Hvor mye kan jeg låne til bolig?

Bruk vår lånekalkulator for å få et estimat på hvor mye du kan låne til bolig. Søker du finansieringsbevis
kan vi gi deg et svar på nøyaktig hvor mye du kan låne, og vi garanterer raskt svar.

Kunne inne starte applikasjonen

Lånekalkulator

Ved å bruke vår lånekalkulator får du et estimat på hvor mye lån du kan få for å kjøpe en bolig. Søker du om finansieringsbevis vil du få et på nøyaktig svar på hvor mye du kan kjøpe bolig for, og du kan handle raskt når du finner den rette boligen. Å søke om finansieringsbevis er uforpliktende og selvfølgelig helt gratis! Finansieringsbeviset er gyldig i seks måneder og kan fornyes.

Hvor mye lån kan jeg få?

Hvor mye du kan låne til bolig for å realisere boligdrømmen innebærer en vurdering av flere faktorer. Fast inntekt eller dokumentert betjeningsevne, at samlede lån ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt, samt egenkapital og betjeningsvilje er faktorer som blir vurdert. Les om de ulike vurderingene her.

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt?

For å få lån må du ha fast inntekt eller kunne dokumentere at du kan betjene lånet, også hvis renten øker med 5 prosentpoeng. Samlede lån kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt. Dersom man er to som skal ta opp lån sammen så er det den samlede inntekten til begge som legges til grunn når maksimal lånesum vurderes.

Hvor mye egenkapital?

For å kjøpe bolig må du ha minimum 15 % i egenkapital. Med andre ord kan boliglånet du søker om maksimalt være 85 % av kjøpesummen. Kjøper du bolig til 3.000.000 kroner betyr dette at du må ha 450.000 kroner som 15 prosent egenkapital for å finansiere boligen.

Betjeningsvilje

Vi ser på betjeningsviljen din. Det betyr at vi vurderer ryddigheten i din privatøkonomi, og kan du vise til kontrollert økonomi er dette noe banken ser positivt på. Har du forbrukslån og kredittkort, er det lurt å betale ned så mye som mulig før du søker om boligfinansiering.

Rente på boliglån

I BN Bank etterstreber vi en fullstendig likebehandling av alle nye og eksisterende kunder i samme situasjon ved prisfastsettelse og renteendring. Vår laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 50 % av boligens verdi for boliglån og 60 % for rammelån.

Kunderådgiver Bernt Oskar Bugge hjelper deg med boliglån

Flytt boliglånet

Vi hjelper deg med å flytte boliglånet- og bankbytte og er her for deg når du skal ta viktige økonomiske valg. Ulike situasjoner krever ulik oppfølging. 

Vi er stolte av å fortelle at på en skala fra 1 til 6 gir våre nye lånekunder oss en score på 5,7!

Boliglånskalkulator

Prøv boliglånskalkulatoren for å beregne månedlig lånekostnad. Du kan enkelt justere lånesum, rente og nedbetalingstid

Priseksempel boliglån

Lån 4 millioner  |  Nominell rente 5,49 %  |  Effektiv rente 5,66 %  |  Nedbetalt over 25 år  |  Totalt 7 378 128 kr

Beste rente oppnås ved lån over 4 mill. innenfor 50 % av boligverdi.

Spørsmål om boliglån

Flere forhold ved din økonomi har betydning for hvor stort boliglån du kan få. Inntekter, utgifter og egenkapital er blant de faktorene som vurderes.  

Utlånsforskriften (tidligere Boliglånsforskriften) sier at du kan få maks 5 ganger inntekten din i samlet lån (boliglån + øvrige lån). Hvor mye du har i studielån har med andre ord betydning for hvor mye du kan få i boliglån. 

Er dere to som kjøper bolig sammen, er det den samlede inntekten som legges til grunn. Leieinntekter tas også med beregningen dersom du kjøper bolig med utleiedel. 

