Løvens kolle eiendomsprosjekt, til illustrasjon for langsiktig finansiering

Prosjektfinansiering

Vi hjelper til med å finne gode finansieringsløsninger gjennom tradisjonelle byggelån og/eller separat tomtefinansiering.

Vi kan også være med på hele utviklingsfasen av en eiendom fra kjøp og frem til ferdigstillelse for salg eller utleie.

Næringsbygg i Konows gate, til illustrasjon for langsiktig finansiering

Langsiktig finansiering

Vi finner gode løsninger til ditt finansieringsbehov. Belåningsgrad, nedbetalingsstruktur osv. vil variere fra prosjekt til prosjekt.

For å kunne tilby deg en attraktiv samlet finansieringspakke, er vi i gode prosjekter også åpne for samarbeid med andre aktører hvor BN Bank kan bidra med 2. prioritets lån.

Portrett av Per Ivar, Kurt og Anette i BN Bank

Ønsker du en prat med oss?

Våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsfinansiering. Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende prat.

Folk går i Oslos gater, til illustrasjon for eiendomsfinansiering

Hvorfor velge BN Bank?

BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist, med Oslo-regionen som markedsområde. Våre medarbeidere har betydelig markedsinnsikt og bankerfaring og vi etterstreber å leve opp til kundenes forventninger.

BN Bank er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på byggalliansen.no