Med SeniorLån
får du mer å rutte med

Med SeniorLån kan du som er over 60 år frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din. Da kan du f.eks. reise mer, pusse opp huset eller gi barna dine forskudd på arv. Pengene bruker du akkurat som du selv ønsker.

Opplev mer. Lev mer.

Vurderer du SeniorLån?Få en indikasjon på hvor mye du maksimalt kan låne:


SeniorLånkalkulator

 

Dette er SeniorLån

 • Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet. Du må ha fylt 60 år for å få SeniorLån.

 • Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller månedlige utbetalinger, alternativt som en kombinasjon.

 • Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.

 • Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i skattemeldingen og få en ekstra skattefordel.

 • Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet ved forfall, dekker BN Bank tapet.

 • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.

 • Lånet tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. flytting til sykehjem) eller død.

 • Mange forbinder SeniorLån med pensjonistlån, men du kan selvfølgelig også få SeniorLån om du fremdeles er i jobb.

 • Lånet kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen. Har du boliglån fra før må dette innfris med beløpet du får i SeniorLån.
Portrett

Ønsker du å vite mer om SeniorLån?

Vurderer du SeniorLån kan du legge igjen informasjon i vårt kontaktskjema, kontakte oss per telefon eller e-post. Judith-Karin Adolfsen eller Terje Ottesen vil da svare på de spørsmålene du har knyttet til SeniorLån. 

Telefon: 22 82 56 00  
E-post: terje.ottesen@bnbank.no eller judith.karin.adolfsen@bnbank.no  
Låneeksempel:
Nom. 3,95 % | eff. 4,02 % | kr 1 000 000 | o/15 år tot. kr 1 806 146

Seniorkonto

Gebyrfri brukskonto med super rente

SeniorLånet utbetales til din Seniorkonto:

 • En brukskonto som er gebyrfri i bruk.
 • Vi spanderer årsgebyret på bankkortet det første året.
 • Seniorkonto tilbys kun til deg som har SeniorLån hos oss.

Rentebetingelser (fra første krone):

 • under 100.000 kr: 0,10 %
 • 100.000 - 500.000 kr: 0,50 %
 • over 500.000 kr: 0,75 %
  (saldo over 20 mill gir 0,20 % rente på den delen som overstiger 20 mill)

 

Greit å vite om SeniorLån

Med SeniorLån kan du frigjøre deler av sparepengene dine som er bundet opp i boligen. Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.

Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller månedlige utbetalinger, alternativt som en kombinasjon.

Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.

Alle par eller enslige over 60 år som eier sin egen bolig/leilighet med sentral beliggenhet, kan søke om SeniorLån. Inntekt spiller ingen rolle, det er boligens verdi som er viktig. Boligen bør være helt eller nesten gjeldfri.

Renten er noe høyere enn for vanlige boliglån. Dette er for at det skal være mulig å garantere livsvarig rett til å bli boende i boligen, uten at du skal betale renter eller avdrag. Kostnader til takst, etablering og tinglysing kommer til fratrekk ved utbetaling av lånet.

Dersom det skulle vise seg at boligens verdi ikke dekker lånet ved forfall er det BN Bank som dekker tapet.

Du beholder eierskapet til boligen og den lengstlevende ekte­fellen er sikret å bo der livet ut. For ektefeller med særkullsbarn og enkelte andre familieforhold, kan spesielle regler gjelde. Da må det inngås særskilte avtaler mellom partene. Vi anbefaler å søke juridisk bistand i slike tilfeller.

Rentene legges til lånet månedlig. Lånet, inklusive renter, tilbakebetales ved flytting eller død.

Mange bruker deler av SeniorLånet til å slette den gamle gjelden. Det gir mer å rutte med ved at dere slipper de månedlige utgiftene. Er gjelden større enn det er mulig å dekke med SeniorLån, må vi diskutere andre løsninger.

Pengene du får utbetalt velger du selv hvordan du vil bruke. Noen ønsker å pusse opp, nedbetale gjeld eller gi forskudd på arv, mens andre bare ønsker mer å rutte med.

Det er ikke noe krav om at du må flytte alle dine banktjenester over til BN Bank, men når du får innvilget et SeniorLån blir det samtidig opprettet en Seniorkonto i ditt navn som lånet i utgangspunktet vil utbetales til. Dette er en spesiell konto kun for SeniorLånskunder med god rente og gebyrfri bruk. Seniorkontoen disponeres med nettbank og Visakort (valgfritt).

Bente-Bruu-Bull-Tønnessen
SeniorLån

Et enklere liv, med en romsligere hverdag

Hele 7 av 10 over 50 år sier de vil bruke pengene på seg selv når de blir pensjonist. Dette viser en undersøkelse gjort av VG. Å ha et enklere liv og en romsligere hverdag blir stadig viktigere.
– Jeg har god samvittighet, for jeg har vært raus, sier seniorlånskunde, Bente Bruu Bull Tønnessen (74).

Les mer om undersøkelsen
Ove-R-Methlie-seniorlanskunde
SeniorLån

SeniorLån, fornuft og følelser

Ove R. Methlie og kona Turid tok opp SeniorLån for å frigjøre verdier i boligen. Dermed fikk de også muligheten til å hjelpe til med penger i en familiesituasjon.

Les Methlies historie