Hvor mye er din bolig verdt?  

En verdivurdering eller takst er aktuelt i forbindelse med kjøp og salg av bolig, dersom du skal refinansiere lånet ditt, ved arve- og skilsmisseoppgjør, og også i forsikringssaker.  

Det er forskjell på en verdivurdering og en takst. Skal du ha en verdivurdering utføres dette gjerne av en eiendomsmegler. Dersom du har behov for en mer omfattende tilstandsrapport vil dette utføres av en takstmann. Felles for begge er at de krever en gjennomgang av boligen din. 

De siste årene har det også kommet et nytt begrep, nemlig e-takst (elektronisk takst). Etter at e-takst ble bransjestandard for verdifastsettelse av eiendom har dette nå ofte blitt utført av meglere.   

Hva er en verdivurdering?  

En verdivurdering er en vurdering av boligens antatte verdi i dagens marked, basert på informasjon om boligens standard, størrelse, beliggenhet, solforhold og nærhet til for eksempel skoler og butikker. 

Skal du ha en mer omfattende tilstandsrapport vil dette bli utført av en takstmann.

Hva ligger til grunn for verdivurderingen

Megler ser på følgende:

  • Standard på boligen 
  • Størrelse på boligen 
  • Beliggenhet
  • Solforhold 
  • Nærhet til for eksempel skole, butikker og andre servicetilbud

Husk at en verdivurdering eller e-takst ikke er det samme som prisantydning. Som nevnt er eiendomsmeglerens vurdering basert på en rekke forskjellig faktorer, og viser da til antatt markedsverdi.

En prisantydning er den summen du og megler setter sammen, da gjerne på bakgrunn av verdivurderingen, men også på bakgrunn av hva du eventuelt ønsker å selge boligen for.   

Setter du flere ulike meglere til å vurdere boligen din er det ikke usannsynlig at de kommer fram til ulike verdier i sine verdivurderinger/e-takster. Skal du selge er det uansett greit vite at det ikke nødvendigvis er den megleren med høyest estimat som har rett, så tenk gjerne også selv over hva som er den mest realistiske verdien når du skal få tilbud fra flere meglere. 

Hva koster en verdivurdering?  

Mange meglere tilbyr helt gratis verdivurderinger, da gjerne i forbindelse med at de ønsker å knytte til seg et eventuelt salg av eiendommen. Skal du derimot ha en e-takst koster dette vanligvis et sted mellom 1.500-5.000 kroner.  

Skal du ta en e-takst er det lurt å velge en megler med lokalkunnskap, en som har solgt flere eiendommer i området boligen ligger og har et realistisk bilde av hva eiendommen kan selges for.

Skal du ha verdivurdering eller e-takst i forbindelse med kjøp og salg av bolig kan akkurat denne utgiftsposten bli noe lavere, da meglere ofte baker det inn som del av en større meglerpakke når du ønsker å få tilbud. 

Hvordan finne verdien på din bolig selv?  

Ønsker du å vite den omtrentlige verdien av boligen din, bare av ren nysgjerrighet, finnes det flere gratis alternativer på nett. Hos Krogsveen kan du sjekke og følge boligverdien her. Du kan også sjekke estimert verdi på virdi.no. Mange boligpriskalkulatorer kan gi en indikasjon på hva boligen din er verdt, men vær oppmerksom på at dette ikke er «godkjente» verdier, så du kan ikke bruke det ved for eksempel søknad om boliglån.  

Uansett kan det gi en pekepinn på om verdien megler har satt, er reell. Husk likevel at det som tidligere nevnt er mange faktorer som bidrar til en verdivurdering, og en boligpriskalkulator klarer ikke alltid å ta hensyn til disse. En tilsvarende bolig i området kan være solgt for en annen pris enn det du får på kalkulatoren, men det kan være mange årsaker til det.  

Når trenger du en verdivurdering av boligen?  

