Kunne ikke starte applikasjonen - Rentekalkulator

Hva koster lånet etter en renteendring?

Vår rentekalkulator viser deg hvordan en endring i renten kan påvirke kostnadene for ulike typer lån. Enten du har et boliglån, billån, forbrukslån eller andre låneprodukter, kan du bruke denne kalkulatoren for å se hvordan dine månedlige betalinger kan endre seg med forskjellige rentesatser. Dette kan være spesielt nyttig når du vurderer lånemuligheter eller planlegger din økonomiske fremtid. Husk at faktiske kostnader kan variere basert på en rekke faktorer, inkludert lånebetingelser og din personlige økonomiske situasjon.

Hvor mye kan jeg låne?

Banken ser på ulike faktorer når du søker om lån, blant disse er følgende:

  • Inntekt og utgifter samt gjeld, og forholdet mellom disse. Dette ser banken på for å vurdere hvor mye lån du kan betjene.
  • Du kan maksimalt låne 5 ganger brutto årsinntekt (har du medlåntaker vurderes total inntekt).
  • Du kan låne inntil 85 prosent av boligens verdi når du skal kjøpe bolig. Du må da ha minimum 15 prosent egenkapital.
  • Når banken innvilger lån tar de høyde for at du skal tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng. Dersom lånerenten du får i dag er 5,5 %, skal du med andre ord klare å håndtere en renteøkning helt opp til 8,5 %.
  • Banken ser også på din nåværende økonomi og det du eier. I tillegg vurderes din økonomiske fortid. Samlet sett blir alt dette vurdert for å anslå sannsynligheten for at du klarer å betale tilbake hvis du tar opp et lån.

Det er viktig at du selv også er realistisk og har et bevisst forhold til hvor høyt lån du ønsker å ta opp.

Hva er rente?

Renten er en kompensasjon eller leiepris banken eller långiveren får når de låner ut pengene sine til deg. 

  • Den nominelle renten viser kun renten, og har ikke regnet med øvrige kostnader som etableringsgebyr, termingebyr og liknende.
  • Den effektive renten viser den totale kostnaden på lånet. Her inkluderes både nominell rente, etableringsgebyr, termingebyr og andre kostnader som knyttes til lånet.

Eksempel på rente:

Lånebeløp kr 4.000.000 med løpetid 25 år og nominell rente 5,49 %. Med etableringsgebyr på kr 2.000 og termingebyr på kr 45 vil den effektive renten bli 5,66 %. Den effektive renten tar med andre ord hensyn til etablerings- og termingebyr.

Hvordan regne ut renter på lån?

Det er flere måter å beregne renter på lån, og den mest vanlige og enkleste metoden er: lånebeløp * rente * antall år.

For eksempel, hvis du låner 100 000 kroner med en rente på 6 % i 5 år, vil renten du må betale være:

100 000 * 0,06 = 6 000 per år * 5 år = 30 000

Boliglånskalkulator

Prøv boliglånskalkulatoren for å beregne månedlig lånekostnad. Du kan enkelt justere lånesum, rente og nedbetalingstid. 

Sparekalkulator

Sparekalkulatoren vår lar deg regne ut renteinntekten på sparekontoen din. Du kan enkelt justere rente, månedlig sparebeløp og spareperiode.

Tom hjelper deg med finansieringsbevis og boliglån

Flytte lån

Vi hjelper deg med bankbytte og er her for deg når du skal ta viktige økonomiske valg. Ulike situasjoner krever ulik oppfølging. Vi er stolte av å fortelle at på en skala fra 1 til 6 gir våre nye lånekunder oss en score på 5,7!

Telefon: 73 89 20 00

E-post: post@bnbank.no