Budrunde regler: Det du trenger å vite

En budrunde er når flere interesserte kjøpere gir sine bud på en bolig. Her får du en rask oversikt over budgivnings regler før du setter i gang:

 • Kravet til innholdet i et bud vil fremkomme av budskjema til megler. Normalt sett skal budet inneholde eiendommens adresse, kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold.
 • Budet må gis skriftlig til megler, dette gjelder også forhøyelser og motbud, aksept eller avslag. Med skriftlige bud menes også digitale meldinger som via SMS og e-post. De fleste meglere har løsninger der man logger inn med BankID for å avgi bud, så forsikre deg om at du har din BankID tilgjengelig. 
 • Tidsfrist på bud kan ikke settes kortere enn til kl. 12.00 dagen etter visning. Etter denne fristen bør ikke budgivere sette kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til å orientere selger og eventuelt andre budgivere innenfor fristene. Vær likevel oppmerksom på at det er mulig å sette korte frister.
 • Selger kan selv bestemme hvem hun/han vil selge til, boligen trenger ikke nødvendigvis å gå til den som har det høyeste budet.
 • Megler vil holde alle budgivere informert om nye bud og eventuelle forbehold. Dette bekreftes skriftlig fra megler. Megler vil formidle bud og eventuelle forbehold til alle budgivere. Dette bekreftes skriftlig fra megler.
 • Les mer om budrunde og standardregler hos Norges Eiendomsmeglerforbund.

Snakk med banken før boligkjøpet

Ta høyde for de totale kostnadene

Sett tak for egen budgivning

Budrunde tips

 • Når du finner drømmeboligen for salg, ta kontakt med banken din for å diskutere hva du har råd til innenfor dine økonomiske rammer. Banken kan se muligheter som du ikke ser. Ut fra dette får du et finansieringsbevis som setter ramme for ditt boligkjøp.
 • Bestem deg før budrunden begynner om du virkelig ønsker å kjøpe boligen, og eventuelt hvor mye du maksimalt ønsker å by på boligen.  Her er det viktig å holde seg til planen sin og ikke blir revet med av andres bud. Raske budrunder kan fort trigge konkurranseinstinktet, der det blir viktigere å vinne enn at kjøpesummen er fornuftig.
 • På toppen av kjøpesum kommer dokumentavgifter på brukte boliger på 2,5 % (av kjøpesum). Ta høyde for at dette beløpet, samt tinglysningsavgift når du ser på den totale kostnaden ved kjøpet. For borettslagseiendommer, aksje - eller obligasjonsleiligheter betaler man ikke dokumentavgift, men et såkalt transportgebyr til forretningsførerer i boligselskapet.
 • Husk å beregne kostnader knyttet til oppussing, møblering, forsikring av boligen mm. Dette kan påvirke hvor mye du har råd til å betale for boligen. Her kan du lese mer om hvor mye det koster å forsikre boligen.
 • Ikke legg inn bud på mer enn en bolig av gangen. Alle bud er en bindende avtale, så du kan ende opp med to boliger dersom du byr parallelt.
 • Ikke oppgi til megler hvor mye du har å gå på i budrunden. Når megler ringer banken for å få bekreftelse på finansiering i forbindelse med ditt første bud, vil heller ikke banken oppgi din maksimale ramme.

Hvordan vinne en budrunde

 1. Forberedelse: For å vinne en budrunde er grundige forberedelser svært viktig. Gjør det kjent i boligmarkedet der du ønsker å kjøpe bolig, og finn ut hva lignende eiendommer har blitt solgt for tidligere. Dette kan vi i banken være behjelpelig med.
 2. Ha økonomien i orden: Med en ryddig økonomi er det lite tidkrevende å få finanseringsbeviset på plass. Da vet du hvor mye du kan kjøpe bolig for, og kan planlegge visninger og budstrategi deretter.
 3. Budstrategi: Ønsker du å legge inn bud på en bolig, bestem deg på forhånd hvor mye du mener denne boligen er verdt. Selv om du kanskje har finansieringsbevis for å by godt over takst, kan gjeldende bolig være verdt langt mindre. Bestem deg for om du ønsker å være den som byr først eller om du ønsker å avvente for å se hva andre byr. Dette kan holde prisen nede.  
 4. Vær rask: Det kan være lurt å ha logget seg inn i portalen for å avgi bud i forkant av at budrunden starter slik at du vet at du kommer inn, og at du har riktig lenke. Når budrunden er i gang, følg nøye med på fristene, og ønsker du å legge inn bud - gjør det i tide før forrige bud går ut. 
 5. Fleksibilitet: Vis selgeren din fleksibilitet i forhold til overtakelsetidspunkt, og andre eventuelle forhandlingspunkter. Da kan du gå seirende ut av budrunden, selv om du ikke har det høyeste budet. 

LES OGSÅ: Er det lurt å kuppe bolig?

Spørsmål om budrunde

Det finnes ingen regler for når en budrunde kan starte, men ingen bud skal ha kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. 

Som oftest starter en budrunde dagen etter siste visning. Har det vært visning en onsdag, kommer ofte det første budet torsdag morgen med akseptfrist kl 12. 

Det finnes ingen fasitsvar for hvor lenge en budrunde varer. 
Første budfrist etter siste visning er kl 12 påfølgende dag. Kommer det inn bud morgenen etter visning vet man at dette og eventuelt flere bud må stå frem til klokken 12. Er budrunden ikke avgjort innen klokken 12, bør budene som kommer etter dette ikke ha kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Dette er den tidsperioden som en person eller virksomhet har til å akseptere et bud eller en avtale som er blitt presentert for dem. Ved bud på boliger settes akseptfrist ofte til kl 12 neste dag. Går budrunden utover dette tidspunktet bør ha 30 minutters akseptfrist.

Boliglånsrådgiver i BN Bank, Emilie, sitter i lokalet fremfor en PC og smiler, til illustrasjon for rentekalkulator

Kontakt oss for å lære mer om budrunde og strategier for boligkjøp

Ønsker du en prat om boligkjøp er vi klar for å hjelpe deg! I BN Bank kan du få tilbud om finansieringsbevis og mellomfinansiering i tillegg til selve boliglånet - noe som betyr at vi ordner hele boligkjøpet for deg. 

Ta kontakt med oss på telefon 73 89 20 00 eller e-post post@bnbank.no.

Kunne ikke starte applikasjonen!