Slik går du frem for å klage

1

Snakk med oss

Sammen forsøker vi å finne den beste løsningen på utfordringen. Med god dialog håper vi å kunne hjelpe deg så raskt og effektivt som mulig.

2

Ingen løsning?

Finner vi ingen løsning må du sende oss en formell klage via dette skjemaet. Vi gjør oppmerksom på at dette er en intern klageordning mellom BN Bank og deg som kunde.

3

Ekstern klageordning

Ønsker du å klage din sak til en nøytal klageinstans ber vi deg ta kontakt med Finansklagenemda.

Mange saker løses raskt

Men vi trenger noe lengre tid på andre. Dersom behandling ikke kan foretas innenfor normal behandlingstid på 15 virkedager, vil du motta en bekreftelse på at klagen er mottatt, og videre få en angivelse på når klagen forventes avgjort. For at vi effektivt skal kunne behandle din henvendelse er det derfor viktig at du beskriver problemet så presist som mulig i klageskjemaet. Dersom klagen gjelder produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere vil den som klager bli henvist videre til produktselskapet.

Dette er en intern klageordning

Vi gjør oppmerksom på at dette er en intern klageordning mellom BN Bank og deg som kunde

Ønsker du å klage din sak til en nøytral klageinstans kan du ta kontakt med finansklagenemda, men vi gjør oppmerksom på at du først må fremsette kravet for BN Bank, og at saken må være ferdigbehandlet her.

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
http://www.finkn.no/