Du kan opprette eFaktura på flere måter

  • Ved betaling:
    Aksepter når du får spørsmål om du vil ta i bruk eFaktura etter å ha betalt en regning i nettbanken.

  • Med eFaktura-referanse:
    Logg inn i nettbanken. Klikk på menyvalget >Betalingsavtaler >Søk etter tilbyder. Legg inn ny avtale når du har søkt opp mottaker. Du trenger eFaktura-referansen til registreringen. Den finner du på mottatt faktura fra bedriften.

  • Automatisk opprettelse av eFaktura:
    Logg inn i nettbanken. Klikk på menyvalget  >Betalingsavtaler og velg «Motta regninger elektronisk». Det betyr at alle dine regninger automatisk sendes som eFaktura dersom din leverandør tilbyr eFaktura. Du slipper å taste konto- og KID-nummer, og slipper fakturagebyr som gjerne følger med en papirfaktura i posten. Du kan også takke ja til automatisk opprettelse av eFaktura, men samtidig reservere deg mot eFaktura fra de leverandørene du ønsker.

Ofte stilte spørsmål

De finner du i nettbanken ved å gå til >Meny >eFakturaarkiv.

Ikke alle leverandører tilbyr eFaktura.

Den sletter du i nettbanken ved å gå til >Meny >Betalingsavtaler. Finn riktig avtale, trykk på den og velg "Slett".

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Ved forfall trekkes regningsbeløpene direkte fra konto, samtidig som du har full oversikt og kontroll i nettbanken.

Mer om AvtaleGiro

Kombiner AvtaleGiro og eFaktura

Du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro dersom bedriften tilbyr dette. Din konto belastes automatisk på forfallsdato, samtidig som du får fakturavedlegget i nettbanken. Fakturavedlegget finner du i forfallsoversikten, samt i eFaktura-arkivet.