Betale i norske kroner eller utenlandsk valuta?

Tidligere undersøkelser fra Forbrukerrådet viser at norske forbrukere som reiser til utlandet, hvert år belastes for én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta istedenfor den lokale.

Av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC omtales tjenesten som «legal scam» - lovlig svindel. Fordi det nesten uten unntak er det dyreste alternativet du velger om du veksler til norsk valuta ved betaling. 

Fire ganger dyrere å betale med norske kroner

Du trenger ikke å reise lengre enn til rett over svenskegrensa før du får opp spørsmål på kortterminalen om du vil betale i norske kroner eller lokal valuta. Mange steder er også oppsettet slik at piler, flagg og ordlyd gjør at du nærmest blir skremt til å velge den dårligste valutakursen. 

Det som i praksis skjer er at utsalgsstedet eller minibanken som setter valutakursen.

Selv om du der og da får vite hva varen koster, så er det snakk om et valutapåslag på seks-sju prosent. Dette er nesten fire ganger så mye som betalingskortenes standardkurs, noe det fort kan bli penger av. 

– Vekslingstjenesten du ofte blir møtt med i utlandet, er kun et fordyrende mellomledd. Den har ingen verdi, og betyr penger rett ut av vinduet for norske forbrukere, sier fagdirektør Jorge Jensen på Forbrukerrådets nettsider.

Hva kan du selv gjøre?

EU varslet i 2018 at det i løpet av en treårsperiode vil komme krav om at de reelle kostnadene ved de ulike valgene skal være synlige for forbrukerne. Det vil da samtidig også bli slutt på at du som forbruker dyttes i retning av det dårligste valget. 

regjeringens nettsider skriver de om lovendringen:

«Det skal opplyses om vekslingskursen som vil bli benyttet, referanserate og øvrige kostander knyttet til valutakonverteringen. Der det er aktuelt skal betalingstjenestetilbyder også opplyse om alternativer til at denne utfører valutakonvertering og kostander for dette.»

Foreløpig er ikke lovendringen trådt i kraft, så enn så lenge må du selv være ekstra oppmerksom når du betaler.

Kort og greit: Velg alltid lokal valuta, og er du usikker på hvor mye varen koster i norske kroner, benytt valutakalkulator for å regne om til norske kroner.