Forskjell på nominell og effektiv rente

  • Nominell rente inkluderer kun renten, uten å ta med gebyrer og andre kostnader. Den gir med andre ord ikke det fulle bildet av lånekostnadene.
  • Effektiv rente inkluderer både den nominelle renten, etableringssgebyr, termingebyr og andre lånekostnader. Den gir en nøyaktig fremstilling av det du faktisk betaler for lånet.

Hva er nominell rente? 

Den nominelle renten viser kun renten, og har ikke regnet med øvrige kostnader som etableringsgebyr, termingebyr og liknende. 

Nominell rente viser med andre ord ikke hele kostnadsbildet. Får du presentert et tilbud om boliglån kun med nominell rente, er det viktig at du også ser på andre kostnader slik at du får oversikt over den totale kostnaden av lånet. Skal du sammenligne lån med hverandre, er det derfor viktig å se på den effektive renten, som tar hensyn til alle kostnader som påløper i løpet av låneperioden.

Hva er effektiv rente?

Den effektive renten viser den totale prisen på lånet. Her inkluderes både nominell rente, etableringsgebyr, termingebyr og andre kostnader som knyttes til lånet. Ønsker du for eksempel papirfaktura på lånet ditt vil dette påvirke den effektive renten på lånet ditt. Det er på grunn av disse kostnadene at denne renten er høyere enn den nominelle.

Den effektive renten gir dermed en mer nøyaktig fremstilling av den faktiske kostnaden ved å ta opp et lån, og gir låntakeren en bedre oversikt over hva lånet vil koste i realiteten. 

Priseksempel boliglån: Lånebeløp kr 4.000.000 med løpetid 25 år og nominell rente 5,49 %. Med etableringsgebyr på kr 2.000 og termingebyr på kr 45 vil den effektive renten bli 5,66 %. Den effektive renten tar med andre ord hensyn til etablerings- og termingebyr. 

Hva er renter?

Renter er en kompensasjon eller leiepris banken eller långiveren får når de låner ut pengene sine til deg. Renten skal kompensere for långivers risiko og at långiver da ikke får mulighet til å bruke pengene på andre ting eller investeringer. Ofte kan du se at renten oppgis som prosent per år av leiebeløpet, gjerne forkortet med p.a. (pro anno).

Eksempel på nominell og effektiv rente når du søker boliglån

Når banken da mottar din søknad om boliglån vil de først foreta en vurdering av din økonomiske situasjon, og samtidig se på i hvilken grad de anser det som sannsynlig at du skal kunne betale tilbake beløpet du ønsker å låne. Søknaden din kombinert med opplysninger om inntekt og gjeld vil gi banken opplysningene de trenger for eventuelt å kunne godkjenne lånesøknaden din.

Basert på dette får du et tilbud fra banken, hvor de opplyser hvor mye de vil ha betalt for at du skal få låne penger av dem. Her vil det da fremgå både nominell rente og effektiv rente.

Du kan lese mer om hva som skal til for å få boliglån her.

Eksempel

Nominell rente vs effektiv rente

Lånebeløp kr 4.000.000

Lånets løpetid 25 år

Nominell rente 5,49 %

+ etableringsgebyr kr 2.000

+ termingebyr kr 45

= Effektiv rente 5,66 %

 

LES OGSÅ: Prøv vår rentekalkulator.

Stemmer det at den effektive renten er høyere ved mindre lån?

Ja, det stemmer. Årsaken til dette er at etablerings- og termingebyr er de samme uavhengig av lånebeløp. Låner du et lavt beløp vil disse gebyrene utgjøre en større andel av lånet, og vil da føre til at den effektive renten vil bli høyere enn om du låner et høyere beløp.

Tenk deg om og vær smart – sjekk effektiv rente!

Når du skal sammenlikne lånetilbud er det viktig at du ser på den effektive renten, som forteller hvor mye lånet egentlig koster. Lovverket sier at alle banker og långivere skal opplyse om den effektive renten i sin markedsføring.

Kommer du over en annonse eller får du et tilbud om lån med kun nominell er det derfor viktig at du tenker deg om og finner ut hva den effektive renten er – det er alltid den som viser deg den reelle kostnaden på lånet.

Hvor mye kan jeg låne?

Med lånekalkulatoren får du et estimat på hvor mye du kan låne til bolig.

 

Hvor mye koster lånet?

Med boliglånskalkulatoren kan du enkelt beregne hvor mye boliglånet vil koste i måneden