Hva er en fremtidsfullmakt?

Statsforvalteren har plikt til å sørge for at noen ivaretar dine interesser dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Med en fremtidsfullmakt gir du i stedet selv en fullmektig anledning til å ivareta disse interessene. Én eller flere personer kan da representere deg og ta stilling til og dekke behovene dine dersom du en gang i fremtiden blir så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta det selv.

Ordningen er gratis og du kan selv skrive den. Ønsker du hjelp av en advokat må du derimot betale for arbeidet.

- Hvis du blir for syk til å formidle ønskene dine og har skrevet fremtidsfullmakt, har du en forsikring som i forkant har gitt deg mulighet til å mene noe om det som er viktig for deg i fremtiden, sier Havdal.

En slik fullmakt kan dessuten bidra til å forebygge eventuelle konflikter. Hvem skal for eksempel ta vare på huset ditt, eller hvem skal sørge for at regningene dine blir betalt? Med en fremtidsfullmakt kan livet blir enklere både for den som blir rammet av sykdom eller ulykke, og også for de pårørende, fortsetter Havdal.

Hva kan du bestemme i fremtidsfullmakten? 

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal inneholde og regulere. Den kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Her er eksempler på noe av det du kan ta stilling til:

 • Hvem som skal få ansvar og hvem som ikke skal få ansvar for fremtidige avgjørelser på dine vegne.
 • Hvis du har midler i form av fond og penger på konto, hva skal skje med disse?
 • Har du preferanser for fremtidig pleie? Da kan du sette føringer for dette i fremtidsfullmakten din.
 • Hvem skal representere deg overfor NAV?
 • Du kan bestemme hva som skal skje med boligen din. Skal den selges, og hvem skal eventuelt ha ansvaret for det? 
 • Hva skjer dersom du skulle havne på sykehjem på permanent basis? Er det da aktuelt å selge boligen, og hva skal eventuelt skje med salgssummen? Kanskje er det aktuelt med forskudd på arv?

Får du tildelt plass for langtidsopphold ved kommunalt sykehjem sier kommunale forskrifter at opptil 85 prosent av inntektene dine vil gå til vederlag til kommunen. Dette er det viktig å tenke over når man skriver en fremtidsfullmakt. Mange har et ønske om at barna skal kunne selge eiendommen sin, og hvis du er en av de som ønsker dette bør det presiseres tydelig i fullmakten.

Som nevnt er det mulig å opprette en fremtidsfullmakt uten å involvere advokat. Fullmakten skal ikke sendes til Statsforvalteren før den har trådt i kraft. Når den har trådt i kraft er det opp til fullmektigen å søke om stadfesting hos Statsforvalteren.

Hva koster en fremtidsfullmakt?

Det er ingen fast pris for en fremtidsfullmakt, siden det kan variere avhengig av hvilken type bistand du trenger for å sette opp dokumentet. Noen ganger kan du lage en fremtidsfullmakt selv ved å fylle ut et skjema på nettet eller ved å bruke en mal, men det kan være lurt å snakke med en advokat for å sikre at dokumentet blir utformet på en gyldig måte og at det dekker dine behov. I slike tilfeller kan det være nødvendig å betale for advokatens tjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon om priser, kan du kontakte en advokat eller et annet fagperson som kan hjelpe deg med å sette opp en fremtidsfullmakt.

Hvordan skrive fremtidsfullmakt?

Statsforvalterens nettside finner du eksempel på hva en fremtidsfullmakt bør inneholde, kan innehold og hvordan den kan se ut. Det er kun et eksempel, og ikke en mal, fordi det er opp til deg selv som fullmaktsgiver å bestemme hva fremtidsfullmakten skal inneholde. 

Dette må du huske:

 • Fullmakten må signeres av to vitner som er til stede samtidig når du signerer fullmakten.
 • Vitnene kan ikke være nær familie eller fullmektigens nære familie.
 • Vitnene bør signere en erklæring som viser at fullmaktsgiver forstod betydningen av handlingen når han/hun skrev fullmakten.
 • Fremtidsfullmakten skal ikke tinglyses, det er tilstrekkelig med to vitner for at den skal bli gyldig.
 • Dersom fremtidsfullmakten skal gjøres gjeldende for økonomiske forhold, krever banken at fremtidsfullmakten er stadfestet av Statsforvalteren.