Prisliste personkunder

 

Under finner du en fullstendig oversikt over hvilke priser som gjelder for våre personkunder.

Nettbank / Brettbank / Mobilbank
Årsgebyr
0,- 
Regningsbetaling
0,- 
Overføringer
0,- 
Faste oppdrag
0,- 
eFaktura / AvtaleGiro
0,- 
Kontoutskrift og kvitteringsoblat
0,- 
SMS-varsling
0,- 
Ny kodebrikke, erstatningsbrikke
100,- 
Etablere depositumskonto
300,-
Bankkort
Varekjøp og uttak minibank i Norge
0,- 
Varekjøp og uttak minibank i utlandet 1)
0,- 
Årsgebyr ungdomskort
0,-
Årsgebyr 2)
275,- 
Tilleggskort ektefelle/samboer
275,- 
Erstatningskort ved mistet/stjålet kort
100,- 
-----------
1) 1,75 % kurspåslag ved bruk av Visa-kort i utlandet.
2) Årsgebyr belastes konto ved utløpet av den 4. hele kalendermåned etter bestilling.
TeleGiro
TeleGiro
0,- 
Bestilling kontoutskrift fra Telebank
 20,- 
Spørring Kontofon
 0,- 
Kvitteringsoblat TeleGiro 
 20,- 
Andre tjenester/produkter
BrevGiro 3)
0,- 
BrevGiro uten mottakers kontonummer
 50,- 
Kvitteringsoblat BrevGiro
20,- 
Kvitteringsliste BrevGiro
50,- 
Utstedelse av bankremisse 
100,- 
Overførsel utført av banken 
250,- 
Manuell bestilling av bilag (pr. utskrift)
100,- 
Manuell etablering av depositumskonto
1300,-
Avslutning av konto
0,-
-----------
3) I tillegg kommer porto i henhold til gjeldende takster.
Renteoversikt (renter kapitaliseres årlig)
Brukskonto/Brukskonto60/Brukskonto Ung
0,05 % 
Sparekonto Ung 4)
0,50 %
Depositumskonto
0,05 %
Spiffkonto
0,50 %
mKONTO
0,05 % 
BSU-konto⁵⁾
2,75 %
Sparekonto Pluss - saldo over 100 000 kr ⁴⁾
0,50 %
Sparekonto Pluss - saldo under 100 000 kr
0,10 %
Høyrentekonto Pluss - saldo over 500 000 kr 4)
1,00 %
Høyrentekonto Pluss - saldo under 500 000 kr
0,50 %
-----------
4) 0,20 % rente for den delen av innskuddet som eventuelt overstiger 20 mill.
5) Fra fylte 36 år endres renten automatisk til beste rentesats for Sparekonto Pluss.
Nettbank / Brettbank / Mobilbank
Årsgebyr0,- 
Regningsbetaling0,- 
Overføringer0,- 
Faste oppdrag0,- 
eFaktura / AvtaleGiro0,- 
Kontoutskrift og kvitteringsoblat0,- 
SMS-varsling0,- 
Ny kodebrikke, erstatningsbrikke100,- 
Etablere depositumskonto300,-
Bankkort
Varekjøp og uttak minibank i Norge0,- 
Varekjøp og uttak minibank i utlandet 1)0,- 
Årsgebyr ungdomskort0,-
Årsgebyr 2)275,- 
Tilleggskort ektefelle/samboer275,- 
Erstatningskort ved mistet/stjålet kort100,- 
-----------
1) 1,75 % kurspåslag ved bruk av Visa-kort i utlandet.
2) Årsgebyr belastes konto ved utløpet av den 4. hele kalendermåned etter bestilling.
TeleGiro
TeleGiro0,- 
Bestilling kontoutskrift fra Telebank 20,- 
Spørring Kontofon 0,- 
Kvitteringsoblat TeleGiro  20,- 
Andre tjenester/produkter
BrevGiro 3)0,- 
BrevGiro uten mottakers kontonummer 50,- 
Kvitteringsoblat BrevGiro20,- 
Kvitteringsliste BrevGiro50,- 
Utstedelse av bankremisse 100,- 
Overførsel utført av banken 250,- 
Manuell bestilling av bilag (pr. utskrift)100,- 
Manuell etablering av depositumskonto1300,-
Avslutning av konto0,-
-----------
3) I tillegg kommer porto i henhold til gjeldende takster.
Renteoversikt (renter kapitaliseres årlig)
Brukskonto/Brukskonto60/Brukskonto Ung0,05 % 
Sparekonto Ung 4)0,50 %
Depositumskonto0,05 %
Spiffkonto0,50 %
mKONTO0,05 % 
BSU-konto⁵⁾2,75 %
Sparekonto Pluss - saldo over 100 000 kr ⁴⁾0,50 %
Sparekonto Pluss - saldo under 100 000 kr0,10 %
Høyrentekonto Pluss - saldo over 500 000 kr 4)1,00 %
Høyrentekonto Pluss - saldo under 500 000 kr0,50 %
-----------
4) 0,20 % rente for den delen av innskuddet som eventuelt overstiger 20 mill.
5) Fra fylte 36 år endres renten automatisk til beste rentesats for Sparekonto Pluss.

