Dette er SeniorLån

 • Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet. Du må ha fylt 60 år for å få SeniorLån.
 • Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller månedlige utbetalinger, alternativt som en kombinasjon.
 • Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.
 • Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i skattemeldingen og få en ekstra skattefordel.

 • Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet ved forfall, dekker BN Bank tapet.
 • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
 • Lånet tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. flytting til sykehjem) eller død.
 • Mange forbinder SeniorLån med pensjonistlån, men du kan selvfølgelig også få SeniorLån om du fremdeles er i jobb.
 • Lånet kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen. Har du boliglån fra før må dette innfris med beløpet du får i SeniorLån.

Slik får du SeniorLån

1

Søk om lån og send inn

Fyll ut og send inn SeniorLån søknaden. Alternativt kan du fylle ut vårt kontaktskjema, så ringer vi deg.

Ring 22 82 56 00 om du trenger hjelp til søknaden, eller har spørsmål.

2

Vurdering og dialog

Med utgangspunkt i en verdivurdering av boligen kan vi anslå lånebeløp.

Sammen ser vi på hvilken løsning som passer deg, og når dette er avklart sendes lånepapirer ut for elektronisk signering.

3

Signering og utbetaling

Lånepapirer sendes ut elektronisk og signeres enkelt med BankID. Her logger du inn i vår signeringsportal. Har du ikke BankID sender vi lånedokumentene per post i rekommandert sending.

Utbetaling skjer normalt et par dager etter at lånedokumentene er signert.

Sjekk hvor mye du kan låne

Her får du en indikasjon på hvor mye du kan låne. Størrelsen på lånet er avhengig av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.

Priseksempel SeniorLån

Lån 1 million:
nom. rente 7,05 %, eff. rente 7,32 %, over 15 år,
totalt kr. 2 885 426.

Kostnader forbundet med innhenting av ny takst på eiendommen vil bli belastet.

Kontakt oss om SeniorLån

Terje Ottesen - kundekonsulent SeniorLån

Ta kontakt om SeniorLån

I BN Bank har vi lang erfaring med SeniorLån, og du får du personlig service hele veien. 

Har du spørsmål?

Kontakt Terje Ottesen på telefon 22 82 56 00

eller e-post: terje.ottesen@bnbank.no

For deg over 60 år

Frigjør penger du har spart opp i boligen gjennom mange år og få litt ekstra å rutte med i hverdagen.

Romsligere hverdag

Pengene bruker du som du selv ønsker, for eksempel til oppussing eller gi barna dine forskudd på arv.

Friere økonomi

Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.

Greit å vite om SeniorLån

Seniorlån frigjør verdier som er bundet opp i boligen. Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen.

Med SeniorLån kan du frigjøre deler av sparepengene dine som er bundet opp i boligen. Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.

Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller månedlige utbetalinger, alternativt som en kombinasjon.

Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.

Alle par eller enslige over 60 år som eier sin egen bolig/leilighet med sentral beliggenhet, kan søke om SeniorLån. Inntekt spiller ingen rolle, det er boligens verdi som er viktig. Boligen bør være helt eller nesten gjeldfri.

Renten til SeniorLån er noe høyere enn for vanlige boliglån. Dette er for at det skal være mulig å garantere livsvarig rett til å bli boende i boligen, uten at du skal betale renter eller avdrag. Kostnader til takst, etablering og tinglysing kommer til fratrekk ved utbetaling av lånet.

Dersom det skulle vise seg at boligens verdi ikke dekker lånet ved forfall er det BN Bank som dekker tapet.

Rentene legges til lånet månedlig. Lånet, inklusive renter, tilbakebetales ved flytting eller død.

Mange bruker deler av SeniorLånet til å slette den gamle gjelden. Det gir mer å rutte med ved at dere slipper de månedlige utgiftene. Er gjelden større enn det er mulig å dekke med SeniorLån, må vi diskutere andre løsninger.

Pengene du får utbetalt velger du selv hvordan du vil bruke. Noen ønsker å pusse opp, nedbetale gjeld eller gi forskudd på arv, mens andre bare ønsker mer å rutte med.

Det er ikke noe krav om at du må flytte alle dine banktjenester over til BN Bank, men når du får innvilget et SeniorLån blir det samtidig opprettet en Seniorkonto i ditt navn som lånet i utgangspunktet vil utbetales til. Dette er en spesiell konto kun for SeniorLånskunder med god rente og gebyrfri bruk. Seniorkontoen disponeres med nettbank og Visakort (valgfritt).

SeniorLånet kan du beholde så lenge du lever og bor i boligen banken har tatt pant i. Dersom du flytter må lånet innfris.

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner må ha rett til å sitte i uskiftet bo for å kunne bli boende. Dersom lengstlevende ikke kan sitte i usikftet bo med boligen i medhold av Arvelovens kapittel 3, må det inngås avtale mellom låntakere og/eller arvinene om at lengslevende skal kunne fortsette å bli boene i boligen.

Det må også inngås en slik avtale i følgende situasjoner:

 • Låntakerne er ektefeller og den ene eller begge ektefeller har særkullsbarn
 • Låntakerne er samboere, enten uten barn, med felles barn, eller med særkullsbarn
 • Boligen er den enes særeie, og det ikke er avtalt at særeie skal kunne overtas i felleseiet eller gå inn i et eventuelt uskriftebo.

låntakere som er i en situasjon som nevnt over anbefales å få juridisk bistand til å vurdere hvilke avtaler som vil være nødvendige. Låntakere som er usikre på om boligen kan overtas i uskrifte ved førsteavdødes død, anbefales å få juridisk bistand til å vurdere sin situasjon.

BN Bank utbetaler lånet i henhold til kredittavtalen uavhengig av om avtaler som nevnt over er inngått mellom aktuelle parter, og førerer ingen kontroll med om nødvendige avtaler inngås.

 • Dersom du ønsker å overlate mest mulig til eventuelle arvinger er ikke SeniorLån det riktige lånetilbudet.
 • Har du planer om å flytte i nærmeste fremtid anbefaler vi å vente med å ta opp et SeniorLån til du har overtatt ny bolig.
 • Er du fremdeles i jobb er det fornuftig å vente til du har gått av med pensjon og vet hvordan økonomien i pensjonisttilværelsen blir før du begynner å bruke av boligens verdi med et SeniorLån.