Slik fungerer boligkreditt

  • Du har en låneramme på inntil 60 % av boligens verdi. 
  • Boligkreditten disponerer du slik du selv ønsker og du bestemmer selv når og hvor mye du ønsker å betale ned. Eventuell medlåntaker vil også disponere boligkreditten i sin nettbank.
  • Du får økt fleksibilitet, men boligkreditt er like fullt et lån. Du har ingen fast nedbetalingsplan, men vi anbefaler at du legger opp en fast månedlig overføring fra din brukskonto til boligkreditten.
  • Du betaler renter på det du faktisk har brukt, ikke hele lånerammen. Rentene akkumuleres og bokføres hver måned.

Priseksempel: Låner du 2 millioner med nominell rente på 2,65 % vil du få en effektiv rente på 2,76 %. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 2 759 462 kr.