Trygg sparing

Høy rente

Forutsigbar avkastning

Hva er fastrenteinnskudd?

Fastrenteinnskudd er en type sparing hvor du setter pengene inn på en konto og får en fast avtalt rente i en bestemt periode. Det betyr at renten ikke vil endre seg i løpet av denne perioden, uavhengig av hva som skjer i markedet.

Vilkår for fastrenteinnskudd

  • Minimumsbeløp 50.000 kr.
  • Bindingstid 12 eller 24 måneder.
  • 4,80 % rente ved 12 måneder / 4,30 % rente ved 24 måneder binding. Gjelder innskudd inntil 10 mill.
  • 0,20 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
  • Uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 % p. a.
  • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Før du starter med fastrenteinnskudd, må du velge ønsket tidsperiode og sparebeløp. Så snart tidsperioden er avtalt og pengene er satt inn på konto, vil renten være fastlåst for denne perioden. Når perioden er over, vil pengene bli tilgjengelig igjen og du kan velge om du vil reinvestere eller bruke dem på noe annet.

Hvorfor velge fastrenteinnskudd?

Det er flere grunner til å velge fastrenteinnskudd som spareform:

  • Du får en høyere innskuddsrente enn på en vanlig sparekonto, da du låser pengene for en bestemt periode.
  • Du får en forutsigbar og trygg avkastning, da du allerede vet hva renten vil være når du åpner kontoen.
  • Det er en enkel måte å spare på, da du kun trenger å sette pengene inn på kontoen og la dem vokse uten å måtte tenke på investeringer eller risiko.