Slik fungerer boligkreditt

Du har en låneramme på inntil 60 % av boligens verdi. Lånet disponerer du slik du selv ønsker og du bestemmer selv når og hvor mye du ønsker å betale ned.

Priseksempel: Låner du 2 millioner med nominell rente på 2,65 % vil du få en effektiv rente på 2,76 %. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 2 759 462 kr.