Hva er egenkapital?

Egenkapital er de pengene du selv skal bruke på boligkjøpet. Hovedregelen er at bankene kan låne ut maksimalt 85 % av kjøpesummen, det betyr at du må ha 15 prosent egenkapital for å få boliglån. Ved kjøp av bolig snakker man gjerne om fri og bundet egenkapital. Med dette menes:

  • Fri egenkapital: Dette er midler som ikke er bundet opp i bolig eller andre investering. Innskudd på bankkonto er den vanligste formen for fri egenkapital.
  • Bundet egenkapital: Eier du allerede bolig og skal kjøpe ny bolig vil banken kunne estimere en salgspris og sammenstille dette mot belåningen på boligen. Differansen da er den bundede egenkapitalen. Ettersom denne ofte ikke er tilgjengelig når man overtar ny bolig, løser man dette med en mellomfinansiering.

Hvor mye egenkapital trenger du til boliglån?

Myndighetene har gjennom Utlånsforskriften (tidligere Boliglånsforskriften) bestemt at 15 % av kjøpesummen av en bolig skal dekkes med egenkapital, altså penger du har selv og ikke har lånt av banken.

I tillegg til dette må du også betale omkostninger ved kjøp av bolig. Hvor mye dette beløper seg til avhenger av hvilken type bolig du kjøper.

  • Selveid bolig: Herunder finner du eneboliger, rekkehus og selveierleiligheter. Ved kjøp av selveid bolig må du betale 2,5 % av kjøpesummen i såkalt dokumentavgift til staten. Du må også betale et lite gebyr for tinglysing av skjøte og for tinglysing av bankens sikkerhet.
  • Andelsleilighet: Kjøper du bolig i et borettslag, også kalt andelsleilighet, vil omkostningene være betydelig lavere og ligge på omtrent 5000 kroner.

Kjøper du for eksempel en selveierleilighet til 3 millioner kroner, må du altså ha 450 000 kroner. I tillegg må du betale ca. 75 000 kroner i omkostninger. Til sammen må du kunne stille med 525 000 kroner for å kjøpe en selveid bolig til 3 millioner kroner.

En alternativ løsning for å kunne få drømmeboligen, er å få hjelp gjennom det man kaller kausjonister. Det er mulig å låne mer enn 85 % av kjøpesummen hvis du har noen som kan stille som kausjonister, det vil si at de gir banken tilleggssikkerhet i sin bolig.  

Hvordan får du egenkapital til kjøp av bolig?

Sparing

Det er lurt å spare, og dess tidligere du begynner, jo bedre er det. Er du under 34 år er Boligsparing for ungdom (BSU) et veldig godt alternativ for å spare opp egenkapital. Her får du alltid knallgod sparerente og du får i tillegg skattefradrag på sparingen din. Er du over 34 år kan du spare på sparekonto eller høyrentekonto

Hjelp fra familie

Å få hjelp fra familien kan hjelpe deg på vei mot drømmeboligen. Det kan for eksempel være ved å tilby et privat lån eller gi forskudd på arv.

Kjøp sammen

Hvis foreldrene dine har mulighet kan de være med og spleise på boligen du skal kjøpe. Da trenger du ikke så mye egenkapital, men får likevel kjøpt drømmeboligen. Vær oppmerksom på foreldrene dine da må skatte av gevinsten ved et eventuelt salg.

Realkausjon

Dette betyr ganske enkelt at banken tar sikkerhet i boligen til kausjonistene, som en ekstra sikkerhet for lånet. Vær oppmerksom på at dersom du ikke klarer å betale lånet betyr det at kausjonistene kan risikere å miste sin egen bolig. Dette er derfor noe som må diskuteres grundig, slik at alle involverte parter er klar over muligheter og konsekvenser ved en slik løsning.

Kausjon

Dette betyr at det stilles garanti, en sikkerhet, for andres gjeld. Banken kan ta sikkerhet i for eksempel innskudd og andre eiendeler, eller bolig - her omtalt som realkausjon.