Hvordan får jeg boliglån - Faktorer som påvirker hvor mye du kan kjøpe bolig for

Når du lurer på "Hvor mye kan jeg kjøpe bolig for", er det flere faktorer å vurdere. Det er ikke nødvendigvis slik at hvor mye du ønsker å låne, er det samme som hvor mye du får låne.

Vær realistisk når du tenker på hvor mye du skal låne, fordi det skal også være rom for å leve etter at alle faste utgifter er betalt. Et boligkjøp er kanskje den viktigste privatøkonomiske beslutningen du tar. Selv om banken tar sikkerhet i boligen din stilles det også en del krav til deg som låntaker:

1. Betjeningsevne

Inntekten din påvirker boligkjøpet. Du må kunne dokumentere at du kan betjene boliglånet du ønsker å ta opp. I tillegg sjekker banken om økonomien din er god nok til å takle et mulig rentehopp på opptil 5 prosentpoeng. Din totale gjeld kan ikke overstige 5 ganger bruttoinntekten din. Dersom dere er to som skal ta opp lån sammen er det inntekten til begge to som legges til grunn når maksimal lånesum skal vurderes.

2. Egenkapital

De pengene du selv må stille med i forbindelse med boligkjøpet kalles egenkapital. Skal du kjøpe bolig kan banken låne deg opptil 85 % av kjøpesummen, altså må du stille med 15 prosent av kjøpesummen selv. Kjøper du bolig til 3.000.000 kroner betyr dette med andre ord at du må ha 450.000 kroner som 15 prosent egenkapital for å finansiere boligen.

3. Betjeningsvilje

Banken vurderer ryddigheten i din privatøkonomi. Kan du vise til god og kontrollert økonomi er dette naturlig nok noe banken ser positivt på. Har du dårlig betalingshistorikk med inkassosaker, betalingsanmerkninger og ubetalte regninger vil dette være grunnlag for avslag hos banken. Har du mye usikret gjeld (forbrukslån og kredittkort) er det lurt å betale ned så mye som mulig på denne før du søker om finansieringsbevis og lån til kjøp av bolig.

Les mer om hva som bestemmer hvor mye en bank kan låne ut til sine kunder her.

Sikkerhet med pant i boligen – hva er et pantedokument?

For at du skal få boliglån må banken ta pant i boligen din som sikkerhet for lånet. Et pantedokument er et juridisk bindende dokument som viser at en eiendel er stilt som sikkerhet for lånet ditt. Pantedokumentet må bevitnes at to myndige personer som bor i Norge. 

Hva er realkausjon?

Har du ikke nok egenkapital kan det være et alternativ å få foreldre eller andre til å stille som realkausjonister for boliglånet. Det betyr at banken får ekstra sikkerhet i deres bolig, de er garantister for hele eller deler av lånesummen. Det går da ingen penger mellom foreldre og barn, det er kun snakk om ekstra sikkerhet for lånet. 

Hva må realkausjonistene tenke på?

For deg som stiller realkausjon er det viktig å tenke gjennom følgende:

  • Hvor lenge skal kausjonsansvaret vare? Krev gjerne at nedbetalingen skjer raskest for den delen av lånet du er kausjonist for.
  • Dersom boligprisene fortsetter å øke kan det være lurt å ta verdivurdering av den kjøpte eiendommen etter et år eller to, det kan da hende at kausjonsansvaret kan frafalles.
  • Vil du selv ha behov for lån i forbindelse med f.eks. oppussing eller boligbytte, slik at du ikke burde låse økonomien?
  • Har du flere barn og vil du ha behov for å hjelpe også disse?
  • Tåler du ansvaret dersom det skulle gå dårlig med låntaker?

Kjøpe bolig med medlåntaker

Har du/dere litt svak betjeningsevne kan det være et alternativ å få med seg en medlåntaker. Med to eller flere låntakere vil det være den samlede inntekten (og gjelden) som vurderes når lånet skal innvilges. Som medlåntaker er du solidarisk ansvarlig for betjening av lånet. Dette betyr at ansvaret er delt likt mellom hovedlåntaker og medlåntaker.

Finansiering for boligkjøp

Et finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan låne når du skal kjøpe bolig. Det er en garanti fra banken for at du kan låne en viss sum. Du kan ikke legge inn bud på en bolig før du har snakket med banken om lån, og megleren vil alltid sjekke om du har mulighet til å finansiere budet du legger inn.

Får du kjøpt boligen blir finansieringsbeviset gjort om til et boliglån når du overtar boligen. Prøv lånekalkulatoren vår lengre ned.

LES OGSÅ: Når er det best å kjøpe bolig?

Hva bestemmer renten på lånet?

BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet. Vi etterstreber en fullstendig likebehandling av alle nye og eksisterende kunder i samme situasjon ved prisfastsettelse og renteendring.

Er det vanlig at banken endrer renten ofte?

Bankene endrer som regel renten når rentemarkedet beveger seg, enten opp eller ned, og forblir der en stund. Det er med andre ord ingen grenser for hvor ofte bankene kan endre renten, men det er ikke ønskelig fra bankene med hyppige endringer. For det første ønsker kundene stabilitet, og i tillegg er det en del kostnader forbundet med renteendringer for banken.

Bankene må varsle en renteøkning på lån minimum 6 uker i forveien. Skal renten settes ned kan det derimot gjøres med en gang, siden dette er til kundenes fordel.

Lønner det seg å betale ned på lånet eller spare på konto?

Når renten er høy betyr dette høyererenteinnbetalinger på lånet, dette gjør det vanskelig for mange å spare penger. Når rentene er lave, betyr dette lavereinnbetalinger på lånet. Mange har imidlertid benyttet muligheten til å opprettholde det samme månedsbeløpet som tidligere, slik at lånet betales ned raskere. Fordelen er da naturlig nok at lånet ditt reduseres, ulempen er at du kanskje ikke får spart opp penger.

Det finnes ingen fasit på dette, men har du dyre lån og kreditter bør du prioritere å betale ned disse før du betaler ekstra på boliglånet ditt. I tillegg er det alltid lurt å spare opp på en bufferkonto, slik at du har penger til overs dersom noe uforutsett skulle skje. 

Kunne inne starte applikasjonen
Kunderådgiver Bernt Oskar Bugge hjelper deg med boliglån

Vi hjelper deg med bolig

Har du spørsmål rundt din økonomi, boligkjøp eller boliglån? Ta gjerne en prat med oss på en dag og et tidspunkt som passer best for deg.

Kontakt oss på 73 89 20 00 eller post@bnbank.no.