Kunne ikke starte applikasjonen - Rentekalkulator

Hva vurderer banken når jeg skal låne?

Banken ser på ulike faktorer når du søker om lån, blant disse er følgende:

  • Inntekt og gjeld, og forholdet mellom disse. Dette ser banken på for å vurdere hvor mye lån du kan betjene.
  • Du kan maksimalt låne 5 ganger brutto årsinntekt (har du medlåntaker vurderes total inntekt).
  • Skal du kjøpe bolig må du ha minimum 15 prosent egenkapital.
  • Når banken innvilger lån tar de høyde for at du skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Dersom lånerenten du får i dag er 2,8 %, skal du med andre ord klare å håndtere en renteøkning helt opp til 7,8 %.
  • Banken ser også på din nåværende økonomi og det du eier. I tillegg vurderes din økonomiske fortid. Samlet sett blir alt dette vurdert for å anslå sannsynligheten for at du klarer å betale tilbake hvis du tar opp et lån.

Det er viktig at du selv også er realistisk og har et bevisst forhold til hvor høyt lån du ønsker å ta opp.