Kvitteringsoblat fra nettbank/mobilkr 0
Kvitteringsoblat fra BrevGiro/Telebankkr 20
Kvitteringsliste fra BrevGirokr 50
BrevGiro uten mottakers kontonummerkr 50
Porto BrevGiroiht. Postens satser
Utsendelse av ny kodebrikke hvis mistet/stjåletkr 100
Utsendelse av nytt bankkort hvis mistet/stjåletkr 100
Bankremissekr 100
Depositumskonto etablert selvbetjentkr 300
Depositumskonto etablert manuelt av bankenkr 1300
Kontoutskrift/bilag manuelt utsendt fra bankenkr 100
Overføring/betaling manuelt utført av bankenkr 250
Renteoversikt (renter kapitaliseres årlig)
Brukskonto/Brukskonto60/Brukskonto Ung0,05 % 
Sparekonto Ung ¹0,50 %
Depositumskonto0,05 %
Spiffkonto0,50 %
BSU-konto²2,75 %
Sparekonto Pluss - saldo over 100 000 kr ¹0,50 %
Sparekonto Pluss - saldo under 100 000 kr0,10 %
Høyrentekonto Pluss - saldo over 500 000 kr ¹1,00 %
Høyrentekonto Pluss - saldo under 500 000 kr0,50 %
Fastrente 12 måneder ¹1,00 %
Fastrente 24 måneder ¹1,20 %
-----------
1) 0,20 % rente for den delen av innskuddet som eventuelt overstiger 20 mill.
2) Fra fylte 36 år endres kontoen til produktet BSU 36+, og renten endres til beste rentesats for Sparekonto Pluss.
BN Bank forbeholder seg retten til å slette kontoer (og ev. tilhørende avtaler) som ikke tas i bruk innen seks måneder etter at kontoen er åpnet for bruk

Valuteringsregler

Ved overføringer til konto blir renter av beløpet godskrevet fra og med den dagen banken får overført beløpet fra betalers bank. Overføringer fra kontoen renteberegnes til og med kalenderdagen før beløpet er godskrevet mottakerens konto. 

Valuteringsdato er avgjørende for når renteberegningen starter / slutter. Vi gjør oppmerksom på at betalinger / overføringer som utføres før innskuddet er valutert kan medføre overtrekksrente. 

Ved overtrekk beregnes 18 % rente p.a. 

Ved purring av overtrekk påløper et purregebyr på 35,- 

NB! BN Bank behandler ikke giroer som sendes inn til banken. 

Kontakt banken for ytterligere informasjon.