Hva er forskjellen på medlåntaker og kausjonist?

Begrepene medlåntaker og kausjonist blir ofte nevnt når man snakker om boliglån, og av og til blandes de kanskje også sammen. Men det er faktisk slik at det er viktige juridiske forskjeller mellom de to begrepene. Her får du en enkel forklaring på hva de to begrepene betyr og hva som skiller dem. 

Som medlåntaker eller kausjonist stiller du sikkerhet for lånet 

Banken foretar alltid en vurdering av din økonomiske situasjon når du søker om lån. Det stilles krav til deg både med tanke på betjeningsevne, betjeningsvilje og egenkapital. I forbindelse med dette vurderes inntekt, gjeld og eiendeler. Du kan selvfølgelig ikke låne ubegrenset med penger, bankene må blant annet forholde seg til at maksimal gjeld ikke skal overstige 5 ganger inntekten din, og at du ved kjøp av bolig må ha minimum 15 prosent egenkapital

Dersom banken mener at økonomien din ikke er sterk nok til å forsvare det lånebeløpet du selv ønsker, kan det skyldes at inntekten din er for lav eller at du ikke har nok egenkapital. Da er det et alternativ å få en annen person til å stille med sikkerhet, slik at banken likevel kan gi deg lånet. Måten dette da kan gjøres på er at denne personen enten stiller som medlåntaker eller kausjonist. 

Hva er medlåntaker? 

Med to eller flere låntakere vil det være den samlede inntekten (og gjelden) som vurderes når lånet skal innvilges. Som medlåntaker er du solidarisk ansvarlig for lånet og for betjening av lånet. Dette betyr at ansvaret er delt likt mellom hovedlåntaker og medlåntaker. Dette gir mest sikkerhet for banken og det å være medlåntaker innebærer at ansvar på høyere nivå enn om man er kausjonist.

Både hovedlåntaker og medlåntaker er da ansvarlige for at hele lånet betales ned i henhold til avtale og nedbetalingsplan, og ansvaret er der helt til lånet er nedbetalt. Tar man opp boliglån sammen med samboer/ektefelle/partner, blir en av dere stående som hovedlåntaker, mens den andre blir medlåntaker.  

Lurer du på hvor mye du kan låne med medlåntaker? Test din låneevne her.

Hva er kausjonist? 

Som kausjonist har du subsidiært ansvar, i motsetning til det solidariske ansvaret man har som medlåntaker. Dette betyr at du som kausjonist kun har ansvar dersom låntaker/medlåntaker ikke tar ansvar for lånet og betaler i henhold til avtale.

Velger du å stille som kausjonist kan du velge å garantere for deler av lånet, og også sette begrensninger med tanke på hvor lenge du ønsker å stille sikkerhet for lånet. I forbindelse med kjøp av bolig er det vanlig å snakke om realkausjon, som betyr at noen stiller egen bolig som sikkerhet for andres boliglån. Formålet er da å gi låntaker bedre sikkerhet for sitt lån, og kanskje også sørge for å gi låntaker bedre rente på lånet

Hvem kan være kausjonist?

Hvem som helst kan være kausjonist, men det vanligste er at foreldre eller nær slekt stiller kausjon ved kjøp av bolig. Foreldre stiller ofte som kausjon med sikkerhet i egen bolig når barna skal inn på boligmarkedet. 

Hva bør man tenke på før man stiller som medlåntaker eller kaujonist? 

  • Hvordan dette vil påvirke egen økonomi
  • Hvor lenge du ønsker å stå som kausjonist
  • Om det vil være til hinder for eventuelle endringer (oppussing/boligbytte) du ser for deg i nær fremtid 
  • Om du har flere barn som kanskje også vil ha behov for medlåntaker/kausjonist