Hva er annuitetslån?

Et annuitetslån er et lån der du betaler likt terminbeløp hver måned gjennom hele lånets løpetid, vanligvis 25-30 år, så lenge renten er uforandret. Summen av renter og avdrag er like gjennom at man betaler mer renter og mindre avdrag i starten av låneperioden, deretter økes andelen avdrag jevnt utover låneperioden. Annuitetslån er en populær lånetype fordi låntakeren vet på forhånd hva det månedlige beløpet vil være, og kan dermed planlegge økonomien sin på en enkel måte.

Hva er serielån?

Et serielån er en type lån som har variabelt terminbeløp. Avdragene på lånebeløpet er faste i hele låneperioden, mens rentedelen blir lavere og lavere for hver måned du betaler ned på lånet.

Dette betyr at det månedlige beløpet vil variere over låneperioden, siden renten vil være lavere i starten av lånet og øke etter hvert som gjelden reduseres. 

Hva er forskjellen på annuitetslån og serielån?

Annuitetslån og serielån er to ulike typer lån med forskjellige egenskaper. Den viktigste forskjellen mellom de to lånetypene er at annuitetslån har et fast månedlig beløp som består av både renter og avdrag, mens serielån har et variabelt månedlig beløp der renten beregnes på grunnlag av det resterende lånet. 

Et annuitetslån er det mest vanlige i Norge, mye med bakgrunn i at lånet er svært forutsigbart med like store terminbeløp hver måned og enklere å betale i starten. Med serielån må man være innstilt på ulike terminbeløp, og høyere terminbeløp i de første årene.

Den totale rentekostnaden vil være høyere ved et annuitetslån sammenlignet med et serielån. I tillegg vil annuitetslånet være mest påvirket av renteendringer. Dette fordi du med et slikt lån betaler ned mindre på selve lånet tidlig i låneperioden, og det blir dermed et større lånebeløp å beregne rente av.

Vi er her for deg!

Hvilken lånetype bør jeg velge?

Ønsker du forutsigbarhet, og har du høy gjeldsgrad, pleier de fleste å velge et annuitetslån. Noen forventer økte inntekter over tid, dette vil og være en faktor som tilsier at det er riktig å velge denne type lån ettersom innbetalingene er lavere tidlig i låneforholdet. Har du derimot mindre gjeldsbelastning og har råd til å betale høyere avdrag tidlig i låneforholdet kan det være riktig å velge serielån. Er du usikker på hva som passer din økonomi så ta en prat med oss.

Kunderådgiver Bernt Oskar Bugge hjelper deg med boliglån

Vi hjelper deg med boliglån

Har du spørsmål om boliglån, boligkjøp eller boligbytte? Sjekk ut våre ulike boliglån, og ta gjerne en prat med oss.