Ulike lånetyper har ulik pris

Bankens ulike lånetyper, for eksempel boliglån, boligkreditt, mellomfinansiering og SeniorLån, prises ulikt. Faktorer som risiko og belåningsgrad prises også ulikt.

Som kunde har du rett til opplysninger om hvilken risikoklasse du har i bankens modeller, og vil få opplyst alle spesielle forhold vi har vektlagt ved innvilgelse av lånet slik at du kan vurdere begrunnelsen dersom prisen du får avviker fra prislisten.

Hva bestemmer renten du får?

Når du søker om lån gjør banken en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt og gjeld, samt betalingsanmerkninger. BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet.

I BN Bank etterstreber vi en fullstendig likebehandling av alle nye og eksisterende kunder i samme situasjon ved prisfastsettelse og renteendring. Vår laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 50% av boligens verdi for boliglån og 60% for boligkreditt.

Priser lån med pant i bolig

Boliglån med fornøydgaranti innenfor 50 % av boligens verdi (1):            
Lån over kr 2 000 000                               1,69 % nom.                     1,76 % eff.
Lån under kr 2 000 000                             1,89 % nom.                    1,98 % eff.

Boliglån med fornøydgaranti innenfor 75 % av boligens verdi (1):
Lån over kr 2 000 000                               1,95 % nom.                     2,01 % eff.
Lån under kr 2 000 000                             2,15 % nom.                    2,24 % eff.

Boliglån med fornøydgaranti innenfor 85 % av boligens verdi (1)
Lån over kr 2 000 000                                2,60 % nom.                   2,68 % eff.
Lån under kr 2 000 000                             2,80 % nom.                   2,91 % eff.

Boligkreditt innenfor 60 % av boligens verdi (2):
Uavhengig av lånebeløp:                         2,15 % nom.                    2,30 % eff.
Du betaler en provisjon på lånerammen med 0,01 % per måned.

Mellomfinansieringslån innenfor 85 % av boligens verdi (3):
Uavhengig av lånebeløp:                         4,50 % nom.                   4,84 % eff.

SeniorLån:
Uavhengig av lånebeløp:                         3,95 % nom.                   4,02 % eff.

Merknader

For fastrente boliglån, ta kontakt med oss på 73 89 20 00.

Beste rente for lån forutsetter at lånet kvalifiserer for overføring til bankens kredittforetak. De viktigste kvalifiseringsreglene er at lån maksimalt utgjør 75 % av dokumentert boligverdi, kredittrisiko er lav og ingen overtrekk siste 12 måneder.
Lån til kunder som ikke bruker BN Bank i det daglige med lønnsinngang, regningsbetaling og bankkort gis et påslag i rentesats på 0,10 %.

1) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 45, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 000 000 og kr 1 500 000. 

2) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 45, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 000 000 og kr 1 500 000.

3) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 6 måneders løpetid, termingebyr kr 45, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000.