Par i ny leilighet ser på pc

Samboeres rettigheter - skriv en samboeravtale/samboerkontrakt

En samboeravtale er en skriftlig avtale som tegnes mellom samboere, og sier noe om hvem som eier hva i forholdet. Denne avtalen vil være viktig både ved et eventuelt brudd, samt i situasjoner der man kan avklare viktige forhold og dermed unngå brudd.

En samboeravtale inneholder det dere selv ønsker å legge inn i avtalen, her er innspill på noen som kan være nyttig:

 • Liste over eiendeler slik at man får dokumentert hva partene tok med seg inn i samboerskapet.
 • Hvordan eierforholdet er i bolig og fritidseiendom.
 • Fordelinger av løpende utgifter, som f.eks. utgifter knyttet til bolig.
 • Hva skjer hvis samboerskapet opphører, hvordan blir fordelingen av felles bolig, innbo og andre eiendeler?
 • For å sikre seg ved dødsfall bør det tegnes et gjensidig testament i tillegg til samboeravtalen.

Les mer om samboeravtale/samboerkontrakt her.

Mobil og kvittering

Fordeling av utgifter

Det er ulike fremgangsmåter samboere kan benytte for å fordele løpende utgifter. Her ser du noen ulike strategier:

 • Utgiftene fordeles likt mellom partene. For enkel gjennomføring kan man opprette felles kontoer som man setter like beløp til, for eksempel en matkonto og en regningskonto. Med felles kort på matkontoen vil man da fordele matutgiftene helt likt. Lik innbetaling til felles regningskonto som begge disponerer gjør det enkelt å følge opp regninger. Les mer om felles økonomi her.
 • Utgiftene fordeles etter betalingsevne. Man tar hensyn til partenes inntekter og setter av penger til felles utgifter, slik at begge parter har lik sum gjenværende på egen konto når felles utgiftene er trukket fra. Felleskontoer er viktig her også, for eksempel til mat og regninger, men med ulik innbetaling.
 • Utgifter knyttet til bolig kan henge sammen med eierbrøken på boligen. Hvis den ene parten i samboerforholdet har større eierandel i eid bolig er det helt naturlig at denne må betale høyere del av lån/avdrag.

For å få bedre oversikt over økonomien bør dere sette opp et budsjett. Her er en kort innføring i hvordan dette gjøres, og tilgang til en enkel budsjett-mal som kan lastes ned.

Par på balkongen med flyttekasser

Eneeier av bolig og andre flytter inn

Det er fullt mulig å kjøpe seg inn i boligen til kommende samboer om denne eier bolig fra før. Først og fremst må begge være enig om at dere ønsker å gå for denne løsningen. Slik går man frem:

 • Finn ut hva boligen er verdt.
 • Bli enige om hvor store eienandeler dere skal ha i boligen.
 • Ta kontakt med banken.
 • Bli enige om hvordan dere skal dele kostnadene.
 • Skriv alt dette inn i samboerkontrakten/samboeravtalen.

 

Samboere og barn

Vi har lover som regulerer arveforhold for samboere med barn. Har man barn og flytter sammen er det lurt å ha oversikt over hva som skjer om en faller i fra, og innsikt i retten til arv.

Mange familier i dag består i tillegg til felles barn også ofte av mine og dine barn. Barn man ikke har sammen kaller vi særkullsbarn, og det følger egne regler for arv. Her får du innsikt i de viktigste reglene:

 • Har dere som samboere felles barn arver dere fire ganger grunnbeløpet (4G). Skal dere arve mer av hverandre må dette nedtegnes i et testament. Har man ikke felles barn og ønsker å arve fra hverandre må dette også nedtegnes i et testament.
 • Har dere i løpet av samboerskapet fått barn sammen, kan gjenlevende sitte i uskiftet bo etter at samboeren har falt bort.
 • Har man vært samboere i mer enn fem år og har særkullsbarn, tilgodeser man hverandre med inntil 4G, dette går foran særkullsbarnets rett til pliktdelsarv.

Hvor mye kan man kjøpe for?

Hvor mye man kan kjøpe bolig for sammen er avhengig av inntekt, annen gjeld, antall barn og egenkapital for å nevne noe. Det er viktig å se at man har troen på at man klarer å betjene fremtidig boliglån, og da kan det være nyttig å teste en lånekalkulator, denne forteller deg i kroner hva utgiften blir hver måned.

Ved å søke om finansieringsbevis får dere vite hvordan banken vurderer deres betjeningsevne, og da får man en sum å forholde seg til for å kunne kjøpe bolig. Lurer du på hvor mye du kan låne til bolig kan du teste vår lånekalkulator her.

Når man kjøper bolig sammen er det vanligst at partene eier like mye, altså at eierskap og lån er fordelt 50/50. Men, er formuesforholdet mellom samboere ulikt,  og en part har mer eller mindre egenkapital enn den andre kan man justere eierforholdet deretter. Dette bør også reflekteres i innbetalingene som gjøres på lånet.