Fastrente på boliglån

Fastrentelån er et boliglån hvor renten er fast gjennom hele eller deler av låneperioden. Det betyr at det er en fastsatt rente på lånet, som ikke påvirkes av svingninger i markedet. Fastrentelån har ofte en bindingstid på mellom 3 og 10 år. Ved å finansiere din eksisterende eller nye bolig med et boliglån med fastrente vil du få en forutsigbarhet i økonomien din, men det er viktig å veie fordeler og ulemper før du binder renten på hele eller deler av lånet. 

Fordeler med fastrentelån

  • Gir forutsigbarhet i den private økonomien: Når man har denne lånetypen vet man nøyaktig hva månedskostnaden vil være gjennom hele låneperioden, og man slipper å bekymre seg for renteøkninger som kan påvirke økonomien.
  • Beskytter mot renteøkninger: Lånet gir en beskyttelse mot renteøkninger som kan skje i fremtiden. Dette kan være en god trygghet i en tid hvor rentenivået er på vei oppover. Hvis man planlegger å ha lånet over en lengre periode, for eksempel 10-15 år eller mer, kan fastrentelån være et godt valg.
  • Enkelhet og stabilitet: En annen fordel med denne type lån er at det gir enkelhet og stabilitet. Man trenger ikke å bekymre seg for at renten vil øke, og man slipper å følge med på renteendringer. Dette gir en større grad av ro i forhold til økonomien, og man kan fokusere på andre ting i livet.
  • Kombinere fast og flytende rente: Utforsk hvordan du kan tilpasse lånet ditt ved å kombinere fast og flytende rente, slik at du får det beste fra begge verdener.

Ulemper med fastrentelån

  • Høyere rente på boliglånet: Fastrentelån har vanligvis høyere rente enn lån med flytende rente. Dette skyldes at banken tar en viss risiko ved å låse inn renten, og dette gjør at renten på fastrentelån ofte vil være høyere. Dette kan bety at man betaler mer i renter enn man ville gjort med et lån med flytende hvis rentenivået ikke øker i løpet av låneperioden. 
  • Ingen rentenedsettelser: Hvis rentenivået går ned, vil man ikke dra nytte av dette hvis man har et fastrentelån. Dette kan bety at man betaler mer i renter enn man ville gjort hvis man hadde hatt et lån med flytende rente.
  • Mindre fleksibelt: Fastrentelån kan være mindre fleksible enn lån med flytende rente da det er vanskeligere å endre betingelsene underveis i låneperioden. Hvis du for eksempel ønsker å betale ned lånet raskere eller ønsker å endre lånebetingelsene på annen måte, kan det være mer komplisert med et fastrentelån.
  • Gebyrer: Det kan være gebyrer knyttet til å bryte fastrenteavtalen før avtalt løpetid utløper. Dette skyldes at banken har lånt ut penger til en fast rente og kan tape penger hvis lånet betales tilbake tidligere enn avtalt. Det er derfor viktig å være klar over eventuelle gebyrer knyttet til fastrentelån før du inngår en avtale.

Overkurs og underkurs på lån med fast rente

Det er som regel spesielle betingelser knyttet til et fastrentelån. Skal du gjøre endringer eller må du innfri fastrentelånet før avtaleperioden er over, beregnes en over- eller underkurs. Dette innebærer at enten du eller banken må betale, og dette bestemmes da av om boliglånsrenten har gått opp eller ned siden du tok opp lånet ditt.

Kunderådgiver Bernt Oskar Bugge hjelper deg med boliglån

Beregning av underkurs på fastrentelån

Dersom fastrenten du inngikk avtale på er lavere enn det banken tilbyr til nye kunder i dag, betyr dette at banken kan tjene penger dersom du betaler inn ekstra. Dette kalles for underkurs og er en form for gevinst du kan få utbetalt.

Det som avgjør om du får utbetalt gevinsten ved underkurs er hvor lang rentebindingsperiode som er avtalt og hvor lenge fastrentelånet ditt har løpt/hvor lenge det er igjen av avtalen.

 

Beregning av overkurs på fastrentelån

Overkurs på fastrentelån blir naturlig nok det motsatte av underkurs. Er fastrenten du betaler høyere enn det banken tilbyr til nye kunder, vil banken tape penger på at du betaler inn ekstra. Dette er et tap du må dekke, og det er dette som kalles overkurs.

Beregning av over- og underkurs må foretas av banken, ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til det. Vi hjelper deg gjerne og gir deg råd basert på din situasjon. 

Bør man binde renten?

Er det lurt å binde renten? Dette et spørsmål mange stiller seg selv når de vurderer å ta opp et lån. Svaret avhenger av flere faktorer, blant annet om man skal binde renta på hele eller deler av boliglånet, hvor lenge man planlegger å ha lånet og hvordan man tror at renten vil utvikle seg i fremtiden. Fastrentelån kan være et godt alternativ for din personlige økonomi. 

Les mer om fordeler og ulemper ved fastrentelån i denne artikkelen, og snakk med oss i banken om du er usikker på hva som blir riktig for deg. Sammen kan vi se på hva dette betyr for dine kostnader på kort og lang sikt.

Kontakt oss om fastrentelån

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet på boliglån kan være nyttig for de som trenger midlertidig økonomisk fleksibilitet.

Hvor mye kan jeg låne?

Test lånekalkulatoren for å få et estimat på hvor mye du kan låne til kjøp av bolig.

Boliglånskalkulator

Lurer du på hva lånet vil koste i måneden? Bruk boliglånskalkulatoren for å se hvor mye du må betale.