Elektronisk signering med BankID

Under kan du signere avtaler som vi har sendt til deg. 

Etter angrerettloven kan forbrukere som hovedregel gå fra avtaler som inngås med næringsdrivende ved fjernsalg. Angreretten kan brukes innen 14 dager fra avtalen er inngått. Se angrerettskjema for mer informasjon.

Banken forbeholder seg retten til å utsette eller kansellere aktivering av signerte avtaler dersom bankens lovpålagte kundekontroll avdekker forhøyet risiko for at formålet med avtalene eller det tilknyttede kundeforholdet er hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet.