Hva er egenkapital?

Egenkapital er de pengene du selv skal bruke på boligkjøpet. Hovedregelen er at bankene kan låne ut maksimalt 85 % av kjøpesummen, det betyr at du må ha 15 prosent egenkapital for å få boliglån. Når man snakker om egenkapital ved boligkjøp er det vanlig å dele det inn i to kategorier:

  • Fri egenkapital: Dette er pengee du har tilgjengelig på konto eller andre midler som du kan bruke til å dekke egenandelen ved boligkjøpet. Innskudd på bankkonto er den vanligste formen for fri egenkapital, og det gir deg fleksibilitet og handlekraft når du skal kjøpe bolig.
  • Bundet egenkapital: Dette er penger som allerede er investert i andre eiendeler, for eksempel i en annen bolig eller i aksjer. Ettersom dette ofte ikke er tilgjengelig når man overtar ny bolig, løser man dette med en mellomfinansiering.

Egenkapital

Hovedregelen er at du selv må ha 15 prosent egenkapital for å få boliglån.

Boliglån

Bankene kan låne ut maksimalt 85 % av kjøpesummen.

Hvor mye må man ha i egenkapital?

Myndighetene har gjennom Utlånsforskriften bestemt at 15 % av kjøpesummen av en bolig skal dekkes med egenkapital, altså penger du har selv og ikke har lånt av banken.

I tillegg til dette må du også betale omkostninger ved kjøp av bolig. Hvor mye dette beløper seg til avhenger av hvilken type bolig du kjøper.

  • Selveid bolig: Herunder finner du eneboliger, rekkehus og selveierleiligheter. Ved kjøp av selveid bolig må du betale 2,5 % av kjøpesummen i såkalt dokumentavgift til staten. Du må også betale et lite gebyr for tinglysing av skjøte og for tinglysing av bankens sikkerhet.
  • Andelsleilighet: Kjøper du bolig i et borettslag, også kalt andelsleilighet, vil omkostningene være betydelig lavere og ligge på omtrent 5000 kroner.

Kjøper du for eksempel en selveierleilighet til 3 millioner kroner, må du altså ha 450 000 kroner. I tillegg må du betale ca. 75 000 kroner i omkostninger. Til sammen må du kunne stille med 525 000 kroner for å kjøpe en selveid bolig til 3 millioner kroner.

En alternativ løsning for å kunne få drømmeboligen, er å få hjelp gjennom det man kaller kausjonister. Det er mulig å låne mer enn 85 % av kjøpesummen hvis du har noen som kan stille som kausjonister, det vil si at de gir banken tilleggssikkerhet i sin bolig.

Hvordan får du egenkapital til kjøp av bolig?

Sparing
Det er lurt å spare, og dess tidligere du begynner, jo bedre er det. Er du under 34 år er Boligsparing for ungdom (BSU) et veldig godt alternativ for å spare opp egenkapital. Her får du alltid knallgod sparerente og du får i tillegg skattefradrag på sparingen din. Er du over 34 år kan du spare på sparekonto eller høyrentekonto

Hjelp fra familie
Å få hjelp fra familien kan hjelpe deg på vei mot drømmeboligen. Det kan for eksempel være ved å tilby et privat lån eller gi forskudd på arv.

Kjøp sammen
Hvis foreldrene dine har mulighet kan de være med og spleise på boligen du skal kjøpe. Da trenger du ikke så mye egenkapital, men får likevel kjøpt drømmeboligen. Vær oppmerksom på foreldrene dine da må skatte av gevinsten ved et eventuelt salg.

Realkausjon
Dette betyr ganske enkelt at banken tar sikkerhet i boligen til kausjonistene, som en ekstra sikkerhet for lånet. Vær oppmerksom på at dersom du ikke klarer å betale lånet betyr det at kausjonistene kan risikere å miste sin egen bolig. Dette er derfor noe som må diskuteres grundig, slik at alle involverte parter er klar over muligheter og konsekvenser ved en slik løsning.

Kausjon
Dette betyr at det stilles garanti, en sikkerhet, for andres gjeld. Banken kan ta sikkerhet i for eksempel innskudd og andre eiendeler, eller bolig - her omtalt som realkausjon.

Boliglån uten egenkapital

Det er mange som lurer på muligheten for å få boliglån uten egenkapital, og selv om bankene stiller krav om at du må ha egenkapital som dekker minimum 15 prosent av kjøpesummen, finnes det andre alternativer:

  • Realkausjon: Dersom du ikke har nok egenkapital kan man få noen andre til å stille med tilleggssikkerhet i sin egen bolig. 
  • Forskudd på arv: Hvis du er så heldig at du kan få forskudd på arv, kan det bidra til egenkapital din. 
  • Å kjøpe sammen med en venn, familie eller kjæreste kan gjøre det lettere å nå egenkapitalbehovet. 
  • Startlån: Hvis du ikke har noen som kan være kausjonist, eller står i en situasjon hvor det er vanskelig å spare opp egenkapitalen, kan du søke om startlån fra kommunen. Kontakt din kommune eller finn mer informasjon på kommunens hjemmeside.

Spørsmål om egenkapital

Egenkapital er penger du selv har spart, og de pengene du selv skal bruke på boligkjøpet. 

Hovedregelen er at bankene kan låne ut maksimalt 85 % av kjøpesummen. Når du skal kjøpe bolig betyr det altså at du må ha 15 % egenkapital. I tillegg til dette må du betale omkostningene ved kjøpet. Hvor mye dette beløper seg til, avhenger av hvilken type bolig du kjøper. 

  • Selveier: Du må betale 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Du må også betale et  lite gebyr for tinglysing av skjøte og for tinglysing av bankens sikkerhet.
  • Borettslag: Her er omkostningene er betydelig lavere, ca. 5000 kroner.

Les mer om de ulike leilighetstypene her.

Som hovedregel kan vi ikke låne ut mer enn 85 % av kjøpesummen når du får boliglån. Det betyr at du må ha 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. Har du derimot pant i annen eiendom som tilleggssikkerhet kan dette tas med i beregningsgrunnlaget og kravet om egenkapital fravikes. Da kan du potensielt låne inntil 100 % av kjøpesummen med tilleggssikkerhet i for eksempel foreldres bolig.

Det er flere måter å få egenkapital på. Å spare penger i en BSU-konto (boligsparing for ungdom) er et godt alternativ for å spare opp egenkapital. Har du nådd det maksimale innskuddet du kan sette på konto i løpet av ett år, eller er over 34 år, kan du spare på sparekonto eller spare på en høyrentekonto.

Et annet alternativ er å få hjelp fra familie. Det kan være ved å tilby et privat lån eller forskudd på arv. Hvis foreldrene dine har mulighet, kan de være med på å spleise på boligen du skal kjøpe. Da trenger du ikke like mye egenkapital, men får likevel kjøpt drømmeboligen. Vær oppmerksom på at foreldrene dine da må skatte av gevinsten ved et eventuelt salg.

Man kan også ha en kausjonist. Det betyr at banken tar sikkerhet i boligen til kausjonistene, som en ekstra sikkerhet for lånet.

Har du egen bolig i dag kan egenkapital opparbeides ved at du nedbetaler gjeld på boligen, samt at verdien på boligen øker og gevinsten realiseres ved salg.

Hvis du vil regne på hvor mye egenkapital du må ha eller spare opp for å kjøpe bolig, kan du enkelt gange kjøpesummen med 15 prosent. Hvis du skal kjøpe bolig for 3 millioner, blir regnestykket slik: 3 000 000 x 15 % = 450 000 kroner.

Test din låneevne

Nysgjerrig på hvor mye du kan låne?

Finansieringsbevis

Når du søker om finansieringsbevis får du en bekreftelse på hvor mye du kan låne.