Når på året er det best å kjøpe bolig?

Den beste tiden for boligkjøp varierer etter markedet og dine personlige behov. Som for andre varer og tjenester er det slik at også prisene på boliger i stor grad styres av tilbud og etterspørsel. Som kjøper er det da gunstig at tilbudet er stort, mens etterspørselen er liten. Da får du mer å velge mellom og samtidig færre konkurrenter i budrundene.

Dersom tilbudet av boliger i markedet er lite, og mange er på utkikk etter bolig, vil situasjonen være helt motsatt. Konsekvensen da blir som regel stor kamp om boligene og heftige budrunder.

Skal du ha flest mulig boliger å velge mellom er det naturlig nok best å være på utkikk når tilbudet er størst i markedet. En liten ulempe da kan være at flere andre kjøpere tenker som deg og derfor er aktive i markedet. Da blir det slik at det er mange boliger å velge mellom, men konkurransen blir større, og du er like langt. På denne måten balanserer markedet seg litt ved at tilbud og etterspørsel i stor grad møter hverandre.

Det viktigste når du skal kjøpe bolig er at du er nøye med å kartlegge egne behov, og at du i tillegg tenker langsiktig.

Det viktigste når du skal kjøpe bolig er at du er nøye med å kartlegge egne behov, og at du i tillegg tenker langsiktig. Å kjøpe bolig er en stor investering, og selv om det historisk sett er slik at boligprisene stiger, er det ingen garanti for dette. Med andre ord er det ingen garanti for at et boligkjøp gir deg avkastning. Når det da sies at du må tenke langsiktig bør du regne med å eie boligen i minimum tre til fem år før du selger.

Når blir flest boliger lagt ut for salg?

Tidligere har man ofte snakket om "de beste månedene" når det gjelder å legge ut boligen for salg. De siste årene har det tendensen vært slik at aktiviteten på boligmarkedet har vært god stort sett hele året. Det er imidlertid slik at det fremdeles er mest aktivitet på vårparten, og at boligmarkedet har hatt en tendens til å virkelig ta av rundt påsketider. Når vinteren nærmer seg og jula kommer roer markedet seg.

Når det gjelder boligprisene, så har de tradisjonelt sett hatt gjennomsnittlig høyest økning i begynnelsen av året og frem mot sommeren. Sommeren har som regel litt mindre aktivitet, og da flater prisene mer ut. Så blir det som regel høyere aktivitet og økte priser i august igjen, før det roer seg utover høsten og frem til over jul. Uansett er det viktig å vite at det ikke er noen oppskrift eller fasit på når på året det lønner seg å selge bolig.

Det kan være fordelaktig å kjøpe og selge i samme marked, altså at du ikke venter for lenge mellom kjøp og salg. Noen venter med å kjøpe ny bolig i håp om at prisene skal synke, men dette er naturlig nok forbundet med usikkerhet, da det faktisk er en risiko for at prisene stiger på det du skal kjøpe. Da kan det bli vanskelig å komme inn i markedet igjen, spesielt dersom man har et stramt budsjett med tanke på hva man kan kjøpe for.

Er det best å eie eller leie bolig?

Dersom man kan legge til grunn normale forutsetninger om gjennomsnittlig verdistigning på boliger, vil det nok på sikt lønne seg å kjøpe bolig fremfor å leie bolig. Det er imidlertid viktig å tenke over hvor lenge du har tenkt å bo der, for det er store kostnader forbundet med både kjøp og salg av bolig. 

Fordeler ved å eie bolig:

  • Full frihet, du kan bestemme hvor lenge du vil bo der og hva du ønsker å gjøre med boligen.
  • Du får skattefri gevinst ved salg dersom du har bodd der minst 12 av de siste 24 månedene.
  • Fradrag for gjeldsrenter.
  • Du kan leie ut inntil halvparten skattefritt.

Fordeler ved å leie bolig:

  • Ingen ekstrakostnader ved salg om du skal bo der i kort tid.
  • Du blir ikke påvirket av eventuell prisnedgang på boligen.
  • Du kan leie uten å ha egenkapital (men du må som regel ut med depositum).

Er det mulig å få boliglån uten egenkapital?

Skal du kjøpe bolig i Norge stilles det krav om at du har egenkapital som skal dekke minimum 15 prosent av kjøpesummen. Det naturlige startpunktet for oppsparing av egenkapital er å opprette en BSU-konto, hvor man også får god rente og skattefradrag for oppsparte midler. 

Det er imidlertid også et alternativ å ha med kausjonister (som regel foreldre), som kan dekke inn egenkapital ved å stille sikkerhet i sin bolig, eller realkausjon som det også kalles. Enkelte foreldre har også mulighet til å bidra gjennom forskudd på arv.

En annen måte er å kjøpe med andre (familie, venner) for å dele på egenkapitalen, eller å søke om kommunal støtte via Startlån.

Lånekalkulator

Test din låneevne

Test din låneevne med vår lånekalkulator. Da får du et estimat på hvor mye du kan låne til å kjøpe bolig.

Hus med dør

Boliglån

Hos oss får du et boliglån du kan leve med og vi hjelper deg når du har behov for det. Er du ikke fornøyd, får du penger tilbake!