Oppgjør depositumskonto

PRIVAT
Utleier
 kan enkelt frigi depositumskontoen i sin nettbank. Da vil hele beløpet være tilgjengelig for leietaker på få minutter. Er du usikker på framgangsmåte kan du klikke her for veiledning om hvordan du frigir depositumskonto. 

BEDRIFT
Er utleier en bedrift kan oppgjør av konto bestilles i nettbedriften.
Er leietaker en bedrift må skjema under benyttes. 

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT:

  • skjema benyttes ved enighet om oppgjør. Dersom partene ikke kommer til enighet, ta kontakt med vårt kundesenter slik at det kan sendes krav med 5 ukers frist, om kriteriene for dette er oppfylt. 
  • kontonummer som leietager ønsker sin andel overført til må innhentes før skjema fylles ut.

Oppgjør av depositumskonto

Depositumsbeløp blir overført til utleiers eksisterende konto i BN Bank. 

 

Til utleier

Beløpet blir utbetalt til utleiers eksisterende konto i BN Bank. 

 

Til leietaker

Merk! Det er viktig å oppgi KONTONUMMERET til leietaker, ikke fødselsnummer eller lignende. Dette trenger vi for å overføre til riktig mottaker. 

NB! Både utleier og leietaker må være enige om at leieforholdet er avsluttet for at vi kan avslutte kontoen.