Derfor bør du skrive fremtidsfullmakt

Blir du alvorlig syk kan det hende du trenger hjelp til å styre økonomien din. - Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta både dine økonomiske og personlige interesser dersom du ikke klarer det selv. På denne måten får du større mulighet til å bestemme over de midlene du har og hvordan livet ditt skal være, sier forbrukerøkonom Silje Havdal. 

Hva er en fremtidsfullmakt?

Fylkesmannen har plikt til å sørge for at noen ivaretar dine interesser dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Med en fremtidsfullmakt gir du i stedet selv en fullmektig anledning til å ivareta disse interessene. Én eller flere personer kan da representere deg og ta stilling til og dekke behovene dine dersom du en gang i fremtiden blir så syk at du ikke klarer dette selv. Ordningen er gratis og du kan selv skrive den. Ønsker du hjelp av en advokat må du derimot betale for arbeidet.

- Hvis du blir for syk til å formidle ønskene dine og har skrevet fremtidsfullmakt, har du en forsikring som i forkant har gitt deg mulighet til å mene noe om det som er viktig for deg i fremtiden, sier Havdal. En slik fullmakt kan dessuten bidra til å forebygge eventuelle konflikter. Hvem skal for eksempel ta vare på huset ditt, eller hvem skal sørge for at regningene dine blir betalt? Med en fremtidsfullmakt kan livet blir enklere både for den som blir rammet av sykdom eller ulykke, og også for de pårørende, fortsetter Havdal.

Hva kan du bestemme i fremtidsfullmakten? 

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal inneholde og regulere. Den kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Her er eksempler på noe av det du kan ta stilling til:

  • Hvem som skal få ansvar og hvem som ikke skal få ansvar for fremtidige avgjørelser på dine vegne.
  • Du kan bestemme hva som skal skje med boligen din. Skal den selges, og hvem skal eventuelt ha ansvaret for det?
  • Hvis du har midler i form av fond og penger på konto, hva skal skje med disse?
  • Har du preferanser for fremtidig pleie? Da kan du sette føringer for dette i fremtidsfullmakten din.
  • Hvem skal representere deg overfor NAV?

Som nevnt er det mulig å skrive en fremtidsfullmakt uten å involvere advokat. Fullmakten skal ikke sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft. Når den har trådt i kraft er det opp til fullmektigen å søke om stadfesting hos Fylkesmannen.


Slik gjør du det

www.vergemal.no finner du et eksempel på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. Det er kun et eksempel, og ikke en mal, fordi det er opp til deg selv som fullmaktsgiver å bestemme hva fremtidsfullmakten skal inneholde. I tillegg kan du kan lese mer om fremtidsfullmakt på Fylkesmannens hjemmesider