Hva er boliglånsrenten nå?

Den 25. januar 2024 besluttet Norges Bank å holde renten uendret på 4,50 prosent. Boliglånsrenten påvirkes av styringsrenten, men også av andre faktorer som lånets størrelse og lånets løpetid. Hos oss oppnås beste rente på boliglån ved lån over to millioner kroner innenfor 50 % av boligverdi.

Priseksempel boliglån:

Lån 4 millioner  |  Nominell rente 5,49 %  |  Effektiv rente 5,66 %  |  Nedbetalt over 25 år  |  Totalt 7 378 128 kr

Hva er renter?

Renter er den prisen du betaler for å låne penger eller for å ha penger plassert i en bank. Når du har et lån, for eksempel et boliglån, betaler du utlånsrente til banken. Dette er kostnaden for å låne penger. Det finnes flere ulike typer renter, som nominell, effektiv, flytende og fast rente.

Nominell rente og effektiv rente

Nominell rente og effektiv rente er begreper som ofte dukker opp når man vurderer å låne. Her kan du lese om hva de betyr og hvordan de skiller seg fra hverandre.

Nominell rente er renten som ikke hensyntar gebyrer som for eksempel etableringsgebyr og termingebyr. Altså er det den grunnleggende rentesatsen du betaler for lånet ditt. 

Effektiv rente tar hensyn til alle kostnadene forbundet med lånet. Det inkluderer den nominelle renten, i tillegg til etableringsgebyr og termingebyr. Med andre ord viser den effektive renten den totale prisen du betaler for lånet. 

Hvorfor er forskjellen viktig? 

Når du sammenligner lån, bør du fokusere på den effektive renten. Den gir deg et mer realistisk bilde av hva lånet faktisk koster, inkludert alle gebyrer. 

Flytende rente eller fastrentelån?

Flytende rente på boliglån refererer til en rente som endres i takt med markedet og rentenivåene. Dette betyr at renten på lånet kan gå opp eller ned avhengig av økonomiske forhold og at månedlige betalinger kan variere i takt med endringer i renten. Flytende rente kan være mer fleksibel og kan gi lavere rentekostnader i starten av lånet, men det kan også innebære økte kostnader på sikt hvis renten øker.

Fast rente på boliglån refererer til å binde renta. Renta forblir uendret gjennom deler av eller hele lånets løpetid, uavhengig av markedsforhold. Dette betyr at du vil ha forutsigbarhet og stabile månedlige betalinger i hele lånets løpetid, men det kan også innebære høyere rentekostnader sammenlignet med flytende rente hvis rentenivået er høyt når lånet tas opp. 

I BN Bank tilbys boliglån i utgangspunktet med flytende rente, men ved forespørsel kan vi også utarbeide tilbud på boliglån med fast rente med binding over 3, 5 eller 10 år. Prisen endrer seg fra dag til dag og er videre avhengig av en individuell vurdering. Ta kontakt med oss på telefon 73 89 20 00 dersom du ønsker en prat om fastrentelån.

Det er viktig å vurdere både fordeler og ulemper med både flytende og fast rente når du skal velge hva slags type rente du ønsker på boliglånet.

Hva bestemmer renten jeg får?

Når du søker om lån gjør banken en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt og gjeld, samt betalingsanmerkninger. BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet.

Hvordan få beste rente på boliglån?

Vi etterstreber en fullstendig likebehandling av alle nye og eksisterende kunder i samme situasjon ved prisfastsettelse og renteendring. Vår laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 50% av boligens verdi for boliglån og 60% for rammelån.

Kunne ikke starte applikasjonen!

Styringsrente vs boliglånsrente

Styringsrente

  • Styringsrenten er den renten som Norges Bank fastsetter. Den er ikke direkte knyttet til bankenes utlånsrente.
  • Styringsrenten brukes av sentralbanken for å styre blant annet inflasjon, økonomisk vekst og arbeidsledighet.
  • Sentralbanken kan endre styringsrenten gjennom planlagte rentemøter, vanligvis rundt seks ganger i året.
  • Endringer i styringsrenten påvirker økonomien over tid og kan også påvirkes av andre faktorer som politikk og markedets forventninger.

Boliglånsrente

  • Boliglånsrenten er den renten som bankene tilbyr kundene på boliglån.
  • Boliglånsrenten påvirkes av styringsrenten, men også lånets størrelse og lånets løpetid og andre risikovurderinger.
  • Bankene låner penger fra andre steder enn Norges Bank, da fra innskudd fra kunder og lån i pengemarkedet (investorer, pensjonsforetak, folketrygdfondet og andre banker). Derfor er boliglånsrenten ikke identisk med styringsrenten.  

Ulike lånetyper har ulik pris

Bankens ulike lånetyper, for eksempel boliglån, boligkreditt, mellomfinansiering og SeniorLån, prises ulikt. Faktorer som risiko og belåningsgrad har betydning for prisen.

Som kunde har du rett til opplysninger om hvilken risikoklasse du har i bankens modeller, og vil få opplyst alle spesielle forhold vi har vektlagt ved innvilgelse av lånet slik at du kan vurdere begrunnelsen dersom prisen du får avviker fra prislisten.

Jente diskuterer ulike lånetypere

Priser lån med pant i bolig

Boligkjøpsprosessen

Et boligkjøp er en stor investering, og i den forbindelse er det mye som skal vurderes og mange avgjørelser som skal tas. Her gir vi deg noen gode tips og råd på veien.