Hva bestemmer renten du får?

Når du søker om lån gjør banken en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt og gjeld, samt betalingsanmerkninger. BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet.

I BN Bank etterstreber vi en fullstendig likebehandling av alle nye og eksisterende kunder i samme situasjon ved prisfastsettelse og renteendring. Vår laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 50% av boligens verdi for boliglån og 60% for boligkreditt.

Flytende rente eller fastrentelån?

Flytende rente på boliglån refererer til en rente som endres i takt med markedet og rentenivåene. Dette betyr at renten på lånet kan gå opp eller ned avhengig av økonomiske forhold og at månedlige betalinger kan variere i takt med endringer i renten. Flytende rente kan være mer fleksibel og kan gi lavere rentekostnader i starten av lånet, men det kan også innebære økte kostnader på sikt hvis renten øker.

Fast rente på boliglån refererer til en rente som forblir uendret gjennom hele lånets løpetid, uavhengig av markedsforhold. Dette betyr at du vil ha forutsigbarhet og stabile månedlige betalinger i hele lånets løpetid, men det kan også innebære høyere rentekostnader sammenlignet med flytende rente hvis rentenivået er høyt når lånet tas opp. 

I BN Bank tilbys boliglån i utgangspunktet med flytende rente, men ved forespørsel kan vi også utarbeide tilbud på boliglån med fast rente med binding over 3, 5 eller 10 år. Prisen endrer seg fra dag til dag og er videre avhengig av en individuell vurdering. Ta kontakt med oss på telefon 73 89 20 00 dersom du ønsker en prat om fastrentelån.

Det er viktig å vurdere både fordeler og ulemper med både flytende og fast rente når du skal velge hva slags type rente du ønsker på boliglånet.

Priser lån med pant i bolig