Dette gjør du om du mistenker svindel

1

Ring banken

Kontakt oss på telefon 73 89 20 00 for umiddelbar sperring av konti. 

2

Ta kontakt med politiet

Vi anbefaler at saken meldes til politiet. Anmeldelsen gjøres for å dokumentere at du har meldt fra om at du har blitt utsatt for kriminelle handlinger.

3

Send inn din sak

Du kan få kompensert tapet ditt. Under ser du hvordan du rapporterer svindel på konto. 

Er kontoen din misbrukt?

Beskriv hendelsen i skjemaet og legg ved relevant dokumentasjon som skjermbilder, kommunikasjon med svindler, politianmeldelse etc. Vi vil kontakte deg etter å ha gått gjennom saken.

Telefonrør

Ring oss for å sperre konto

Ring oss på telefon 73 89 20 00 for å sperre konto.

Spørsmål om reklamasjon

Dersom du har gjennomført et kjøp ved bruk av et bankkort eller en kontobetaling via en tredjepart, og selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser, har du muligheten til å sende inn en reklamasjon. 

Den samme prosessen gjelder også hvis du oppdager transaksjoner på kontoen din som du ikke gjenkjenner eller hvis du blir belastet flere ganger for samme vare eller tjeneste.

Det er viktig å først prøve å løse eventuelle problemer med selgeren før du går videre med en reklamasjon for en transaksjon. Husk å legge ved dokumentasjon som beviser at du har forsøkt å komme til en løsning med selgeren. Dette vil bidra til at vi kan håndtere din reklamasjonssak raskere.

Tiden det tar å behandle en reklamasjonssak kan variere. For å sikre en så rask behandling som mulig, oppfordrer vi deg til å gi grundige svar på alle spørsmål som stilles i reklamasjonsskjemaet. I tillegg anbefaler vi at du laster opp dokumentasjon som viser at du har gjort forsøk på å løse problemet med brukerstedet.

  • Bruk av kontaktløs betaling anses som like sikkert som bruk av chip og PIN-kode. I tillegg gir det en ekstra trygghet ved at færre personer kan se din PIN-kode, ettersom den benyttes sjeldnere.
  • For å gjennomføre en kontaktløs betaling må kortet holdes helt inntil kortleseren. Ved større beløp kreves det likevel at du taster inn din PIN-kode. Dessuten må du periodisk angi PIN-koden for å bekrefte at du er kortets rettsmessige eier.