Hva skjer etter overtakelsen?

Nøkkelen er overlevert, tidligere eier har dratt, flytteeskene står i gangen. Etter overtakelsen må du gå gjennom og sjekke at alt er som det skal i eiendommen du har kjøpt, du har undersøkelsesplikt. Fungerer varmekablene, gjør avtrekksviften jobben, tar sluket unna vann, oppdager du skadedyr eller ser du noen fuktskader som ikke var der på visning eller i taksten? Finner du feil ved boligen og/eller det foreligger en mangel, må du reklamere innen rimelig tid.  

Reklamasjonsfristen løper fra det tidspunktet man overtar boligen og fra tiden du burde oppdaget mangelen. Når man oppdager en feil, mangel eller at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som var opplyst, må man gi selger en skriftlig tilbakemelding på dette innen rimelig tid, i rettspraksis anslår man dette til å være rundt 2 måneder. Du har også en absolutt reklamasjonsfrist på fem år. Etter dette kan du ikke rette krav mot selger. 

Ønsker du å vite mer rundt dine rettigheter ved boligkjøp har Forbrukerrådet god informasjon om boligkjøp og salg.

Nye regler for salg av bolig

Fra og med 1. januar 2022 ble det tryggere å kjøpe bolig. De nye reglene setter større krav til tilstandsrapporten, og at selger oppgir all relevant informasjon knyttet til boligen her. Selgeren vil da ikke kunne stå til ansvar for feil/mangler som oppgis her, samtidig er det forventet at boligkjøper vet alt som står i rapporten. Les mer om de nye reglene ved kjøp og salg av bolig her.

Nedbetaling av lånet

Boliglånet blir utbetalt samme dag som du overtar nøkkel og eierskap til din nye bolig. Det betyr også at lånet ditt begynner å forrente seg, og første innbetaling av renter og avdrag nærmer seg. Ditt lån i BN Bank har månedlig forfall, det betyr at en gang hver måned trekkes renter og avdrag fra din belastningskonto. 

Sammen med din rådgiver blir du enig om fast dag per måned for trekk, og i nett-/mobilbank finner du enkelt nedbetalingsplanen. Ønsker du etterhvert å endre forfallsdato gjør du det enkelt selv i mobil- og nettbank.

Har du en BSU-konto med oppsparte midler? Glimrende! Da har du mange muligheter til å gjøre boliglånet enklere å leve med. Du kan bruke BSU-midlene som hjelp til å kjøpe av bolig, for eksempel som egenkapital, eller du kan benytte BSU til nedbetaling av boliglån. 

Ved en slik nedbetaling kan du velge om du vil opprettholde løpetiden på lånet og få lavere avdrag, eller om du vil korte ned løpetiden og opprettholde opprinnelig terminbeløp. 

Forsikringer

Det er viktig å ha forsikringene på plass når du bytter bolig, og vi skiller gjerne mellom forsikringene du må ha, og de du bør ha knyttet til din bolig.  

En husforsikring er noe du må ha. En slik forsikring sørger for at brannskader, vannlekkasjer, flomskader osv ikke ruinerer deg. Innboforsikring er også en forsikring du må ha. Denne sikrer innboet mot ødeleggelser og skader.

Når det gjelder forsikringer du bør ha kan vi nevne utleieforsikring. Har du leietakere vil denne forsikringen sikre deg mot ubetalt husleie, hærverk og lignende. 

Les mer om utleie av bolig her.

Opprett en bufferkonto

Alle boligeiere bør ha en bufferkonto til uforutsette hendelser. Oppvaskmaskinen kan ryke og kjøkkenviften kan ta kvelden. Da er det godt å vite at du har penger stående til slike formål.

Hvor mye du bør ha på en bufferkonto er avhengig av din alder og type bolig. Med årene får du stadig flere eiendeler å ta vare på, derfor vil ofte en godt voksen ha større behov for en buffer sammenlignet med en yngre person. Eier du en eldre bolig kan behovet for vedlikehold være større sammenlignet med vedlikeholdsbehovet i en ny leilighet, derfor bør man hensynta dette når man setter av penger på bufferkonto.

Hvordan få råd til oppussing

Mange som overtar bolig, drømmer om å gjøre endringer for å tilpasse boligen til deres behov eller stil. Da er det viktig at man setter opp et budsjett slik at man vet hvor mye man har råd til i sin nye bolighverdag. En mal på hvordan du og din familie kan sette opp et budsjett kan være til hjelp.

Er du handy kan det lønne seg å gjøre så mye som mulig av oppussingen selv , fagfolk skal selvfølgelig benyttes når det er påkrevd. Et enkelt tips for å få råd til ønsket oppussing er å gjøre ferien billigere, og benytte feriepengene og eventuelle skattepenger til oppgradering av din nye bolig. 

Der du trenger fagfolk, velg en seriøs håndverker som følger gjeldende regler, da har du all dokumentasjon du trenger den dagen boligen skal selges. Tettpå veilederen på skatteetaten.no gir deg hjelp til å velge seriøse håndverkere, og er enkel og fin å forholde seg til når man skal pusse opp. Ta en titt her.

Ta eventuelt kontakt med din rådgiver for å diskutere hvilke muligheter du har finansielt knyttet til oppussing, kanskje opplåning er beste løsning. 

Kjøpe bolig

Skal du kjøpe bolig må du ha finansieringsbevis. Da vet du hvor mye du kan få låne i banken.

Hus med dør

Boliglån

Hos oss får du et boliglån du kan leve med og vi hjelper deg når du har behov for det. Er du ikke fornøyd, får du penger tilbake!