Betalinger fra utland og via swift
 Inngående betaling via swift
50,- 
Betalinger til utland og via swift
Utgående betaling registrert i Nettbank (ordinær prioritet)
50,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)
150,-
Tillegg for bekreftelse pr. e-post / telefaks til mottaker
150,-
Korreksjon av oppdrag (før utsendelse) 2)
100,-
Reklamasjoner / endringer / kansellering 3)
300,-
Hastebetalinger
Hastebetaling beløp < NOK 10 000,-
300,-
Hastebetaling beløp < NOK 1 000 000,-
500,-
Hastebetaling beløp > NOK 1 000 000,-
850,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)
150,-
Betalinger fra utland og via swift
 Inngående betaling via swift50,- 
Betalinger til utland og via swift
Utgående betaling registrert i Nettbank (ordinær prioritet)50,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)150,-
Tillegg for bekreftelse pr. e-post / telefaks til mottaker150,-
Korreksjon av oppdrag (før utsendelse) 2)100,-
Reklamasjoner / endringer / kansellering 3)300,-
Hastebetalinger
Hastebetaling beløp < NOK 10 000,-300,-
Hastebetaling beløp < NOK 1 000 000,-500,-
Hastebetaling beløp > NOK 1 000 000,-850,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)150,-

1) Dersom det er valgt at avsender betaler omkostninger i utlandet tas det forbehold om at omkostningene kan overstige kr 150,-. Eventuelt overskytende beløp vil bli etterbelastet.

2) Pris for manuell korrigering av feil og mangler i betalingen som forårsaker at vi må "reparere" meldingen, for eksempel manglende SWIFT/BIC

3)Pris for manuell behandling pga feil ved betaling som medfører reklamasjon eller endringer av betalingen etter at de er sendt. Eventuelle omkostninger i utenlandske banker kommer i tillegg.

Valuteringsregler

Ved overføringer til konto blir renter av beløpet godskrevet fra og med den dagen banken får overført beløpet fra betalers bank. Overføringer fra kontoen renteberegnes til og med kalenderdagen før beløpet er godskrevet mottakerens konto.

Valuteringsdato er avgjørende for når renteberegningen starter / slutter. Vi gjør oppmerksom på at betalinger / overføringer som utføres før innskuddet er valutert kan medføre overtrekksrente.

Ved overtrekk beregnes 18 % rente p.a.
Ved purring av overtrekk påløper et purregebyr på 35,-
NB! BN Bank behandler ikke giroer som sendes inn til banken.
Kontakt banken for ytterligere informasjon.