Hva bestemmer renten du får?

Når du søker om lån gjør banken en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt og gjeld, samt betalingsanmerkninger. BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet.

I BN Bank etterstreber vi en fullstendig likebehandling av alle nye og eksisterende kunder i samme situasjon ved prisfastsettelse og renteendring. Vår laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 50% av boligens verdi for boliglån og 60% for boligkreditt.

Priser lån med pant i bolig