Bank - helt enkelt

I BN Bank jobber vi for å gjøre bank enkelt. Med røtter tilbake til 1961, har vi i mange år jobbet med å gi kundene våre i både person- og bedriftsmarkedet gode løsninger. Opprinnelsen til navnet BN Bank går tilbake til 1992 da bankkonsesjonen ble gitt og navnet var Bolig- og Næringsbanken. Det ligger i navnet, den gang som nå er vi en spesialistbank innen eiendomsfinansiering, boligfinansiering og kostnadseffektive innskudds- og betalingsløsninger for privatkunder, samt små- og mellomstore bedrifter.

BN Bank er en norsk bank, eid av en gruppe SpareBank1-banker. Virksomheten er landsdekkende, uten filialer, med hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo. Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond.

For å være den beste banken for våre kunder har vi satset på digitalisering og robotisering, der BN Bank er blant de fremste i Norge på å utnytte ny teknologi. Hensikten er å la teknologien gjøre systemoppgaver, slik at flest mulig ansatte kan jobbe med å gi kundene våre den beste kundeopplevelsen.

Våre verdier

Enkelt

Det er enkelt å bli og være kunde i BN Bank. Med enkle og oversiktlige produkter, gode priser og kort vei for å snakke med oss, gjør vi bank helt enkelt for kundene våre.

Annerledes

Vi tør å være annerledes, og vi bygger stolthet rundt det å ikke være lik alle andre banker. Vi ser muligheter der andre ser begrensninger, det kan være her BN Bank utgjør en forskjell for deg som kundene.

Sammen

De færreste blir god alene. Derfor skal du som kunde være trygg på at vi er her for deg når du trenger oss. Sammen finner vi de beste løsningene.

Vår visjon

BN Bank sin visjon er «Sammen for ei bedre framtid». Visjonen skal gi banken retning, en mening i hverdagen og være førende for beslutninger som fattes. Visjonen skal tjene som en rettesnor for bankens arbeid innen bærekraft og samfunnsansvar, og over tid bidra til at banken oppnår verdiskapning gjennom en ansvarlig utøvelse av bankdrift som innbyr til tillit fra alle bankens interessenter.

Her finner du mer informasjon

Samarbeidspartnere

For å gi våre kunder et best mulig tilbud, har vi valgt å inngå samarbeid med utvalgte aktører.

Kontaktinformasjon

BN Bank ASA, Postboks 2415 Torgarden, 7005 Trondheim

Kongens gate 2, 7011 Trondheim

Telefon: 73 89 20 00

Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058

Org. nummer 914864445

Medlem av Bankenes Sikringsfond

BN Bank er medlem av Bankenes Sikringsfond. Det vil si at alle innskudd er garantert med inntil 2 millioner kroner.

Mer info om garantien finner du på fondets egne hjemmesider og i denne brosjyren.

I tillegg finner du ytterligere opplysninger i dette dokumentet: Informasjon til innskytere om innskuddsgarantiordningen.