Trygg sparing

Høy rente

Forutsigbar avkastning

Høyere rente med fastrenteinnskudd

Velger du å binde pengene for en periode får du høyere rente enn på en vanlig sparekonto. Ved å binde pengene vil ikke renten påvirkes av renteendringer som kan oppstå i markedet, og du vil med sikkerhet vite hva du får i avkastning på pengene. Trygg og sikker sparing.

Det er enkelt å opprette fastrenteinnskudd hos oss.

Vilkår for fastrenteinnskudd

  • Minimumsbeløp 50.000 kr.
  • Bindingstid 12 eller 24 måneder
  • 4,00 % rente ved 12 måneder / 3,80 % rente ved 24 måneder binding. Gjelder innskudd inntil 10 mill.
  • 0,20 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
  • Uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 % p. a.
  • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.