Prosjektfinansiering

Vi hjelper til med å finne gode finansieringsløsninger gjennom tradisjonelle byggelån og/eller separat tomtefinansiering.

Vi kan også være med på hele utviklingsfasen av en eiendom fra kjøp og frem til ferdigstillelse for salg eller utleie.

Langsiktig finansiering

Vi finner gode løsninger til ditt finansieringsbehov. Belåningsgrad, nedbetalingsstruktur osv. vil variere fra prosjekt til prosjekt.

For å kunne tilby deg en attraktiv samlet finansieringspakke, er vi i gode prosjekter også åpne for samarbeid med andre aktører hvor BN Bank kan bidra med 2. prioritets lån.

Ønsker du en prat med oss?

Våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsfinansiering. Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende prat.

Folk går i Oslos gater, til illustrasjon for eiendomsfinansiering

Hvorfor velge BN Bank?

BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist, med Oslo-regionen som markedsområde. Våre medarbeidere har betydelig markedsinnsikt og bankerfaring og vi etterstreber å leve opp til kundenes forventninger.

BN Bank er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på byggalliansen.no