Annuitetslån

Hva er annuitetslån?

Et annuitetslån er et lån der du betaler likt terminbeløp hver måned gjennom hele lånets løpetid, så lenge renten er uforandret. Summen av renter og avdrag er like gjennom at man betaler mer renter og mindre avdrag i starten av låneperioden, deretter økes andelen avdrag jevnt utover låneperioden. 

Serielån

Hva er serielån?

Kort forklart er et serielån et lån som har variabelt terminbeløp. Avdragene på lånebeløpet er faste i hele låneperioden, mens rentedelen blir lavere og lavere for hver måned du betaler ned på lånet.

Hva er forskjellen på annuitetslån og serielån?

Et annuitetslån er det mest vanlige i Norge, mye med bakgrunn i at lånet er svært forutsigbart med like store terminbeløp hver måned og enklere å betale i starten. Med serielån må man være innstilt på ulike terminbeløp, og høyere terminbeløp i de første årene.

Den totale rentekostnaden vil være høyere ved et annuitetslån sammenlignet med et serielån. I tillegg vil annuitetslånet være mest påvirket av renteendringer. Dette fordi du med et slikt lån betaler ned mindre på selve lånet tidlig i låneperioden, og det blir dermed et større lånebeløp å beregne rente av.

Hvilken lånetype bør jeg velge?

Ønsker du forutsigbarhet, og har du høy gjeldsgrad, pleier de fleste å velge et annuitetslån. Noen forventer økte inntekter over tid, dette vil og være en faktor som tilsier at det er riktig å velge denne type lån ettersom innbetalingene er lavere tidlig i låneforholdet. Har du derimot mindre gjeldsbelastning og har råd til å betale høyere avdrag tidlig i låneforholdet kan det være riktig å velge serielån. Er du usikker på hva som passer din økonomi så ta en prat med oss.