Hva er pant i bolig og hvordan fungerer det?

Pant i bolig er en sikkerhet som gis til banken for å sikre at de får igjen pengene sine hvis du ikke klarer å betale tilbake boliglånet ditt. Dette innbærer at banken i ytterste konsekvens kan selge boligen din dersom du ikke betjener lånet ditt, slik at banken får dekt sitt tap. Boliglån har som regel lavere rente enn usikrede lån som for eksempel forbrukslån, nettopp fordi banken sikrer seg ved å ta pant i boligen din. 

Pant i andres bolig (for eksempel foreldres eller besteforeldres bolig) kan også være aktuelt når du kjøper bolig. Dette kan være en fordel for deg som låntaker fordi det gjør at du kan få lån til å kjøpe bolig, selv om du ikke har nok egenkapital.

Lån med pant i bolig

1

Start søkeprosessen

Søk boliglån og identifiser deg med BankID.

2

Informasjon om deg

Legg inn informasjon om deg selv og eventuell medlåntaker.

3

Send inn søknad

Send inn søknaden og bli kontaktet av en kunderådgiver i løpet av 1-2 virkedager.

Tinglysning av pantedokument

Tinglysning av pantedokument er en prosess som gjør at panteretten din blir registrert i et offentlig register. Pantedokumentet inneholder informasjon om at det er stilt sikkerhet i en eiendom. Dette beviser at banken har retten til å få dekning for det de har lånt ut, dersom eieren ikke lenger kan betale lånet.

Pantedokumentet blir ført inn i Grunnboken, også kalt Eiendomsregisteret, hos Kartverket, som er et offentlig register som viser hvem som eier en eiendom og hvem som har panterett i den. Det er viktig å tinglyse et pantedokument slik at dette blir synlig for andre.

Hvem kan ta pant i bolig?

Det er vanlig at banken tar pant i boligen din når du låner penger til å kjøpe boligen. Dette gjøres for å sikre at banken skal få dekning for lånet dersom du ikke lenger evner å betale tilbake. Banken kan også ta pant i boligen din dersom du ønsker å stille som realkausjonist, det vil si at du stiller din eiendom som sikkerhet for andres lån. Dette kan være aktuelt dersom barn eller barnebarn skal ta opp boliglån. 

Pant i bolig kan også tas av andre enn banken, for eksempel av familie eller venner som låner deg penger. Også da vil det kreves at et pantedokument tinglyses i eiendomsregisteret.

Hva skjer med pant i bolig ved salg?

Når du selger boligen din får du som regel en høyere salgssum enn det størrelsen på lånet du har knyttet til boligen er. Når du da får oppgjør for din solgte bolig, vil lånet innfris og det pantet som er knyttet til boligen blir slettet. Selger man via eiendomsmegler/advokat er det disse som ordner alt dette i forbindelse med oppgjør. Ved salg av eiendom innfris lån som er knyttet til tinglyst pant på eiendommen, og når utgifter for salg er trukket i fra utbetales resterende til selger. 

Hvis eiendommen din er overbeheftet ved salg vil det si at eiendommens pengeheftelser/lån overstiger markedsverdien på boligen. Dersom dette skulle inntreffe er du avhengig av at banken/kreditor samtykker til salget. Banken som har pant i eiendommen vil vurdere hvorvidt eiendommen selges for markedsverdi, og kan i ytterste konsekvens kunne nekte at salg gjennomføres. 

Hvorfor ta sikkerhet i fast eiendom?

Å ta sikkerhet i fast eiendom er attraktivt for banker og andre långivere, da dette ofte anses som en lav-risiko sikkerhet. Banken slipper dermed å være redd for at lånet ikke blir tilbakebetalt, siden de har en sikkerhet i form av eiendommen.

Ved å ta sikkerhet i eiendommen din får du ofte lengre nedbetalingstid enn på andre typer lån. Dette kan gjøre det mer overkommelig å betale tilbake lånet, spesielt hvis du ikke har mulighet til å betale høye avdrag på kortere tid.