Renteoversikt og priser på lån

Boliglån med fornøydgaranti innenfor 50 % av boligens verdi (1):            
Lån over kr 2 000 000                               1,69 % nom.                     1,76 % eff.
Lån under kr 2 000 000                             1,89 % nom.                    1,98 % eff.

Boliglån med fornøydgaranti innenfor 75 % av boligens verdi (1):
Lån over kr 2 000 000                               1,95 % nom.                     2,01 % eff.
Lån under kr 2 000 000                             2,15 % nom.                    2,24 % eff.

Boliglån med fornøydgaranti innenfor 85 % av boligens verdi (2)
Lån i denne kategorien er forbundet med økt usikkerhet for banken og prises derfor helt individuelt basert på en grundig vurdering av alle sider av kundeforholdet.

Boligkreditt innenfor 60 % av boligens verdi (3):
Uavhengig av lånebeløp:                         2,15 % nom.                    2,30 % eff.
Du betaler en provisjon på lånerammen med 0,01 % per måned.

Mellomfinansieringslån innenfor 85 % av boligens verdi (4):
Uavhengig av lånebeløp:                         4,50 % nom.                   4,84 % eff.

SeniorLån:
Uavhengig av lånebeløp:                         3,80 % nom.                   3,89 % eff.

Merknader

Beste rente for lån forutsetter at lånet kvalifiserer for overføring til bankens kredittforetak. De viktigste kvalifiseringsreglene er at lån maksimalt utgjør 75 % av dokumentert boligverdi, kredittrisiko er lav og ingen overtrekk siste 12 måneder.

Lån til kunder som ikke bruker BN Bank i det daglige med lønnsinngang, regningsbetaling og bankkort gis et påslag i rentesats på 0,10 %.

1) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 45, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 000 000 og kr 1 500 000. 

2) Priseksempel: Med nominell rente på 2,30 % blir effektiv rente 2,37 % beregnet ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 45, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000.

3) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 45, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 000 000 og kr 1 500 000.

4) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 6 måneders løpetid, termingebyr kr 45, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000.

 

Fastrentelån

På forespørsel fra deg som kunde kan vi utarbeide et tilbud på fastrente på ditt boliglån. Prisen endrer seg dag for dag og er videre avhengig av en individuell vurdering, så ta kontakt med oss på 73 89 20 00 dersom du ønsker en prat om fastrentelån.

Etablering
Etableringsgebyr per lån
1 000,-
– tillegg for nytt pantedokument
500,-
– tillegg for flere utbetalingsdatoer
500,-
Termingebyr boligkreditt
0,-
Termingebyr boliglån – trekk fra konto
45,-
Termingebyr boliglån – utsendelse av giro
100,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – elektronisk dokument
540,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – papirdokument
585,-
Tinglysingsgebyr borettslag - elektronisk dokument
440,-
Tinglysingsgebyr borettslag - papirdokument
480,-
Tinglysingsgebyr - bankbytte uten opplåning
200,-
Kortsiktig finansiering ved boligkjøp (uten langsiktig lån)
min. 5 000,-
Endring på løpende lån
Endring av termindato
0,-
Endring av belastningskonto
0,-
Endring av nedbetalingsplan
500,-
Restgjeldsoppgave 
500,-
Endring / sletting av låntaker
1 000,-
Endring / sletting av pant (+ evt. Tinglysingskostnader)
1 000,-
Førtidig innfrielse av lån med fast rente (+ evt. overkurs)
3 000,-
Mislighold
Purregebyr
35,-
Forsinkelsesrente
8,00 %
Etablering
Etableringsgebyr per lån1 000,-
– tillegg for nytt pantedokument500,-
– tillegg for flere utbetalingsdatoer500,-
Termingebyr boligkreditt0,-
Termingebyr boliglån – trekk fra konto 45,-
Termingebyr boliglån – utsendelse av giro100,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – elektronisk dokument540,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – papirdokument585,-
Tinglysingsgebyr borettslag - elektronisk dokument440,-
Tinglysingsgebyr borettslag - papirdokument480,-
Tinglysingsgebyr - bankbytte uten opplåning200,-
Kortsiktig finansiering ved boligkjøp (uten langsiktig lån)min. 5 000,-
Endring på løpende lån
Endring av termindato0,-
Endring av belastningskonto0,-
Endring av nedbetalingsplan500,-
Restgjeldsoppgave 500,-
Endring / sletting av låntaker1 000,-
Endring / sletting av pant (+ evt. Tinglysingskostnader)1 000,-
Førtidig innfrielse av lån med fast rente (+ evt. overkurs)3 000,-
Mislighold
Purregebyr35,-
Forsinkelsesrente8,00 %

Hva bestemmer renten, og hvilke renter har våre kunder?

BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet. Vi etterstreber en fullstendig likebehandling av alle nye og eksisterende kunder i samme situasjon ved prisfastsettelse og renteendring. Du har rett til opplysning om hvilke risikoklasse du har i bankens modeller, og vil få opplyst alle spesielle forhold vi har vektlagt ved innvilgelse av lånet slik at du selv kan vurdere begrunnelsen dersom prisen du får avviker fra prislisten. Prislisten viser laveste nominelle og effektive rente. Laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 50 % av boligens verdi for boliglån og 60 % for boligkreditt. 

Pris for lån med sikkerhet i sekundærboliger fastsettes individuelt etter en vurdering av det enkelte kundeforholdet.

Små lån har en høyere rente enn store lån basert på at det er noen faste kostnader knyttet til lånet som må fordeles på beløpet du låner. På samme måte har Boligkreditt en høyere rente enn nedbetalingslån fordi banken her må ha hele innvilget ramme tilgjengelig, men kun får renteinntekter på den delen av lånet som er benyttet. Har du Boligkreditt med høy utnyttelse anbefaler vi å dele opp lånet i en mindre Boligkreditt, og et nedbetalingslån for å få den rimeligste løsningen. 

Når du søker om lån gjør banken en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt og gjeld, samt betalingsanmerkninger. Dette sier noe om din evne og vilje til å betjene lånet. Som eksisterende kunde vurderes i tillegg hvordan ditt kundeforhold har vært, med spesiell vekt på punktlig betjening av tidligere lån og eventuelt overtrekk på kontoer. Resultatet av kredittvurderingen kan i noen tilfeller medføre avslag på lånesøknaden eller en forhøyet pris. Du har alltid et krav på begrunnelse for våre vurderinger. 

Etter som tiden går, kan forutsetningene for prissettingen på ditt lån endre seg, for eksempel ved endring av boligverdi, lånebeløp eller betjeningsevne/-vilje. Har du en forhøyet pris, og mener at forutsetningene for prissettingen på ditt lån har endret seg kan du få en ny vurdering ved å kontakte banken. Banken vil da legge til grunn de samme objektive kriteriene som gjelder for nye lånesøknader. Vi gjør oppmerksom på at det må vises til forbedret betjeningsevne/-vilje over en periode på minimum 6-12 måneder før renten kan revurderes. Hvis det er spesielle midlertidige forhold som gjør at du har fått en noe høyere pris vil vi normalt avtale oppfølging av rente med deg når vi innvilger lånet.

 

Laveste faktiske rente*: 1,69 %

Laveste rente i prisliste: 1,69 %

Høyeste faktiske rente*: 4,50 %

Høyeste rente i prisliste: 4,50 %

 

* I måling av faktisk laveste rente kan vi unnta inntil 150 lån med høyere og lavere renter på grunn av særskilte forhold som svært høy risiko og avvik, eller betalingslettelser.