Hva må gjøres ved overtakelse av bolig?

Innhold i kjøpekontrakt

Kjøpekontrakten skal inneholde informasjon om hva som er solgt, hvem som er parter i handelen, kjøpesum, omkostninger, betalingsbetingelser, tidspunkt for overtakelse og eventuelt andre saker kjøper og selger har blitt enige om i forkant.

Signere kjøpekontrakt

Før du skal overta boligen vil megler invitere deg til et kontraktsmøte. Da vil dere sammen gå gjennom kjøpekontrakten og signerer på at boligen er din. Du kan signere alle dokumenter med BankID. Husk å ta med deg legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde). 

Send kjøpekontrakt til banken

Når du har signert kjøpekontrakten må du sende kjøpekontrakten til banken. Så snart vi har mottatt kopi av signert kjøpekontrakt avtaler vi sammen eksakt lånebeløp og avklarer øvrige ting - deretter sender vi ut lånedokumentene til deg.

Signer lånedokumenter

Signerer du lånedokumentene elektronisk går det naturlig nok raskest. Av og til hender det at noe likevel må signeres for hånd. Uansett er det gunstig om disse dokumentene er ferdig signert og returnert til oss senest to uker før overtakelse. Da har vi god tid til å kontrollere dokumentene mot kjøpekontrakten og foreta nødvendige dokumentutvekslinger mot megler før utbetaling.

Overtakelsesdato

Du må bekrefte overtsakelsesdato til banken. Vær sikker på at banken har fått informasjon om overtakelsesdato, og sørg for at egenkapitalen står tilgjengelig på konto slik at vi i banken kan overføre til megler i riktig tid. Er ikke betalingen i orden blir det ingen overtakelse.

Forsikringer

Før overtakelsen må du sørge for å ha alle forsikringer i orden. Kontakt ditt forsikringselskap og informer om flytting. De trenger nytt gårds- og bruksnummer, og dere blir enige om premie/egenandel for innbo- og boligforsikring for den nye boligen.

På overtakelsesdagen

Overtakelsen skjer i boligen du har kjøpt, til avtalt tid med både selger og kjøper tilstede. Under overtakelsen går man gjennom boligen sammen for å oppdage eventuelle feil og mangler, og får informasjon om boligens historikk og egenskaper. Deretter fyller dere ut overtakelsesprotokollen som kjøper signerer og sender til megler. Her skriver man inn at boligen er gått gjennom og får med eventuelle feil eller mangler. Dette bør sjekkes:

  • På overtakelsesdagen bør du sjekke rengjøringen av boligen nøye. Er vaskingen bra nok? Selger plikter å ha rengjort grundig, og har man merknader her har selger mulighet til å rette opp feilen. Da vil selger eventuelt komme tilbake og vaske på nytt. Kjøper har krav på å holde tilbake penger som tilsvarer utgiftene på å fullføre rengjøringen. Signerer du overtakelsesprotokollen og avdekker dårlig vasking etterpå er det for sent, da har man ingen rett til å kreve omvask.
  • Er strøm- og vannmåler avlest? Noter avlesningen, eller ta et bilde av målerstand slik at man har dette om det ikke blir avlest automatisk. Kjøperen må kontakte sitt strømselskap og opprette nytt abonnement på ny adresse, selger må da huske å avslutte sitt avtaleforhold på denne boligen.
  • Er alt påkrevd brannvernutstyr på plass og funksjonelt? Dette tilhører boligen og skal ikke tas med av selger.
  • Har du fått alle nøkler til boligen? Til ytterdører, boder, garasjer og sikringsskap. Er det nøkler på avveie som du som kjøper ikke er informert om er det selger som skal ta kostanden ved en eventuell bytting av lås.
  • Hva følger med boligen og har selger satt igjen utstyr i henhold til salgsoppgaven?  Gjelder for eksempel hvitevarer, fastmonterte lamper, og garderober. Gjør en enkel sjekk av hvitevarene, ser de ut til å fungere?
  • Benytt anledningen til å spørre selger om praktiske ting knyttet til boligen eller nærområdet. Det kan blant annet være fint å vite om snarveier, hendige naboer eller fine turstier. Spør også om husets tekniske installasjoner. Kanskje trenger man passord til stryring av smarthus-løsninger som lys, brannvarslere og varmekilder. 

Dersom du skulle oppdage vesentlige mangler etter du som kjøper har overtatt boligen er det viktig at du reklamerer til selger så raskt som mulig, gjerne skriftlig. Det er en reklamasjonsfrist på fem år, og går det mer enn dette kan man ikke rette noe krav mot selger. Les mer om reklamasjon på Huseierne.no.

Ønsker du å søke om finansieringsbevis?

Har du tatt en avgjørelse og er klar for å kjøpe bolig, kan du søke om finansieringsbevis. Er du boliglånskunde i BN Bank, eller flytter lånet til oss nå, får du finansieringsbeviset gratis.

Lykke til!

Kontakt oss på telefon

Snakk med en rådgiver i BN Bank om boliglån, og muligheten til å kjøpe din drømmebolig. Vi er eksperter på boliglån og ser muligheter og løsninger der andre ser begrensninger.

Alle hverdager mellom kl. 09.00 - 15.00.