Smart sparing

Den smarteste spareformen for deg som er under 34 år og har skattbar inntekt. Få inntil kr 2 750 i skattefradrag hvert år.

God rente

Du får vår beste rente fra første krone og får beholde den 2 år ekstra, helt til du fyller 36 år. 

Enkelt å flytte

Har du allerede BSU-konto i annen bank, er det superenkelt flytte den over til BN Bank.

Hva er BSU?

Boligsparing for unge er den smarteste spareformen for personer under 34 år og som drømmer om å kjøpe egen bolig.

 • Du får 10 prosent i skattefradrag på pengene du sparer, maksimalt 2 750 kroner, så fremt du ikke eier en bolig fra før. Les mer om BSU-reglene her.
 • For å få skattefradrag må du ha skattbar inntekt.
 • Du kan spare inntil 27 500 kroner i året.
 • Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen.
 • Du har kun lov til å ha én BSU-konto. Har du kontoen i en annen bank og ønsker å flytte kontoen til oss, avslutter vi den gamle for deg.

Hvordan fungerer BSU?

 • Nedre aldersgrense for å spare på kontoen er 13 år.
 • Du kan spare til og med året du fyller 33 år.
 • Pengene kan kun brukes som egenkapital til kjøp av bolig/nedbetaling av lån på boligen du har kjøpt.
 • Oppsparte midler er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet.
 • Tar du ut mer enn det du har spart det siste året, opphører muligheten for videre sparing.
 • Det er ikke adgang til å opprette ny konto for skattyter som allerede eier bolig.
 • Fra fylte 36 år endres kontoen til produktet BSU 36 + og renten endres til beste rentesats for Sparekonto Pluss.

Tips til BSU-sparingen

1

Sett opp et budsjett

Når du har oversikt over månedlige utgifter, er det lettere å sette et mål for hvor mye du klarer å spare. Last ned gratis budsjettmal her.

2

Sett opp automatisk overføring

Det er lurt å sette opp fast sparing. I nettbanken velger du "Betaling/overføring" og "Ny fast overføring egne konti". Velg ønsket beløp, så er du i gang!

3

Start sparingen tidlig

Start tidlig og se pengene vokse, små summer hver måned blir et stort beløp over tid! Se hvor mye din månedlige sparing blir her.

Hva kan BSU brukes til?

Pengene du sparer på BSU-kontoen kan brukes til følgende formål:

 • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk
  Det inkluderer selveierbolig, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjonsleilighet. Dersom du ikke bruker sparebeløpet når du kjøper din første bolig, beholder du kontoen, men mister retten til skattefradrag.
 • Kjøp av tomt
  BSU-sparingen kan også benyttes til å dekke kostnadene ved kjøp av tomt.
 • Betale avdrag på lånet knyttet til boligen du eier i dag
  Forutsetningen er at boligen er anskaffet etter at BSU-kontrakten ble inngått. Kontoen kan ikke brukes som trekkonto for lånet, men hele beløpet kan benyttes som en ekstraordinær innbetaling. Det vil betraktes som en betaling av avdrag (og ikke renter, med mindre lånet er i restanse).
 • Anskaffelse av garasje
  Midler fra BSU-kontoen kan også benyttes til å finansiere kjøp av garasje.
 • Påkostninger og vedlikehold av egen bolig
  NB! Etter uttak vil det ikke lenger være mulig å spare på BSU-kontoen dersom uttaket er større enn årets oppsparte midler.

Fordeler med BSU

Hus med hjerte i

Hjelper deg på veien til boligdrømmen

Lommebok med knapp

Du kan få inntil 2 750 kroner i skattefradrag

Renteøkning

Du får vår beste innskuddsrente

Hengelås

Pengene er låst til boligformål

Ofte stilte spørsmål om boligsparing for unge

Skattefradraget er på 10 % av det du sparer per år, maksimalt fradrag er 2.750 kroner. Pengene må være på kontoen innen 31. desember, og stå over årsskiftet. Banken melder inn beløpet du har spart til Skatteetaten, som regner ut skattefradraget basert på inntekten din. For å få fullt utbytte av fradraget må du tjene over 87.000 kroner. Først da betaler du nok skatt til at du får maksimalt fradrag for innskuddet på 27.500 kroner.

Ja, det må du. Alle må skatte av opptjente renter når rentene godskrives konto.

Du kan spare inntil 27.500 kroner hvert år, og 300.000 kroner totalt. Det tar minst 11 år å spare opp maksbeløpet. Husk at du ikke kan spare lenger enn til og med det året du fyller 33 år, så du må senest starte sparingen det året du fyller 22 år for å nå maksbeløpet på 300.000 kroner.

 • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (f.eks. kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Dersom du ikke benytter sparebeløpet når du kjøper din første bolig beholder du kontoen, men du mister retten til skattefradrag.
 • Kjøpesum for nødvendig tomt.
 • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Forutsetningen er at boligen mv. er anskaffet etter at BSU-kontrakt er inngått. Det gjøres oppmerksom på at kontoen ikke kan benyttes som trekkonto for lånet, men at kontoen i sin helhet kan benyttes til innbetaling på boliglån knyttet til eksisterende bolig. Dette vil da betraktes som en ekstraordinær innbetaling og da går hele innbetalingen som betaling av avdrag (og ikke renter, med mindre lånet er i restanse).
 • Anskaffelse av garasje.
 • Påkostninger og vedlikehold av egen bolig. NB! Etter uttak vil du ikke lenger kunne spare på din BSU-konto, dersom uttaket er større enn årets oppsparte midler. 
 • Kjøp av bolig som er anskaffet og flyttet inn i, før kontrakt om sparing er inngått.
 • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig.
 • Eksempelvis kan ikke innskuddet brukes til kjøp av fritidseiendom uten at vilkårene for skattefradrag brytes.

 

Oppsparte midler er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet. Tar du ut mer enn det du har spart siste år, opphører muligheten for videre sparing.

Du kan spare på BSU-konto til og med det året du fyller 33 år. Etter dette beholder du kontoen med samme rente, men kan ikke fortsette sparingen.

Fra fylte 36 år endres renten automatisk til gjeldende sats for Sparekonto Pluss. Overfør til kontoen når du selv vil i nettbanken. Du kan beholde din kontoen så lenge du vil, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

 

Hvis du skal avslutte kontoen kan du logge inn i nettbanken og sende oss en melding. Vi trenger å vite konto - eller lånenummeret som pengene skal overføres til, og hva pengene skal brukes til. Husk at du ikke kan åpne en ny BSU-konto etter at du har avsluttet den du har.

Du kan kun ha en BSU-konto. Hvis du har hatt en BSU-konto og avsluttet kontoen tidligere kan du ikke åpne en ny konto. Du kan flytte eksisterende konto fra en bank til en annen uten at det får konsekvenser for BSU-kontrakten.