Samboerkontrakt-mal

Det er ikke et fast oppsett på samboerkontrakter, og det finnes mange gode maler man kan laste ned på nett. Her kan du laste ned forsikringsportalen sin samboerkontrakt-mal.

Hva er en samboerkontrakt?

- Å snakke om hva som skal skje med økonomien ved et eventuelt brudd er vel kanskje ikke det mest romantiske man kan gjøre, men uten tvil noe av det viktigste, sier Havdal. Med en samboerkontrakt har paret et dokument som forteller hvilke rettigheter og plikter de har som samboere, og hvordan de skal forholde seg dersom samboerskapet blir oppløst.

Spesielt viktig er dette dersom man går inn i samboerskapet med ulik størrelse på eiendeler og gjeld. I en slik avtale presiserer man nemlig blant annet hva man eier i fellesskap og hva man eier alene, samt fordeling og ansvar for gjeld.

- I tillegg er det viktig at avtalen oppdateres jevnlig – særlig ved større investeringer, ved utbetaling av arv eller andre større økonomiske hendelser, forteller hun videre.

Det er også en annen viktig ting man skal huske på: Dersom dere er samboere uten felles barn, har dere ingen arverett etter hverandre. Har dere felles barn, arver man i henhold til dagens arvelov 4 G etter hverandre. Det betyr at dere må skrive et testamente i tillegg til samboeravtale dersom dere ønsker å arve hverandre.


Har dere felles barn må det opprettes et testamente i tillegg til samboeravtale dersom dere ønsker å arve hverandre.

 

LES OGSÅ: Skatt og samboere.

Hva bør stå i en samboerkontrakt?

 • Bolig og fritidseiendom
  Hvem eier disse og med hvilke eierandeler? Verdiutvikling på eiendommen(e) og eventuelle kostnader ved oppussing osv.
 • Hvem skal overta boligen ved et eventuelt brudd?
  Skal en av dere bli boende i huset, eller skal det selges? Det kan finnes gode grunner til at en av partene skal beholde boligen, men da må dette inn i avtalen, slik at alt er klart dersom forholdet skulle ryke.
 • Boliglån og annen gjeld
  Skal denne fordeles likt eller skjevt? Dersom dere har tatt opp felles boliglån på boligen bør avtalen spesifisere hvordan forpliktelsene rundt lånet fordeles. Har dere lik andel (50/50), eller er det kanskje skjevfordeling (eks. 70/30)? Få med denne ansvarsfordelingen i samboeravtalen og spesifiser også øvrig gjeld.
 • Fordeling av faste felles utgifter
  Som regel er det litt forskjell på inntektene i et parforhold. Er det vesentlig forskjell på inntektene er det lurt å få inn et punkt i samboeravtalen som sier noe om hvordan felles økonomi skal organiseres og håndteres. Har en av dere i f.eks. redusert stilling eller går i ulønnet permisjon etter fødsel er dette noe som bør kompenseres for og tas inn i avtalen. 
 • Forsikringer
  I samboeravtalen bør dere ta standpunkt til hva som skjer om den ene parten skulle blir ufør eller dø. Som samboere må man aktivt oppnevne partneren som begunstiget i forbindelse med livsforsikring (i motsetning til om man er gift, da skjer dette automatisk). Derfor er det lurt at samboeravtalen inneholder en oversikt over de forsikringene dere har, hvor den andre parten er involvert.

Samboerkontrakt når den ene eier

Samboerkontrakten bør inkludere eierforhold, og kan for eksempel dekke ulike eiendeler som bolig, bil, båt, innbo, hytte og felles bankkontoer. Kontrakten bør inkludere hvem som eier hva, og hvordan disse verdiene skal fordeles ved et eventuelt brudd. Da sikrer man seg at det ikke blir diskusjoner om hvem som eier hva.

Ta praten med en gang

Så – når skal man ta denne praten? Vår anbefaling er så tidlig som mulig i samboerskapet. Da har dere friskt i minne hva som er eneeie og felleseie, og ikke minst; dere er forhåpentligvis gode venner og enige.

Ved å ha en samboeravtale, eventuelt også supplert med et gjensidig testament, vil dere kunne unngå krangler om fordeling i fremtiden. Et brudd vil alltid være vanskelig, men da vil i det minste prosessen med det økonomiske oppgjøret gå enklere for seg.

Og etter praten er gjort må avtalen skrives. Selv om dere virker å være enige og ha en felles forståelse for hva som skal skje ved et eventuelt brudd, så er det nok ikke uvanlig at fløyta får en annen lyd når bruddet først er et faktum.

LES OGSÅ: Flytte sammen - hvilke rettigheter har samboere?

Hvordan dele utgifter som samboere?

Ønsker dere å dele økonomiske utgifter og inntekter kan en felleskonto være nyttig. Da kan dere enkelt betale felles regninger, som husleie, strøm og mat. Det kan også være en måte å spare penger sammen til et felles formål som en ferie eller et større innkjøp. 

Vi anbefaler at samboeravtalen regulerer fordelingen av midlene dere har på felleskontoen, da avtalen vil legge føringer for hvordan midlene på felleskontoen skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

5 viktige ting å ha med i samboerkontrakten

 1. Boligen – hvem eier den og med hvilken andel?
 2. Hvem skal overta boligen ved et brudd?
 3. Lån og låneforpliktelser - fordeles likt eller skjevt?
 4. Faste felles utgifter – hvordan fordeles dette?
 5. Forsikringer - hva skjer om én blir ufør eller dør?

Samboerkontrakt mal

Det er ikke noe fast oppsett på samboerkontrakter, og det finnes mange gode maler man kan laste ned på nett.