Når det gjelder utgifter ser vi på hvilke andre lån du har, husholdning- og boutgifter, transportkostnader, antall barn og annet forbruk. Vi tar også høyde for at du skal kunne tåle en renteøkning på inntil 3 prosentpoeng.

Test lånekalkulatoren for å se hvor mye du kan låne.
Test boliglånskalkulatoren for å se hvor mye lånet vil koste i måneden.

Du kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån. Du skal kunne betjene en renteoppgang på lånet på 5 prosentpoeng.

Hovedregelen er at bankene kan låne ut maksimalt 85 % av kjøpesummen. Når du skal kjøpe bolig betyr det altså at du må ha 15 % egenkapital. I tillegg til dette må du betale omkostningene ved kjøpet. Hvor mye dette beløper seg til, avhenger av hvilken type bolig du kjøper. 

  • Selveier: Du må betale 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Du må også betale et  lite gebyr for tinglysing av skjøte og for tinglysing av bankens sikkerhet.
  • Borettslag: Her er omkostningene er betydelig lavere, ca. 5000 kroner.

Les mer om de ulike leilighetstypene her.

Finansieringsbeviset er gyldig i tre måneder.

Effektiv rente er det du faktisk betaler for lånet eller rammelånet, og er den totale kostnaden av nominell rente på boliglånet + eventuelt etableringsgebyr og termingebyr. Renter beregnes og legges til saldoen den siste dagen i hver måned. Du betaler kun renter av det beløpet som til enhver tid har blitt benyttet. 

Les mer om effektiv rente her.

Til rammelånsiden.

Til boliglånssiden.

Her er noen avslagsårsaker som enkelte kan oppleve:

Du kan oppleve at du får avslag på din søknad om lån selv om du har råd til å betale de månedskostnadene et boliglån vil gi deg i dag. Dette skyldes at vi må legge til grunn at du både kan betale på lånet om rentene skulle øke tre prosentpoeng fra dagens nivå, og at vi i tillegg må legge til grunn et standard forbruksnivå for din husholdning. 

Du kan få avslag på lån selv om du ut fra dagens inntektsnivå kan betjene lånet, men vi vurderer din fremtidige inntekt som usikker. Kanskje har du fått tilbud om en mye høyere lønn, men med prøvetid? Eller kanskje du har begynt å jobbe for et helt nystartet firma, eller et firma med usikker økonomi hvor du også selv er medeier?

Du kan få avslag på lån selv om du har store nok verdier i bolig eller hytte. Dette kan skyldes at det er usikkerhet knyttet til betjening av lånet, eller at takst og verdivurderinger du har på eiendommen er høyere enn bankens vurdering av verdiene.

Du kan få avslag på mellomfinansiering ved boligkjøp selv om boligen du kjøper har samme verdi som den du skal selge. Dette kan for eksempel skyldes at det er usikkerhet rundt salgssummen på boligen du skal selge, eller omkostninger knyttet til kjøp og salg. Noen ganger har det også vært endringer i betalingshistorikk eller inntekter som gjør at det vurderes mer risikofylt å gi lån før dagens bolig er solgt. 

Du kan få avslag dersom du ønsker å benytte pengene til et spesielt formål som for eksempel overføring til ukjente i utlandet, eller ønsker å låne med pant i andres bolig. Banken vurderer formål med opplåningene, og kan i enkelte tilfeller avstå fra å gi lån dersom vi ser at det er risiko for at pengene kan gå til potensielt uetiske eller ulovlige formål. 

Du kan få avslag dersom du ikke kan eller vil dokumentere hvor du har skaffet egenkapital til boligkjøpet fra, eller dersom du har inntekter du har unndradd fra beskatning. Banken har en plikt til å vurdere dokumentasjon av kilder til egenkapital, og vil aldri legge til grunn inntekter fra skatteunndragelse.

Ta kontakt med oss for nærmere forklaring dersom du ønsker det.