Budrunde regler

Her får du en rask oversikt over budrunde regler før du setter i gang:

 • Kravet til innholdet i et bud vil fremkomme av budskjema til megler. Normalt sett skal budet inneholde eiendommens adresse, kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold.
 • Budet må gis skriftlig til megler, dette gjelder også forhøyelser og motbud, aksept eller avslag. Med skriftlige bud menes også digitale meldinger som via SMS og e-post. De fleste meglere har løsninger der man logger inn med BankID for å avgi bud, så forsikre deg om at du har din BankID tilgjengelig. 
 • Tidsfrist på bud kan ikke settes kortere enn til kl. 12.00 dagen etter visning. Etter denne fristen bør ikke budgivere sette kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til å orientere selger og eventuelt andre budgivere innenfor fristene. Vær likevel oppmerksom på at det er mulig å sette korte frister.
 • Selger kan selv bestemme hvem hun/han vil selge til, boligen trenger ikke nødvendigvis å gå til den som har det høyeste budet.
 • Megler vil holde alle budgivere informert om nye bud og eventuelle forbehold. Dette bekreftes skriftlig fra megler. Megler vil formidle bud og eventuelle forbehold til alle budgivere. Dette bekreftes skriftlig fra megler.
 • Les Norges Eiendomsmeglerforbund sine standardregler for hvordan budrunder skal gjennomføres, budrunde regler og hva som skjer når du har vunnet budrunden her. 

Snakk med banken før boligkjøpet

Ta høyde for de totale kostnadene

Sett tak for egen budgivning

Tips til budrunden

 • Når du finner drømmeboligen for salg, ta kontakt med banken din for å diskutere hva du har råd til innenfor dine økonomiske rammer. Banken kan se muligheter som du ikke ser. Ut fra dette får du et finansieringsbevis som setter ramme for ditt boligkjøp.
 • Bestem deg før budrunden begynner om du virkelig ønsker å kjøpe boligen, og eventuelt hvor mye du maksimalt ønsker å by på boligen.  Her er det viktig å holde seg til planen sin og ikke blir revet med av andres bud. Raske budrunder kan fort trigge konkurranseinstinktet, der det blir viktigere å vinne enn at kjøpesummen er fornuftig.
 • På toppen av kjøpesum kommer dokumentavgifter på brukte boliger på 2,5 % (av kjøpesum). Ta høyde for at dette beløpet, samt tinglysningsavgift når du ser på den totale kostnaden ved kjøpet. For borettslagseiendommer, aksje - eller obligasjonsleiligheter betaler man ikke dokumentavgift, men et såkalt transportgebyr til forretningsførerer i boligselskapet.
 • Husk å beregne kostnader knyttet til oppussing, møblering, forsikring av boligen mm. Dette kan påvirke hvor mye du har råd til å betale for boligen. Her kan du lese mer om hvor mye det koster å forsikre boligen.
 • Ikke legg inn bud på mer enn en bolig av gangen. Alle bud er en bindende avtale, så du kan ende opp med to boliger dersom du byr parallelt.
 • Ikke oppgi til megler hvor mye du har å gå på i budrunden. Når megler ringer banken for å få bekreftelse på finansiering i forbindelse med ditt første bud, vil heller ikke banken oppgi din maksimale ramme.

LES OGSÅ: Er det lurt å kuppe bolig?