Elektronisk signering med BankID

Under kan du signere avtaler som vi har sendt til deg. 

Etter angrerettloven kan forbrukere som hovedregel gå fra avtaler som inngås med næringsdrivende ved fjernsalg. Angreretten kan brukes innen 14 dager fra avtalen er inngått. Se angrerettskjema for mer informasjon.

Privatpersoner og enkeltpersonforetak

Dersom du ikke har nettbank hos oss fra før, vil dette bli etablert som en del av signeringsprosessen. Du vil også bli spurt om informasjon som vi er lovpålagt å innhente og oppdatere om alle våre kunder.

Alle avtalene du signerer vil etter kort tid bli tilgjengelig i nettbanken.
Ved å klikke "Til signering" bekrefter du at informasjon om angrerett er mottatt.

Til signering

Bedrifter

Alle avtaler må signeres i henhold til bedriftens signaturbestemmelser i firmaattesten. 

Dersom signaturbestemmelsene krever at flere personer skal signere avtalene, vil vår videre behandling av avtalene skje først når alle signeringer er gjennomført.

Til signering - bedrift

Banken forbeholder seg retten til å utsette eller kansellere aktivering av signerte avtaler dersom bankens lovpålagte kundekontroll avdekker forhøyet risiko for at formålet med avtalene eller det tilknyttede kundeforholdet er hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet.

Kontakt oss

KONTAKT

Telefon: 73 89 20 00

E-post: post@bnbank.no

Til topp
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?