Endringer i dagens lån

Her kan du legge inn ønsker om endringer på ditt lån i BN Bank. Send inn de endringene du ønsker, så skal en rådgiver se på det og gi deg rask tilbakemelding. 

Endre belastningskonto

Søk om avdragsfrihet

Endre forfallsdato og dato for innfrielse

 

Endringen gjelder for

 

Velg hvilke endringer du ønsker