Her er de mest aktuelle situasjonene hvor det kan være behov for å få en verdivurdering:  

  • Salg av bolig: En verdivurdering er først og fremst nyttig dersom du skal selge boligen din. De fleste henter inn en megler for å gjøre vurderingen. 
  • Flytting av lån: Dersom du skal flytte boliglånet ditt til en annen bank, vil den nye banken ofte kreve e-takst.
  • Oppussing: Det kan være lurt å få tatt en verdivurdering dersom du skal pusse opp. Pusser du opp før du skal selge kan en megler gi deg gode råd om hva som lønner/ikke lønner seg med tanke på mulig verdiøkning
  • Overføring av bolig/arveoppgjør: Skal den ene parten kjøpe ut den andre, er det lurt å innhente verdivurdering/takst fra megler eller takstmann. I mange tilfeller tas det også kanskje to eller tre vurderinger, og forholder seg til gjennomsnittet i de ulike vurderingene.  

E-takst, verdivurdering og verditakst – hva er forskjellen?  

De nevnte begrepene benyttes ofte om hverandre, men det er noen små forskjeller som kan være greie å vite om. Her kommer en kort forklaring:  

E-takst (elektronisk takst) er et verktøy og har nå blitt en bransjestandard for verdifastsettelse av boliger og øvrige eiendommer.  

Verdien som fastsettes i e-taksten baseres på statistiske data, og her inngår blant annet beliggenhet, standarden på boligen og pris på tilsvarende omsatte boliger i området. I tillegg til den statistiske dataen vil megleren som utfører e-taksten benytte sin erfaring og kunnskap til å fastsette en verdivurdering. Den verdien som da settes vil være en antatt salgsverdi slik markedet er i dag. Mange banker krever nå e-takst i forbindelse med refinansiering av boliglån.  

Verdivurdering: En enkel verdivurdering tar utgangspunkt i størrelse, standard og sammenlignbare eiendommer, og utføres av en megler. Megleren antyder da antatt verdi på eiendommen.   

Boligsalgsrapport: Dette er den mest utbredte formen for tilstandsrapport på eiendommen, og benyttes som regel i forbindelse med salg av bolig. Den inneholder en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand og er utformet for å minimere mulighetene for konflikt mellom kjøper og selger. Rapporten antyder ingen konkret verdi på boligen.  

Prisantydning: Dette er den prisen en eiendom annonseres med. Her tas det utgangspunkt i verdivurderingen samtidig som man tar hensyn til selgerens ønsker.   

Verdi- og lånetakst: Dette er ikke så vanlig i forbindelse med ordinært boligsalg, altså på det åpne markedet, men mer vanlig i forbindelse med arv og overføring av bolig. Her gjøres jobben av en autorisert takstmann, som uttaler seg om boligens tekniske verdi.  

En verdi- og lånetakst angir to verdier på en eiendom/bolig. For det første angis en antatt markedsverdi (verditakst), og for det andre et forsiktig anslag over verdien (lånetakst, et forsiktig estimat på hva bankene bør låne ut for). Verdi- og lånetaksten inneholder med andre ord to takster i ett dokument.   

Hvordan får du tatt en verdivurdering?  

Kontakt gjerne en megler med lokalkunnskap. I BN Bank anbefaler vi Eiendomsmegler Krogsveen, som dekker størsteparten av landet fra Trøndelag og sørover. Verdivurderingen tar gjerne rundt et par timer, selvfølgelig avhengig av størrelse på boligen.  

Vi i BN Bank kan også hjelpe deg å finne antatt boligverdi på boligen din. Verdien baserer seg på markedsutviklingen i området og den siste salgsverdien, og hentes fra Eiendomsverdi AS.  

Lån til ny bolig?

Er du på utkikk etter ny bolig? Vi kan boliglån og hjelper deg gjennom hele boligbytteprosessen. 

Ta kontakt med oss i dag
Telefon: 73 89 20 00
E-post: post@bnbank.no