Våre ulike sparekontoer

Fastrenteinnskudd

Velger du å binde pengene for en periode får du høyere rente enn på en vanlig sparekonto. Renten vil ikke påvirkes av renteendringer i markedet. 

4,95 % (12 mnd) / 4,30 % (24 mnd).

laptop med pil opp

Høyrentekonto

Høyrentekonto er perfekt for deg som har penger å spare og ønsker en konto med høy rente. Du får høyere rente mot et begrenset antall uttak.

4,25 % rente (4,50 % fra 11.12) fra første krone for beløp over 500.000 kroner.

Finansiell informasjon og grafer

NIBOR privat

NIBOR-konto Privat gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med fratrekk eller tillegg av en margin. 

Inntil 4,60 % rente ved innskudd over 2.000.000 kroner. Renten justeres løpende.

Laptop med graf

Sparekonto

Sparekonto Pluss passer for deg som vil spare og ha pengene trygt på en konto. Pengene er alltid tilgjengelig og det er fritt antall uttak.

3,15 % rente (3,40 % fra 11.12) fra første krone ved sparebeløp over 100.000 kroner.