Tilstandskontroll

Kledning og tak er ikke immune mot tidens tann, og vær og vind tærer på dem hvert år. Riktig vedlikehold av hus og en årlig tilstandskontroll sikrer at maling, kledning og taktekke varer ut forventet levetid, og gjerne lenger. Mangel på vedlikehold øker sannsynligheten for at råte og fukt kan utarte seg, og dropper man tilstandskontrollen vil dette kunne skje i det stille. Konsekvensen er da at du en dag kanskje får en veldig ubehagelig og kostbar overraskelse. 

La oss starte med tilstandskontrollen - den trenger ikke å ta lang tid i det hele tatt. Start ganske enkelt med å ta en runde rundt huset. Se på kledningen:

  • Er den misfarget noen steder?
  • Er kledningen hel, eller kan du se åpenbare skader i treverket?
  • Bobler eller flasser malingen noen steder?
  • Er kledningen synlig skitten?

Murvegger skal også være hele og uten sprekker. For både trekledning og murvegger burde skader som oppdages utbedres raskest mulig - er du i tvil om hvordan, ta kontakt med en fagperson. Misfarging, skader og boblende maling på kledning kan antyde fukt og råte, og burde undersøkes nærmere.

Etter en rask visuell sjekk, burde du undersøke litt mer målrettet. For kledning, ta en spiss gjenstand, og press den mot kledningen - gir treverket etter og er porøst, er det råttent. Vær særlig nøye når du ser nederst på ytterveggen ettersom det gjerne er her problemer oppstår først. 

Utbedre skader

Etter at du har funnet ut hva du har å jobbe med, er tiden inne for å utbedre eventuelle skader som ble oppdaget og for å forebygge fremtidige skader. Om fukt og råte har fått godt feste, og skadene er omfattende, kan det være at hele kledningen må skiftes. I mange tilfeller slipper man imidlertid unna med å kun bytte ut de aktuelle bordene. 

Når det umiddelbare vedlikeholdet er utført, er det tid for standardvedlikehold som burde gjøres hvert år. Skitne trevegger holder på fuktighet, noe som danner en gunstig grobunn for råtesopp.

Luftforurensning og milde, fuktige vintre gjør denne grobunnen enda bedre. Derfor er det viktig å utføre en fasadevask jevnlig, helst en gang i året. Dette fjerner skitten som holder på fuktighet samt soppsporer. I tillegg vil også malingen holde seg bedre og lengre, og huset vil se mye penere ut - en fin bonus. 

Om malingen ser slitt ut, er det på tide med et nytt strøk. Husk å vaske grundig før du maler også.

Utvendig panel før og etter fasadevask, til illustrasjon for vedlikehold av bolig

Fasadevask fjerner skitten som holder på fuktighet samt soppsporer. I tillegg vil også malingen holde seg bedre og lengre.

 

Vedlikehold av tak

Når det kommer til taket, starter du likt som med ytterveggene - ta en visuell sjekk. Kom deg gjerne opp på taket om du kan, men påse at du er trygg - om du føler deg utrygg på taket, be heller en fagperson om å ta sjekken for deg.

Se om taktekket er helt - er det for eksempel sprukne og manglende taksteiner, er dette noe som burde utbedres umiddelbart. Vær også nøye på å se rundt pipen, ved gjennomføringer og åpninger. Mose på taket burde fjernes da dette holder på fuktighet og kan skade taktekket. Se også i takrenna, om den er i god stand og ren. Om det er løv og annet i renna, må dette fjernes.

Om du har mulighet til det, burde du ta turen opp på loftet og sjekke taket fra innsiden. Om du finner rennemerker, er dette et tegn på fuktskade. 

Takrenne på rødt hus med behov for fjerning av løv, til illustrasjon for vedlikehold av bolig

Sjekk om takrenna er i god stand og ren. Om det er løv og annet i renna, er det viktig at dette fjernes.

 

Låne opp til oppussing?

Har du en bufferkonto har du kanskje spart opp penger som kan dekke uforutsette utgifter i forbindelse med oppussing eller vedlikehold av boligen din. Er du eksisterende lånekunde hos oss er det også mulig å søke om opplåning for å finansiere endringene, det kan du enkelt gjøre her. Om du ikke har boliglånet ditt hos oss fra før kan du flytte det til oss og søke om litt ekstra for å dekke utgiftene til oppussingen.