Før overtakelse må du:

 1. Signere kjøpekontrakt
  Før du skal overta boligen vil megler invitere deg til et kontraktsmøte. Da vil dere sammen gå gjennom kjøpekontrakten og signerer på at boligen er din. Du kan signere alle dokumenter med BankID. Husk å ta med deg legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde). 
 2. Send kjøpekontrakt til banken og få lånedokumenter tilsendt
  Så snart vi har mottatt kopi av signert kjøpekontrakt avtaler vi sammen eksakt lånebeløp og avklarer øvrige ting - deretter sender vi ut lånedokumentene til deg.
 3. Signer lånedokumenter
  Signerer du alt elektronisk går det naturlig nok raskest. Av og til hender det at noe likevel må signeres på "gamlemåten", altså for hånd. Uansett er det gunstig om disse dokumentene er ferdig signert og returnert til oss senest to uker før overtakelse. Da har vi tilstrekkelig tid til å kontrollere dokumentene mot kjøpekontrakten og foreta nødvendige dokumentutvekslinger mot megler før utbetaling.
 4. Bekreft overtakelsesdato til banken og ha egenkapital klar
  Vær sikker på at banken har fått informasjon om overtakelsesdato, og sørg for at egenkapitalen står tilgjengelig på konto slik at vi i banken kan overføre til megler i riktig tid. Er ikke betalingen i orden blir det ingen overtakelse.
 5. Husk å ha alle forsikringer i orden
  Før overtakelsen må du sørge for å ha alle forsikringer i orden. Kontakt ditt forsikringselskap og informer om flytting. De trenger nytt gårds- og bruksnummer, og dere blir enige om premie/egenandel for innbo- og boligforsikring for den nye boligen.

Hva inneholder kjøpekontrakten?

 

Kjøpekontrakten skal inneholde informasjon om hva som er solgt, hvem som er parter i handelen, kjøpesum, omkostninger, betalingsbetingelser, tidspunkt for overtakelse og eventuelt andre saker kjøper og selger enige om i forkant.

På overtakelsesdagen

Overtakelsen skjer i boligen du har kjøpt, til avtalt tid med både selger og kjøper tilstede. Sammen med selger fyller du ut og signerer en overtakelsesprotokoll som skal sendes til megler. Her skriver man inn at boligen er gått gjennom og eventuelle feil eller mangler. Dette bør sjekkes:

 • Er vaskingen bra nok? Selger plikter å ha ryddet og rengjort grundig, og har man merknader her har selger mulighet til å rette opp feilen. Da vil selger eventuelt komme tilbake og vaske på nytt. Kjøper har krav på å holde tilbake penger som tilsvarer utgiftene på å fullføre rengjøringen. 
 • Er strøm- og vannmåler avlest? Kjøperen må kontakte sitt strømselskap og opprette nytt abonnement på ny adresse, selger må da huske å avslutte sitt avtaleforhold på denne boligen.
 • Er alt påkrevd brannvernutstyr på plass og funksjonelt? Dette tilhører boligen og skal ikke tas med av selger.
 • Har du fått alle nøkler til boligen? Til ytterdører, boder, garasjer og sikringsskap.
 • Hva følger med boligen og har selger satt igjen utstyr i henhold til salgsoppgaven? Gjelder for eksempel hvitevarer, lamper, garderober.
 • Benytt anledningen til å spørre selger om praktiske ting knyttet til boligen eller nærområdet. Det kan blant annet være fint å vite om snarveier, hendige naboer eller fine turstier. 

Dersom du skulle oppdage vesentlige mangler etter du som kjøper har overtatt boligen er det viktig at du reklamerer til selger så raskt som mulig, gjerne skriftlig. Det er en reklamasjonsfrist på fem år, og går det mer enn dette kan man ikke rette noe krav mot selger. Les mer om reklamasjon på Huseierne.no.