Hvordan kjøpe seg inn i bolig?

Slik går du frem for å kjøpe deg inn i boligen: 

 1. Finn ut hva boligen er verdt
  Bestill verdivurdering av megler eller takstmann. 
 2. Bli enig om hvilke eierandeler dere skal ha i boligen 
  Mange ønsker å eie halve boligen hver, men dette kommer an på betjeningsevnen og hvor mye egenkapital du har. Har du ikke mulighet til å kjøpe deg inn 50 prosent, kan du f.eks. starte med 20 eller 30 prosent og heller øke etter hvert.  
 3. Ta kontakt med banken
  Banken vil hjelpe dere med det praktiske. I tillegg kan banken se på hvor stor eierandel du kan kjøpe deg inn i. 
 4. Bli enig om hvordan dere skal dele kostnadene, både når det gjelder selve lånet og andre utgifter dere har felles.
 5. Skriv alt dette inn i en samboerkontrakt/samboeravtale

LES OGSÅ: Hvor mye kan jeg kjøpe bolig for?

Eksempel utregning av eierandel

La oss si at din samboer eier en bolig som er verdt 4 millioner kroner og har et lån på 3 millioner. For å eie halve boligen må du kjøpe deg inn med totalt 2 millioner kroner, altså halvparten av verdien på samboers bolig. Din samboer vil da få sin gjeld redusert til 1 million kroner.

 

Lønner det seg å kjøpe seg inn i samboers bolig?

Ei felle flere går i er at den som flytter inn betaler husleie til den som eier boligen. Ved et eventuelt samlivsbrudd eller salg sitter den ene parten igjen med ingenting, mens eier av boligen sitter igjen med et lån som er mer nedbetalt og en bolig som trolig har økt i verdi. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller være mest lønnsomt å kjøpe seg inn i boligen, så fremt man ikke finansierer det med dyre forbrukslån eller lignende. 

Dokumentavgift 

Dersom boligen er en selveierbolig må du betale dokumentavgift på 2,5 prosent av din eierandel. Dette er vanlig sats i forbindelse med overdragelse av fast eiendom. Om vi bruker eksempelet ovenfor blir det 2,5 prosent av 2 millioner, altså 50 000 kr i dokumentavgift. Dette er en god del penger, men så lenge du har planer om å bo i boligen en stund kan du allikevel være relativt trygg på at du får tilbake den kostnaden i form av verdiøkning i boligen.  

Er det imidlertid snakk om en leilighet i et borettslag er du fritatt for dokumentavgift, men dere bør uansett tinglyse endringen hos Statens Kartverk, noe som medfører et gebyr på noen hundrelapper.  

Les også: Selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet - borettslag og sameie, hva er egentlig forskjellen og hvilken av disse eierformene bør du velge?

Samboere og arv 

Vær oppmerksom på at samboere uten felles barn ikke har noen arverett etter hverandre. Har dere felles barn, arver man i henhold til dagens arvelov fire ganger folketrygdens grunnbeløp etter hverandre. Det betyr at dere må opprette et testamente i tillegg til å skrive en samboeravtale dersom dere ønsker å arve hverandre. Les mer om samboers rettigheter her.

Skriv en samboerkontrakt

Dersom dere ikke allerede har det, er det viktig å skrive en samboerkontrakt. Denne bør inkludere eierforhold, og kan for eksempel dekke ulike eiendeler som bil, båt, innbo, hytte og felles bankkontoer. Les mer om samboeravtale og last ned en mal.

Husk å se over skattemeldingen 

Det er også viktig å være klar over at dersom man er samboere, vil gjelden kun være påført skattemeldingen til hovedlåntaker, selv om man har felles bolig. Det betyr at den personen får alt fradraget for betalte gjeldsrenter. Sørg derfor for å fordele dette mellom dere i skattemeldingen, slik at dere begge får godtgjort dere av fradragene.